Inkomna nomineringar

Här hittar du de kandidater som blivit nominerade till uppdrag. När vi får den personliga presentationen från den nominerade kommer dessa att vara synliga när du klickar på namnet.

SE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG - KLICKA HÄR

Nominerade till avdelningsordförande

Malin Tillgren

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

För att jag är engagerad, drivande, fokuserad, lyhörd samt kunnig inom Vårdförbundets politik. Jag vill gärna vara med och fortsätta leda utvecklingen framåt för Vårdförbundet i Skåne utifrån de mål vi påbörjat ett arbete mot.

Mina viktigaste frågor är

Att Vårdförbundet syns både gentemot medlemmar, blivande medlemmar, allmänheten, arbetsgivare och politiker. Det ska vara tydligt för alla att Vårdförbundet kämpar för medlemmarnas lön, arbetsmiljö och villkor.

Min bakgrund är

Jag är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till barnsjuksköterska. Jag började som sjuksköterska på barnavdelningen på CSK 1999 och har alltid trivts väldigt bra där med kolleger, barn och familjer. 2001 blev jag förtroendevald på arbetsplatsen och 2004 fick jag fackligt uppdrag på expeditionen i nordost. Redan året därpå blev jag huvudskyddsombud på CSK och var det på 40-60 % fram till 2012 (andra delen var jag fortsatt på barnavdelningen).

2012 läste jag arbetsmiljökunskap på högskola och släppte då det kliniska arbetet. I samband med regionens omorganisation blev jag huvudskyddsombud på förvaltningsnivå inom dåvarande Kryh. 2017 blev jag invald i styrelsen som vice ordförande. Då vår ordförande av personliga skäl inte kunde fortsätta uppdraget trädde jag in som t.f. ordförande under en tid för att 2019 bli vald till ordförande.

Under min tid inom Vårdförbundet har jag bland annat stöttat medlemmar och förtroendevalda, deltagit i medlemsmöten, arbetat aktivt gentemot studenter, tagit fram vårt tidigare utbildningsmaterial för förtroendevalda/skyddsombud, hållit i utbildningar, drivit arbetsmiljöfrågor, suttit i löneöverläggningar och samverkan samt varit kongressombud och deltagit på alla kongresser sedan 2008.

Nu som ordförande har jag tillsammans med flera andra arbetat aktivt med Vårdförbundets synlighet genom bland annat aktivt deltagande i media, skrivit debattartiklar samt sätter ihop nyhetsbrev och "Ordförande har ordet" som är tillgängligt för alla medlemmar.

Mina främsta styrkor är

Engagerad, drivande, fokuserad, lyhörd, diplomatisk och strukturerad.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har världens roligaste uppdrag och skulle med glädje vilja vara med i fortsättningen för att se hur långt vi kan nå med allt arbete som vi påbörjat i Skåne.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att det kommer att vara fortsatt samma frågor som idag, för oavsett hur mycket vi jobbar med frågorna finns det alltid mer att göra. De frågor jag tänker på är lön, arbetsmiljö, arbetstider och den egna påverkan på dessa samt andra villkorsfrågor. För Vårdförbundet som helhet är det fortsatt viktigt att vi är många medlemmar och därmed stor auktoritet när vi uttalar oss för medlemmarna.
 
 

Nominerade till vice avdelningsordförande

Madelene Meramveliotaki

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är engagerad och väl insatt i Vårdförbundets politik och vill fortsätta att ha uppdrag som vice ordförande i avd. Skåne. Detta för att kunna driva våra frågor samt fortsätta med det påverkansarbete som vi påbörjat under den senaste mandatperioden. Jag är fullkomligt övertygad om att ifall vi tillsammans gör våra röster hörda och fortsätter vår politiska påverkan så kan vi göra stor skillnad för Vårdförbundet avdelning Skånes medlemmar.

Mina viktigaste frågor är

Påverkan och inflytande är det som är viktigast för mig. Utan dessa kommer vi inte kunna driva våra frågor samt flytta positionerna framåt.

Min bakgrund är

Jag är leg. Röntgensjuksköterska med anställning på Akutröntgen i Lund. Jag har funnits i Vårdförbundet på olika sätt sen hösten 2012. Mina olika uppdrag har bland annat varit att utbilda förtroendevalda, Styrelseledamot i avdelningsstyrelsen, tf. Ordförande i avdelningsstyrelsen, Huvudskyddsombud inom Medicinsk Service och sen sept. 2019 har jag uppdraget som vice Ordförande i avd. Skåne.

Mina främsta styrkor är

Jag är initiativrik med mycket driv, lösningsfokuserad och kan hitta olika vägar. Entusiasmerande och kunnig är omdömen jag fått. Jag är välgrundad i Vårdförbundets politik och kan föra fram detta på olika sätt. Jag är bra på att möta människor i olika sammanhang och jag tycker att det är väldigt viktigt att vi syns i många olika forum för att försöka påverka samhället, medlemmar, blivande medlemmar och politiker på olika nivåer för att kunna flytta fram våra positioner.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har även uppdrag som Förbundsstyrelseledamot som jag valdes till på kongressen 2018. Detta gör att jag har stor kunskap kring Vårdförbundets organisation och ett nationellt perspektiv som gagnar avdelning Skåne.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Det finns krafter i samhället som ifrågasätter den svenska modellen och som vill underminera fackets roll. Detta kommer att vara viktigt för Vårdförbundet att bevaka framöver. Det kan bli andra spelregler i samhället som vi kan komma att behöva förhålla oss till. Det frågor som idag är viktiga för oss i Vårdförbundet, Lön och arbetsmiljö, kommer fortsatt vara lika viktiga om 5 år. Andra frågor jag tänker vi behöver jobba med är värdet av vår legitimation samt våra professioners arbetsledande roll.

Nominerade till styrelseledamot

Anna-Karin Bengtsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag ser att jag kan bidra med egenskaper i styrelsen som är gynnsamma för Vårdförbundets medlemmar. Jag är positiv, lösningsfokuserad, drivande och har förmågan att tänka utanför boxen, vilket jag ser som viktigt för att Vårdförbundets medlemmar ska få sina röster hörda.

Mina viktigaste frågor är

Min viktigaste fråga är arbetsmiljö - ingen ska bli sjuk av att arbeta! Vidare klappar mitt hjärta hårt för likarättsfrågor, yrkesutveckling och vårdutveckling - alla ska få förutsättningar att utvecklas i sin yrkesroll. Personcentrerad vård står i centrum för mig, det behöver aktualiseras på alla nivåer och jag är övertygad om att det krävs ett krafttag och en ökad kunskap i denna fråga- en fråga som definitivt går hand i hand med de frågor som jag anser vara viktiga.

Men jag tänker inte att de frågor som är viktigast för mig är det centrala i varför jag vill engagera mig i styrelsen. Det centrala är snarare vad Vårdförbundets medlemmar anser vara viktigt. För mig är det en självklarhet att de frågor som Vårdförbundets medlemmar anser vara viktigast ska stå i centrum för hur styrelsen arbetar.

Min bakgrund är

I sommar fyller jag 34 år, jag har arbetat som sjuksköterska sedan 2013 och som specialistsjuksköterska inom psykiatri sedan 2017. Jag har min anställning på avdelning 1/akutmottagningen i Kristianstad, vuxenpsykiatri. Innan jag blev sjuksköterska arbetade jag i olika serviceyrken.

När jag hade läst min specialistutbildning och arbetat som specialistsjuksköterska i ett år började jag fundera över varför saker och ting inte gick framåt, varför ingen lyssnade på oss sjuksköterskor när vi kom med idéer och påtalade brister, det blev mycket snack och lite verkstad. Framförallt hade jag svårt att stå för den vård vi erbjöd och ville nå en förändring där patienten stod i fokus och där personalen mådde bra. Jag insåg att jag behövde bredda min kunskap kring arbetsmiljöfrågor och ville göra våra röster enade och hörda.

Sommaren 2018 blev jag vald till förtroendevald på min arbetsplats i Kristianstad, strax därefter blev jag uppmanade att söka ett heltidsuppdrag som huvudskyddsombud för Vårdförbundet i förvaltning psykiatri, habilitering och hjälpmedel. Sagt och gjort.

Sedan maj 2019 har jag haft uppdrag som huvudskyddsombud, jag har stött på stora och små utmaningar, haft dialog på alla möjliga håll och kanter och lärt mig mycket om vilka vägar det finns att gå för att göra Vårdförbundets viktiga röst hörd.

Mina främsta styrkor är

Jag ger inte upp men har förmåga att tänka om och ändra strategi, jag är positiv och är helt öppen för konstruktiv kritik, jag har också en medvetenhet kring att jag har mycket kvar att lära.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag tror att jag kan bidra med nya synvinklar på såväl nya som gamla utmaningar, att jag kan ge energi och skapa engagemang.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att arbetsmiljöfrågan kommer växa än större, att våra villkor fortsatt förbättras och att lönefrågan fortsatt kommer vara central. Vidare tänker jag att yrkes- och vårdutveckling kommer blir än mer aktuellt än idag.

Eva-Marie Ottosson Möller

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är idag förtroendevald med uppdrag som ledamot i styrelsen. I detta uppdrag har jag profilerat mig som noggrann, kunnig och vid behov principfast. Om årsmötet väljer mig får ni en väl erfaren styrelsemedlem med ett stort inarbetat kontaktnät där kunskap och ömsesidig respekt är ledorden.

Mina viktigaste frågor är

Vårdförbundet är mitt uppe i tuffa utmaningar och fler lär det bli efter hand. Inom den nära tiden är det lön och arbetsmiljöfrågor i skuggan av pandemin som kan ses som viktigast. Dock får detta inte ta kraften ur det dagliga arbetet med att stötta medlemmar och lokalt förtroendevalda. Med det sagt kan man lätt utläsa att just lön och arbetsmiljö är starka frågor för mig men även våra yrkesgruppers möjlighet till karriär i en jämlik verksamhet.

Min bakgrund är

Leg Sjuksköterska med VUB anestesi. Jag har varit lokalt förtroendevald sedan 2005 samt styrelseledamot sedan 2017.

Mina främsta styrkor är

Logistik, organisation och noggrannhet är det som oftast definierar mig. I detta finns alltid min kunskap och erfarenhet att ge stöd på både ett sakligt och empatiskt vis.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag älskar mitt yrkesval. Att få tjänstgöra som sjuksköterska och i det hjälpa människor ger en hög tillfredsställelse. Många säger att de har världens bästa jobb med väldens sämsta arbetsgivare. Så ska det inte behöva vara. Jag är helt övertygad om att bra yrke och bra arbetsgivare går att kombinera. I jobbet att nå dit är jag gärna behjälplig.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön är den fråga som alltid kommer upp som viktigt. Och visst är det viktigt. Dock tror jag att arbetsvillkor och arbetsmiljö kommer att vara stora frågor framöver. Arbetsgivarnas ekonomiska medel är redan nu begränsade vilket gör att vårt fokus får läggas på andra områden som gör att man upplever trygghet och arbetsglädje.

Göran Winholt

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har sedan 4 år tillbaka ett förtroendeuppdrag på 100% i Vårdförbundets team support och utbildning. Dessa år har varit mycket lärorika och stimulerande. Jag känner att jag nu vill gå vidare för ett uppdrag i Vårdförbundet Skånes styrelse där min gedigna fackliga bakgrund kan komma till nytta. Jag vill på detta vis vara med och påverka och förbättra våra villkor.

Mina viktigaste frågor är

De viktigaste frågorna för mig är förbättring av våra villkor. Jag tänker då främst på lön, arbetsmiljö och arbetstider. Här finns mycket som kan bli bättre. För att få till stånd dessa förbättringar krävs att vi är många och eniga medlemmar. Detta gör att rekrytering av nya medlemmar är en central fråga för mig.

Min bakgrund är

Jag har arbetat som röntgensjuksköterska sedan 1982. Min nuvarande anställning är på neuroröntgen i Lund där jag arbetat i 30 år. Innan jag började mitt uppdrag på Vårdförbundet var jag förtroendevald på min arbetsplats. Mitt nuvarande uppdrag på Vårdförbundet är mycket mångfacetterat. Jag arbetar bland annat med rekrytering av nya medlemmar, utbildning, stöd vid svåra samtal samt att svara på frågor som kommer in till Vårdförbundet Direkt.

Mina främsta styrkor är

Jag har stor erfarenhet av fackligt arbete och besitter en social kompetens som är till stor fördel i fackligt arbete. Jag har lätt för att knyta nya kontakter. Jag har ofta lösningar på problem och gillar att tänka ”utanför boxen”. Nya idéer och att våga prova nytt är positivt för mig.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är gift med Carina sedan 35 år. Vi har två barn och två barnbarn. Att vara pappa till vuxna barn och morfar känns underbart. På fritiden umgås vi med vänner och familj. Golf, padel och trädgård är andra aktiviteter som berikar mina dagar.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag är övertygad om att vi har lyckats förbättra mycket om 5 år men tror att lön, arbetstider och arbetsmiljö är lika centrala frågor då som de är idag.

Helena Paulsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är en driven och motiverad person som brinner för att förbättra medlemmarnas villkor och förutsättningar för yrket samt utveckla, stärka och främja den enskildes utveckling i sin yrkesroll.

Mina viktigaste frågor är

Våra villkor, arbetsmiljöfrågor, löneutveckling, karriärvägar och AST.

Min bakgrund är

Jag blev färdig sjuksköterska i januari 2013, och specialistsjuksköterska inom vård av äldre i juni 2018. Började min bana i Helsingborg på lung- och gastroavdelningen som ersattes av en tjänst på Rehab- och strokeavdelningen i Ängelholm. Här blev jag också förtroendevald tillika skyddsombud hösten 2014, och sedan dess har jag varit aktiv som just detta vart än jag arbetat. Gick fördjupningskurs hösten 2015. År 2017 blev jag invald till kongressombud.

Jag har även arbetat inom öppenvården, primärvården, privat sektor samt inom kommun. Under mina år som förtroendevald tillika skyddsombud har jag varit verksam på verksamhetsnivå, förvaltningsnivå och sedan ett år tillbaka är jag också huvudskyddsombud på central nivå.

Nu har jag min tjänst i Örkelljunga kommun som förra året sade upp samverkansavtalet med alla förbund inkl. Vårdförbundet. Detta har medfört att jag fått kunskap och insikt hur det är att arbeta utifrån rena MBL förhandlingar och skyddskommittéer.

Mina främsta styrkor är

Att jag är driven, motiverad och engagerad. Jag är en ödmjuk och diplomatisk person samtidigt som jag kan vara envis. Jag fokuserar på lösningar i stället för problem. Jag har fått en bred kunskap längs vägens gång eftersom jag arbetat inom olika verksamheter i regionen men även inom privat sektor samt kommun.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är mamma till två tonårspojkar och bor på landet utanför Örkelljunga tillsammans med dem och mannen i mitt liv. Jag har en fantastisk natur runt omkring mig och det är här jag har mitt andrum och laddar batterierna. Jag är en lagspelare som är stolt över att vara en del av Vårdförbundet. Tillsammans är VI starka och kan nå framgång med vårdförbundets arbete.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att det fortfarande kommer vara viktigt att Vårdförbundet syns och tar plats i olika sammanhang. Jag tror också att våra villkor, arbetsmiljö, löneutveckling, samt möjligheten till kompetensutveckling och karriärvägar kommer vara viktiga frågor för vårdförbundets medlemmar.
 
 

Ingela Gjomakaj

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har ett stort engagemang i det fackliga arbetet, brinner för våra yrkesgruppers arbetsmiljö, lön och anställningsvillkor och under dessa 4 åren haft styrelseuppdrag har jag bara blivit med engagerad och jag känner mig inte färdig med uppdraget.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö, Lön, Anställningstrygghet.

Min bakgrund är

Jag är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri , min examen tog jag 1993 och blev specialistutbildad 1996. Jag har arbetat inom demensvård men framför allt inom specialistpsykiatrin i flera verksamheter, har för närvarande min anställning på psykiatrimottagningen i Landskrona. Jag har varit fackligt engagerad i många år. På 90-talet var jag med om att bildade klubb 11 för Landskrona stad och Svalövs kommun där jag hade uppdrag som styrelseledamot i 2 år.

Efter min specialistutbildning började jag arbeta i Malmö psykiatrin men där fanns en mycket engagerad förtroendevald så jag koncentrerade mig på mitt kliniska arbete, men jag kunde aldrig släppa mitt engagemang för arbetsmiljö och inflytandefrågor. När jag kom till Landskrona blev jag ganska snart vald till förtroendevald/skyddsombud på min arbetsplats och har sedan dess haft uppdrag som förtroendevald på olika uppdrag. 2012 fick jag uppdrag som Huvudskyddsombud i Förvaltning Psykiatri och under 5 år hade jag glädjen att verka i detta uppdrag, med många coaching tillfällen med andra förtroendevalda och många givande dialoger med medlemmar och även med arbetsgivaren på olika nivåer. 2017 blev jag invald i avdelningsstyrelsen i avdelning Skåne och känner att jag ännu inte är färdig med detta uppdrag.


Mina främsta styrkor är

Jag är engagerad och drivande, i fackliga frågor, har ett starkt engagemang i arbetsmiljöfrågor och menar att man kan göra så mycket mer som arbetsgivare än vad man gör idag och jag vill vara med och hjälpa arbetsgivaren att ta de rätta besluten, jag vill vara med och coacha skyddsombud och denna djungel av information som finns att använda i dialogen med arbetsgivaren. Jag står för Vårdförbundets politik och vill driva politiken på alla nivåer det går. Vissa tycker nog att jag kan vara lite envis emellanåt.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är gift och har en tonåring hemma så jag får öva på att hantera humör och dialog även i privatlivet.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Om 5 år kommer det att vara än mer viktigt att arbetsmiljön är optimal utifrån vår medlemmars behov och önskemål. Vårdförbundet kommer att ha en viktig roll där vi är drivande i dessa frågor gentemot arbetsgivaren. Fortfarande kommer lönen vara en avgörande del av Vårdförbundets politik, Marknaden kommer att vara medlemmarnas och Vårdförbundets viktigaste arbete kommer att ligga på att lyfta våra yrken som viktigaste och mest betydelsefulla.

Jacqueline Mkada

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl 

En röst på mig är en röst på ett stort engagemang i det fackliga arbetet med att fortsätta förbättra villkoren för Vårdförbundets medlemsgrupper, coacha förtroendevalda, stärka yrkesprofessionerna, öka patientsäkerheten och därmed förbättra kvalitén på den vård Skånes medborgare får.

Mitt engagemang växer för varje facklig seger för våra medlemmar. Tillsammans kan vi fortsätta att påverka våra politiker och arbetsgivare för att göra skillnad för Vårdförbundets medlemmar. Vårdförbundets medlemmar är värda bättre villkor och Skånes medborgare är värda en betydligt bättre hälso- och sjukvård än de kan få idag.

Med lång erfarenhet av fackliga uppdrag i region och kommun som förtroendevald, huvudskyddsombud, kongressombud och i olika andra uppdrag har jag god insyn i våra medlemsgruppers viktigaste frågor och är väl insatt i Vårdförbundets politik. Jag vill bidra med min kunskap och erfarenhet som förtroendevald och huvudskyddsombud under många år bl a i Sveriges största vård- och omsorgsförvaltning i avdelningens största kommun, Malmö stad.

Jag är nominerad av flertalet medlemmar, förtroendevalda, huvudskyddsombud, kongressombud, styrelseledamöter och chefer vilket ger mig ett brett och starkt förtroende hos våra medlemmar. Det är en ära att ha förtroendet att företräda medlemmarna i mitt nuvarande fackliga uppdrag som huvudskyddsombud och som ersättare kongressombud.

Jag önskar få medlemmarnas förtroende att använda min fackliga erfarenhet och kunskap som styrelseledamot och få förnyat förtroende som kongressombud. Jag vill vara delaktig i att göra skillnad för Vårdförbundets medlemmar och förtroendevalda.

Mina viktigaste frågor är

Att medlemmar och förtroendevalda är stolta över att tillhöra Vårdförbundet, känna samhörighet och trygghet, känna en varumärkesidentitet med Vårdförbundet. Öka medlemmarnas och förtroendevaldas kunskap och engagemang kring villkor och rättigheter/skyldigheter.

• Villkoren för Vårdförbundets medlemsgrupper.

• Professionsutveckling • Medlemsrekrytering. Vårdförbundet behöver högre anslutningsgrad för att bli en ännu starkare part som kan driva villkorsfrågorna och professionsfrågorna.

• Rekrytering av förtroendevalda. Varje arbetsplats behöver en välutbildad förtroendevald som känner sig trygg i sitt uppdrag. Det är ett av de viktigaste sätten att öka medlemsvärdet. En del förtroendevalda hos mindre arbetsgivare t ex kommunerna känner sig ofta ensam, de behöver handledning och ett nätverk med andra förtroendevald och huvudskyddsombud.

• Kunskap om den svenska modellen behövs hos varje medlem, förtroendevald och icke medlem.

• Omställningen god och nära vård kräver stora förändringar i den kommunala primärvården med bl a ökad bemanning av sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och en ökad kompetens.

• Förbättra VFU för både studerande och handledare Vårdförbundet ska synas och höras, ha inflytande och påverka medlemmarnas villkor och professionens utveckling. Varje medlem ska ha rätt förutsättningar att utföra sitt yrke, bedriva god och säker vård och kunna känna yrkesstolthet.

Min bakgrund är

Legitimerad sjuksköterska och specialistsjuksköterska med inriktning medicinsk vård med magisterexamen i omvårdnad. Jag har arbetat i slutenvården på Trelleborgs lasarett och Malmös universitetssjukhus på framförallt medicinavdelningar. Utbildad strokesjuksköterska och har arbetat på stroke/neurologiavdelning på Trelleborgs lasarett.

Har nu min anställning som specialistsjuksköterska i hemsjukvården i Malmö stad Medlem i Vårdförbundet sedan studenttiden. Förtroendevald på Trelleborgs lasarett och var bl a med under strejken 2008 då lasarettet stängde och öppnade två gånger. Mycket lärorik erfarenhet både för mig som förtroendevald och våra medlemmar.

Gjorde en kort paus i det fackliga arbetet vid byte av arbetsplats till Malmö stad. Med stort engagemang i de fackliga frågorna saknade jag det fackliga arbetet och blev vald till förtroendevald även i hemsjukvården i Malmö stad och blev sedan huvudskyddsombud för ett stadsområde.

Är nu huvudskyddsombud i Sveriges största vård- och omsorgsförvaltning sedan många år. För fyra år sedan genomförde Malmö stad en stor omorganisation där jag blev utsedd att delta som huvudskyddsombud. Samtidigt kartlade och organiserade jag Vårdförbundets förtroendevalda från de tidigare stadsområdena som skulle tillhöra den nya förvaltningen, rekryterade och introducerade ett flertal nya förtroendevalda och strukturerade regelbundna träffar för alla våra förtroendevalda. Lyckades bemanna och bygga upp välfungerande samverkansgrupper på alla nivåer i vår stora förvaltning.

Vårdförbundet blev ett enigt och starkt förbund som hörs och syns överallt i förvaltningen. Tidigt i början av pandemin införde jag digitala träffar för våra förtroendevalda och även digitalt öppet hus varje vecka. En del i att öka synligheten av Vårdförbundet i förvaltningen är att inget samverkansmöte ska vara obemannat och vid alla digitala möten med arbetsgivaren använder våra förtroendevalda Vårdförbundets bakgrundsbild. Arbetsgivaren ser nu Vårdförbundet i förvaltningen som en viktig samverkanspart, vi blir ofta lyssnade på och respekterade för våra åsikter, även vid oenighet.

Huvudskyddsombud och förtroendevalda har tillsammans gjort skillnad för medlemmarna i förvaltningen. Har med envist och tålmodigt påverkansarbete bidragit till att Vårdförbundet i min förvaltning lyckats med flera framgångar t ex ett antal sjuksköterskor läser specialistutbildning på betald arbetstid även om arbetsgivaren inte tecknat AST ännu, ökat utrymme i löneöversyn, förbättrade villkor och arbetsmiljö bl a under pandemin, utökat antal sjukskötersketjänster och tvärfackligt kämpat för arbetskläder och ytterkläder till sjuksköterskorna.

Var för flera år sedan med i valberedningen under några år. På årsmötet 2017 blev jag vald till ersättare som kongressombud och deltog som ordinarie kongressombud på extra kongressen i våras. Fick 2019 den ärofyllda utnämningen till årets skyddsombud i Vårdförbundet avdelning Skåne. Har det senaste året deltagit i avdelningens strategiarbete kring AST och att påverka politiker i lönefrågan tillsammans med huvudskyddsombud från Helsingborgs kommun. Ett utmärkt sätt att samarbeta och driva gemensamma frågor.

Mina främsta styrkor är

Är genuint engagerad och intresserad av det fackliga uppdraget som ligger mig varmt om hjärtat. Jag är lyhörd, prestigelös och saklig. Envis, lösningsfokuserad och tålmodig men kan även fatta snabba beslut när så behövs. Omvärldsbevakar, är påläst och väl förberedd inför möten. Ser samverkan och goda dialoger som viktiga redskap för att nå resultat i det fackliga arbetet.

Jag är strategisk, ser helheter och väljer mina strider, vet när tonen behöver vässas och foten sättas ner, på ett konstruktivt sätt. Får respekt av arbetsgivaren, ofta även vid oenighet då argumentationen är välgrundad. Är eftertänksam, ansvarsfull och reflekterar gärna. Får till mig från medlemmar och fackliga kollegor att jag är drivande, kunnig, inspirerande, tydlig, konstruktiv, klarsynt och modig.

En del säger att jag har pondus och inger respekt i möten med arbetsgivaren. Arbetsgivare har framfört att jag är skicklig på att dansa tango i samverkan, att det är klass och kvalitet på mina framförande i tal och skrift med en tydlighet i vad Vårdförbundet vill. Har lyckats få arbetsgivaren att se Vårdförbundet som en resurs och tillgång i min förvaltning, två parter som ofta samarbetar.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Villkorsfrågor såsom lön, arbetstider och arbetsmiljö kommer alltid att vara viktiga för våra medlemsgrupper och det arbetet behöver vara ständigt pågående. Karriärmodeller och hälsosamma arbetstider för ett hållbart yrkesliv. Att värna den svenska modellen och fackliga organisationer som part. Professionernas roll och utveckling behöver komma i fokus. Fungerande och tilltalande karriärmodeller. Hur tas våra medlemmars kompetens tillvara? Vilken vård finns det möjlighet och förutsättningar att bedriva?

Johanna Ödell

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är en person med stort engagemang för fackliga frågor och brinner för att våra medlemmar ska få en bättre löneutveckling, arbetsmiljö och för att stödja förtroendevalda i sina roller. Min erfarenhet av utbildning av förtroendevalda och skyddsombud, ärendehantering av individer samt rollen som teamledare har gjort att jag vuxit i min roll i Vårdförbundet men också som person. Vårdförbundets politik, kollektivavtal och lagar driver mitt engagemang framåt samt en vilja att påverka och driva frågor framåt.

Jag är en team-människa som ser fördelarna i andras kompetenser och att vi tillsammans skapar vårt bästa Vårdförbund, för våra medlemmar. När jag får ett uppdrag vill jag ständigt utveckla och förbättra, skapa team samt lägga en grund för fackligt engagemang hos deltagarna. På så sätt växer vi som fackförbund; skapar inflytande, påverkan och engagemang. Min ambition är att avdelning Skåne ska bli bäst - på alla nivåer, i engagemang, påverkan, inflytande både politiskt och fackligt.

Mina viktigaste frågor är

Dagens vård kräver ett fackförbund med hög anslutning, vi behöver bli fler för att få en starkare röst och för att bli en starkare motpart. Det är viktigt med högt medlemsvärde och våra potentiella medlemmar ska VILJA gå med. Alla som kontaktar Vårdförbundet ska känna sig sedda och hörda även om de kommer med kritik. Våra medlemsgrupper måste få en bättre löneutveckling, såväl ingångslöner som vår livslön. Det ska löna sig att arbeta inom våra yrkesgrupper, det ska vara attraktivt och vi ska kunna arbeta hållbart hela livet.

Jag vill att Vårdförbundet ska anses som de ledande – leva upp till att ”VI är vården”. För att uppnå detta behöver vi komma närmare våra medlemmar, synliggöra vad vi gör, vad vi kan göra och skulle kunna göra. Professionsfrågor måste fortsätta lyftas för vår framtida vård, ex genom fortsatt arbete med AST samt kompetensfrågor utifrån varje yrkesgrupp.

Min bakgrund är

Jag blev leg sjuksköterska 1998, har läst specialistutbildning inom intensivvård och är anställd på Neonatal IVA på SUS Lund. Där har jag varit lokalt förtroendevald och kände direkt att detta är något jag brinner för och vill engagera mig i. Jag har haft fackligt uppdrag på heltid i fem år. Jag har i korta perioder varit RSO för privata medlemmar, HSO inom psykiatrin och har nu den senaste perioden varit teamledare för Team Support och Utbildning.

Jag blev invald i förbundsvalberedningen på kongressen 2018 och tycker att det är ett väldigt spännande och otroligt viktigt uppdrag. I mitt uppdrag just nu är jag teamledare, utbildar nya förtroendevalda i facklig grundutbildning, är delaktig i våra medlemsaktiviteter, hanterar TGF (de medlemmar som kontaktat Vårdförbundet Direkt för att få stöd och behöver kopplas till Skåne kommer till TGF, tillgänglig förtroendevald) samt är engagerad i utformningen av våra sociala medier där jag varit en stor drivkraft då jag tycker att de är bra, snabba kanaler för att göra vårt arbete och vårt budskap tydligt.

Mina främsta styrkor är

Jag har i mitt uppdrag fått en väldig bredd i min kunskap genom all tid jag lagt på medlemmars frågor och behov av stöd i TGF-funktionen samt som utbildare. Jag är bra på att prata med människor och har utvecklat en bra förmåga att kunna förklara saker på ett pedagogiskt sätt.

Jag är engagerad och går ”all-in” för utmaningar och projekt. Jag är ansvarstagande och initiativrik. Jag är inte rädd för att ta i och arbetar helst med flera frågor samtidigt, tex genom att bidra i olika team, på flera arbetsplatser och deltar i forum där viktiga frågor diskuteras. Jag har förmåga att ställa om utifrån de förutsättningar jag ställs inför .

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är en väldigt engagerad person även privat som går all-in i typ allt jag tar mig för. Jag har under många år varit en aktiv volontär för Min Stora Dag och tyckt att det varit ett väldigt givande uppdrag. Jag har i den rollen blivit utsedd till månadens volontär med motiveringen att jag är väldigt organiserad, stresstålig, fokuserad, målinriktad och brinner för varje enskilt uppdrag.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljö, återhämtning och lön! Med tanke på hur vissa arbetsgivare hanterar sin personal i dessa pandemitider tror jag tyvärr att de problem som finns idag kommer att vara fortsatt viktiga för medlemmarna om fem år. Jag hoppas att en del av situationen i vården blivit bättre och att Vårdförbundet varit en stark aktör i förbättringarna men tror tyvärr inte att problemen kommer att försvinna helt.

Vi har ett ojämställt arbetsliv idag tyvärr.. Vi har en motpart som lever i en sorts falsk trygghet i att det ”alltid” kommer att finnas medarbetare som vill arbeta hos dem och att de då kan behandla sina medarbetare hur som helst, detta tror jag (och hoppas) att våra medlemmar visat att vi inte tolererar under denna femårsperioden!

Kinga Ali

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har ett starkt intresse av att göra skillnad och komma framåt. Jag är övertygad att jag har egenskaper som jag kan bidra med som vårdförbundets medlemmar kan ha nytta av.

Jag är drivande, lämnar aldrig någonting åt slumpen. Brinner för vårdförbundets medlemmar samt att alla får sina röster hörda.

Mina viktigaste frågor är

Mina viktigaste frågor är arbetsmiljö, arbetsvillkor samt att hitta en bra balans mellan arbetstider och återhämtning. Minska behovet av övertid. Ingen ska behöva bli sjuk av att arbeta. Jag skulle vilja driva frågor som 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Frågan om våra löner och särskilt yrkesskickliga behöver drivas vidare, det finns mer att arbeta med, så som lönekriterier på olika verksamheter. Ur arbetsmiljö synpunkt - är jag redan en del av en arbetsgrupp som arbetar med utfasning av hyrpersonal och arbetar aktivt med att bibehålla befintlig och kompetent personal.

En annan fråga jag brinner för är den personcentrerade vården, samt hur vi skulle kunna förbättra/uppmärksamma personer som är utsatta för våld i nära relationer. En grupp som vi inom psykiatrin har uppmärksammat en klar ökning av. Men viktigast av allt är frågorna som medlemmarna anser vara viktigt. Det är en självklarhet att det är Vårdförbundets medlemmars frågor som är det viktigaste och ska stå högst upp på styrelsens agenda och framtida arbete.

Min bakgrund är

Jag blir 53 år nu i september. Jag kommer från Rumänien, kom till Sverige 22 år gammal. Jag utbildade mig först till undersköterska och sedan till sjuksköterska här i Sverige. Jag är gift, min man kommer från Irak och vi har tre barn tillsammans och tre barnbarn. Läste vidareutbildningen till psykiatri sjuksköterska på min mammaledighet.

Sedan januari 2000 har jag först arbetat inom demensvården och sedan inom allmänpsykiatrin. Jag har varit facklig förtroendevald på avdelning 84 psykiatri Malmö och därefter på Lindåsa demensboende. Idag arbetar jag inom akutpsykiatrin på PIVA Kristianstad. Även när jag inte har varit förtroendevald har jag engagerat mig och haft ett nära samarbete och dialog med de fackliga och arbetsgivaren.

Jag har aldrig dragit mig för att framföra medarbetarnas åsikter och synpunkter, eller föra dialog med arbetsgivaren. Sedan september 2020 är jag förtroendevald och sitter i samverkan. Genom samverkan har jag tillsammans med HR och enhetschefer drivit frågan om att bli "oberoende av hyrsjuksköterskor" då detta upplevdes av medarbetarna som ett arbetsmiljöproblem med ökad stress och osäkerhet. Samtidigt har vi drivit frågan om hur vi ska kunna behålla sjuksköterskorna på arbetsplatsen och med det behålla kompetensen, ha karriär möjligheter inom yrket.

Mina främsta styrkor är

Jag är driven och engagerad i professionerna samt i de frågor som rör oss alla. Jag är rättvis, ödmjuk och lyhörd person, som lyssnar och tar till sig medarbetarnas åsikter och synpunkter. Jag behöver inte ha beröm däremot vill jag gärna veta vad jag kan förändra och göra annorlunda och bättre.

Jag är ambitiös, noggrann och slutför det jag åtar mig. har en bra samarbetsförmåga, uppskattar att arbeta i grupp och anpassar mig efter det som de olika situationerna kräver. Jag är övertygad att jag kan göra skillnad och bidra till Vårdförbundets utveckling. tillsammans är vi starka och kan göra skillnad.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är en stolt psykiatri-sjuksköterska som har en stark önskan att ge psykiatrin mer plats. Vi behövs alla, tillsammans kan vi påverka och göra skillnad. Jag är medveten om att det finns mycket kvar för mig att lära, och det ser jag fram emot.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Det är redan en viktig fråga idag, men även i framtiden kommer det att vara viktigt med våra villkor. jag tror också att våra arbetstider kommer att spela stor roll i framtiden. Att arbeta mot 6 - timmars arbetsdag med bibehållen lön kommer att vara en viktig fråga.

Den personcentrerade vården och förhållningssättet kommer att fortsätta vara viktigt då detta även påverkar arbetsmiljön. Arbetsmiljön kommer alltid att vara en viktig fråga precis som löner och löneutveckling och med det karriär möjligheterna. Jag tror och hoppas att kan bli oberoende av hyrsjuksköterskor. Motverka undervärdering och främja en ökad jämställdhet. Min högsta önskan är att få möjlighet att visa mitt engagemang och kunna gör skillnad.
 

Monica Rat

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Årsmötet ska välja just mig därför att jag vill fortsätta arbetet med att riva barriärer, tänka nytt, och göra framsteg när det gäller våra löner, arbetsmiljö och vårdens utveckling. Detta vill jag fortsätta göra med hjälp av våra avtal och ett nära samarbete med förtroendevalda, anställda i Vårdförbundet och inte minst våra medlemmar ute i verksamheter.

När t.ex. under första avtalsåret med HÖK 19 arbetsgivaren i en kommun i Skåne inte kunde se att särskild yrkesskickliga kan arbeta i hemsjukvården var jag och ombudsmannen jag hade med mig överens om att vi måste prova göra det som aldrig gjorts nämligen kalla till central konsultation.

Resultatet blev att arbetsgivaren i kommunen har fått ändra sitt tänk, börjat inse vinsten med att satsa på särskild yrkesskickliga och nu i det 3-e avtalsåret har medlemmarna i denna kommun kunnat plocka skörden med ett utfall på totalen på 4,65%.

Mina viktigaste frågor är

Att göra en prioritering bland de frågor som jag anser viktigast vill jag helst inte göra eftersom dessa hänger enligt mig så mycket ihop. Jag tänker att bästa lönen men dålig arbetsmiljö kommer ändå inte att hålla oss på respektive arbetsplats hur länge som helst, och bästa arbetsmiljö men dålig lön är inget som håller oss kvar.

För att lyckas med dessa två för mig viktigaste frågor behöver vi enligt mig att tillsammans å ena sidan fortsätta det påbörjade arbetet med särskild satsning på de särskild yrkesskickliga och å andra sidan hitta nya strategier genom vilka indirekt vi kan nå våra mål.

Redan för 4 år sedan när jag valdes in i styrelsen nämnde jag förkortad arbetstid och personcentrerad vård som möjliga strategier för att indirekt komma dit vi vill och jag tror fortsatt på dessa. Till kongressen 2018 skrev jag en egen motion om att påbörja arbetet för en förkortad arbetstid och frågan tror jag blir mer och mer aktuell.

Min bakgrund är

Ursprungligen från Rumänien har jag validerat min utbildning därifrån och blivit legitimerad sjuksköterska i Sverige 1997. Sedan dess har jag arbetat i både offentlig och privat regi, i både region och kommun. Mitt intresse för samhällsfrågor har lett mig till en samhällsvetare utbildning med profilering i ledarskap och organisation.

Erfarenheter från det samhället jag har vuxit i, erfarenheter från det svenska samhället jag lever i sedan 30 år tillbaka tillsammans med all kunskap jag fått genom utbildning har gång på gång stått som bevis att Tillsammans är vi starka! Oavsett om det gäller personlig framgång eller en hel organisations framgång är vi beroende av varandra och kan bara ”riva murar” tillsammans.

Mina främsta styrkor är

Som både sjuksköterska och samhällsvetare tänker jag strategiskt genom att fokusera på både helhets- och hållbarhetsperspektivet samtidigt som jag hämtar kraft och information i handlingen från detaljer och håller hela tiden sikte på målet.

Jag ser snarare möjligheter i allt jag gör inspirerat av mottot: ”I never lose. I either win or learn”(Nelson Mandela). Att lyfta andra samt peppa de i det arbete de gör är viktigt anser jag inte bara för att generera ny energi men också för att visa att Tillsammans är vi starka! och jag gör det varje gång tillfället uppstår. Jag ser gärna till båda sidor i ett resonemang och tycker att en demokratisk dialog är mycket viktigt inte minst när det kommer till beslut som ska tas. Ett ”pepp” som jag själv fått av vår ordförande Malin Tillgren har varit i ett enskilt samtal med henne när hon berättade för mig att hon upplever att jag ofta kom med nya perspektiv som hon uppskattade mycket.

Nya utmaningar? Inte alls rädd för. Tvärtom, ambitiös som jag är och sugen på utveckling tar jag gärna mig an även uppdrag som andra drar sig ifrån. Jag ser möjligheter i allt jag gör och är en visionär som har lätt att se hur saker och ting länkas.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

För 4 år sedan fick jag förtroendet att vara en del av styrelsen som skulle föra Vårdförbundet avd. Skåne på en viktig resa. Jag tackade ja full av både förhoppningar och visioner, men också helt ovetande om vad som skulle komma. Med facit i handen ser jag på dessa år som år med hårt och intensivt arbete i en grupp med utan undantag otroligt engagemang. Jag refererar till alla i team ”Support och utbildning” alla i HSO teamet, alla i styrelsen. Utan deras ihärdighet, styrka, energi, klokhet och envishet och en kontinuerlig strävande efter ökande samarbete hade vi inte blivit det fantastiska Vårdförbundet avd. Skåne vi är idag.

I denna resa har jag även haft fantastisk roligt då jag känner jag har kunnat verkligen kombinera mina kunskaper som sjuksköterska med mina kunskaper som samhällsvetare i allt arbete jag haft och bedrivit. Utan det goda samarbete jag som styrelseledamot haft med alla ombudsmän och alla i administrationen hade jag inte lyckats att stödja och hjälpa våra medlemmar ute. Det skulle därför vara ett privilegium att få fortsätta som styrelseledamot att föra avd. Skåne genom vår kommande resa och mot våra kommande mål. Tillsammans är vi starka!

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Kanske är det pandemin som vi upplevt som kommer att vara det pushande faktorn, kanske är det faktumet att det har varit en fråga sedan länge och att det är på tiden att den får en främre plats men jag tror att balansen mellan privatliv och arbetsliv kommer att vara en av de viktigaste frågorna för våra medlemmar. Arbetstidsförkortning med oavkortad lön kommer att vara både strategin att få våra löner upp och strategin att skapa möjligheten för alla våra medlemmar att orka arbeta med bibehållen hälsa ett helt yrkesliv. För den nya generationen är den lediga tiden redan mycket viktigt och den äldre generationen inser mer och mer värdet av den lediga tiden. Och kanske någon kan säga att så har det alltid varit men enligt mig personligen syns detta tydligare idag när t.ex. fler söker sig till arbetsplatser med mer flexibla arbetstider.

Rickard Uppenberg

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag beskrivs som en driven, nyfiken och positiv person. Relationsskapande och ledarskap är en viktig del och jag har under många år arbetat med att driva processer framåt i verksamheten. Som styrelseledamot tror jag detta är kriterier som skulle vara en tillgång.

Mina viktigaste frågor är

Att vi håller ihop Vårdförbundet är transparanta mot våra medlemmar och driver både kortsiktiga frågor men även har en långsiktig plan vart vi är på väg och att vi är lyhörda vad medlemmarna anser viktiga frågor. Villkor, arbetsmiljö, yrkesutveckling och visioner sammanfattar de mina viktigaste frågor. Gör vi ett gott jobb attraheras presumtiva medlemmar till oss.

Min bakgrund är

Jag är Ambulanssjuksköterska i distrikt 1 sydväst med Malmö som nav. Sedan många år och varit huvudskyddsombud med både lokalt regionalt nationellt uppdrag sista fyra åren har jag jobbat heltid fackligt med processer, strategier, politik för att förändra/utveckla våra medlemmars arbetsmiljö, villkor.

Mina främsta styrkor är

Jag är en driven, positiv, nyfiken, tålmodig och påläst i alla våra mötesforum. Att vara tydlig, ha en god kommunikation och se sammanhang hur allt hänger ihop är viktigt för mig. Vill med dialog få ut att alla känner sig som en vinnare. Jag är inte konflikträdd, jag anser att alla människor är lika och ska behandlas med respekt. Jag kan ha många bollar i luften samtidigt, vilket det fackliga uppdraget ofta innebär.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag tycker om att vara med familjen och tycker om att vara ute i naturen och på sjön. Tycker om att delta i olika lagsporter framför allt gemenskapen tillför mycket. Med gemenskap kan vi förändra och påverka i stort och smått.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag vill att Vårdförbundet vara tillgängliga, vi ska synas mer och ta mer plats, vi gör mycket idag men visst kan vi göra mer! Jag vill att alla medlemmar ska kunna känna sig sedda och hörda. Vi lever i en föränderlig omvärld att utveckla och se nya möjligheter kommer att ge oss en möjligheter att förbättra våra villkor, arbetstider och arbetsmiljö men då måste vi attrahera nya medlemmar.

Nominerade till kongressombud

Alexander Holmstedt

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har ett stort intresse för arbetsmiljöfrågor och i alla dess former. Jag är envis och tycker om att ställa raka frågor.

Mina viktigaste frågor är

Lön och arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Min bakgrund är

Jag började arbeta som skötare på rättspsykiatrin i Malmö i slutet av 80-talet. Färdig sjuksköterska 2000 och specialist i psykiatrisk vård 2003. Jag har jobbat som sjuksköterska på RPK, psykiatrin i Ystad och beroendecentrum Maria Malmö. Jag har varit fackligt aktiv och förtroendevald på alla mina arbetsplatser och tag i december 2020 steget till att börja jobba heltid som huvudskyddsombud i förvaltning psykiatri, habilitering och hjälpmedel.

Mina främsta styrkor är

Jag tycker det är roligt att jobba med fackliga frågor. Jag har många års erfarenhet som sjuksköterska och har suttit i flertalet olika forum som motpart till arbetsgivaren.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Min bakgrund är psykiatri och psykiatrisk omvårdnad. Jag skrev min mastersuppsatts om unga med missbruksproblem och brinner lite extra för den gruppen.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att lön fortfarande kommer vara en av de viktigaste frågorna. Jag tror även att samarbetet mellan olika personalkategorier inom vården kommer vara en viktig fråga för att kunna möte kraven på specialisering som kommer från politiken.
 

Anna-Karin Bengtsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag ser att jag kan bidra med egenskaper i styrelsen som är gynnsamma för Vårdförbundets medlemmar. Jag är positiv, lösningsfokuserad, drivande och har förmågan att tänka utanför boxen, vilket jag ser som viktigt för att Vårdförbundets medlemmar ska få sina röster hörda.

Mina viktigaste frågor är

Min viktigaste fråga är arbetsmiljö - ingen ska bli sjuk av att arbeta! Vidare klappar mitt hjärta hårt för likarättsfrågor, yrkesutveckling och vårdutveckling - alla ska få förutsättningar att utvecklas i sin yrkesroll. Personcentrerad vård står i centrum för mig, det behöver aktualiseras på alla nivåer och jag är övertygad om att det krävs ett krafttag och en ökad kunskap i denna fråga- en fråga som definitivt går hand i hand med de frågor som jag anser vara viktiga.

Men jag tänker inte att de frågor som är viktigast för mig är det centrala i varför jag vill engagera mig i styrelsen. Det centrala är snarare vad Vårdförbundets medlemmar anser vara viktigt. För mig är det en självklarhet att de frågor som Vårdförbundets medlemmar anser vara viktigast ska stå i centrum för hur styrelsen arbetar.

Min bakgrund är

I sommar fyller jag 34 år, jag har arbetat som sjuksköterska sedan 2013 och som specialistsjuksköterska inom psykiatri sedan 2017. Jag har min anställning på avdelning 1/akutmottagningen i Kristianstad, vuxenpsykiatri. Innan jag blev sjuksköterska arbetade jag i olika serviceyrken.

När jag hade läst min specialistutbildning och arbetat som specialistsjuksköterska i ett år började jag fundera över varför saker och ting inte gick framåt, varför ingen lyssnade på oss sjuksköterskor när vi kom med idéer och påtalade brister, det blev mycket snack och lite verkstad. Framförallt hade jag svårt att stå för den vård vi erbjöd och ville nå en förändring där patienten stod i fokus och där personalen mådde bra. Jag insåg att jag behövde bredda min kunskap kring arbetsmiljöfrågor och ville göra våra röster enade och hörda.

Sommaren 2018 blev jag vald till förtroendevald på min arbetsplats i Kristianstad, strax därefter blev jag uppmanade att söka ett heltidsuppdrag som huvudskyddsombud för Vårdförbundet i förvaltning psykiatri, habilitering och hjälpmedel. Sagt och gjort.

Sedan maj 2019 har jag haft uppdrag som huvudskyddsombud, jag har stött på stora och små utmaningar, haft dialog på alla möjliga håll och kanter och lärt mig mycket om vilka vägar det finns att gå för att göra Vårdförbundets viktiga röst hörd.

Mina främsta styrkor är

Jag ger inte upp men har förmåga att tänka om och ändra strategi, jag är positiv och är helt öppen för konstruktiv kritik, jag har också en medvetenhet kring att jag har mycket kvar att lära.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag tror att jag kan bidra med nya synvinklar på såväl nya som gamla utmaningar, att jag kan ge energi och skapa engagemang.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att arbetsmiljöfrågan kommer växa än större, att våra villkor fortsatt förbättras och att lönefrågan fortsatt kommer vara central. Vidare tänker jag att yrkes- och vårdutveckling kommer blir än mer aktuellt än idag.

Anna-Lena Modigh

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är insatt i Vårdförbundets politik och brinner får många av frågorna, fördelen är att jag varit med på en kongress och nu vet man mer hur det går till och då även kunna vara ännu mer aktiv.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö och lön.

Min bakgrund är

Har min tjänst på infektionsavdelning i Kristianstad, men arbetar sedan snart sex år tillbaka som huvudskyddsombud för Vårdförbundet.

Mina främsta styrkor är

Lyhörd på medlemmars önskemål. Envis och starkt engagerad i arbetsmiljön på min skyddsområden.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljön, arbetstider och lön.

Birgitta Palm

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Engagerad, vill vara med och påverka samt utveckla Vårdförbundet framåt. Erfarenhet som kongressombud och aktiv i uppdraget. Kommer fortsatt att driva viktiga frågor för er medlemmarna vid förnyat förtroende.

Mina viktigaste frågor är

Villkor och arbetsmiljö. Bättre löneutveckling. Arbetstider där det finns tid för återhämtning. Systematiskt arbetsmiljöarbete för att få en arbetsplats som är säker och främjar hälsa. = Hållbart arbetsliv.

Min bakgrund är

Leg. Sjuksköterska. Specialistutbildning Olycksfall och akutsjukvård. Anställd på akutmottagning Landskrona lasarett. Började med att vara förtroendevald på arbetsplatsen.

Har numera fackligt uppdrag på heltid inom Team HSO, som huvudskyddsombud på Landskrona- och Trelleborgs lasarett inom FV Skånes universitetssjukvård.

Mina främsta styrkor är

Lyhörd, engagerad, envis och ansvarsfull.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Styrelseuppdrag i bostadsrättsföreningen som jag bor i. Hittar lösningar på problem och får nya idéer vid träning på gym eller ute i naturen.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön, arbetstider, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Betald specialistutbildning till alla våra yrkesgrupper.

Camilla Hindorf

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har en kunskap och ett intresse för Vårdförbundet och dess påverkansmöjligheter. Jag har genom livet varit aktiv i många ideella föreningar och varit med på deras högsta beslutande organ och jag tror att den erfarenheten kan jag ha nytta av som kongressombud om jag blir vald.

Mina viktigaste frågor är

Våra villkor! Hur ska vi kunna orka arbeta ett helt yrkesliv om vi inte får rätt förutsättningar med hälsosamma arbetstider, en arbetsbelastning som gör att vi orkar att ha ett liv utanför arbetet och att vi får den återhämtning som vi så väl förtjänar.

Min bakgrund är

Jag är leg. sjuksköterska och medlem genom hela mitt yrkesliv. Jag har jobbat aktivt som förtroendevald sedan 2011 och sedan 2018 har jag ett uppdrag som huvudskyddsombud för Skånes sjukhus nordost.

Mina främsta styrkor är

Jag är bra på att snappa upp vad som är viktigt för medlemmarna, bra på att förmedla min kunskap och att dela med mig av mina erfarenheter.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön, en alltid aktuell fråga för våra professioner! Det blir också tydligare med tiden att våra arbetsvillkor behöver bli bättre, många väljer att inte arbeta inom den profession man utbildat sig och där tror jag att dessa två frågor är de som väger tyngst i beslutet att lämna för att arbeta med något helt annat.

Eva Lenander

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Under min nuvarande mandatperiod som kongressombud har jag varit aktiv i mitt uppdrag och försökt påverka beslut både lokalt och nationellt. Det har känts att vi gör avtryck även om det också kan kännas trögt ibland. Jag har lärt mig en hel del på vägen och tror att jag kan lyfta driva viktiga frågor för medlemmarna mer effektivt om jag får fortsatt förtroende.

Mina viktigaste frågor är

De fackliga frågorna. Lön/löneutveckling, Arbetsmiljö och Arbetstider. Jag har förstått att medlemmarna framförallt efterfrågar fackligt engagemang och kraft . Det är viktigt att medlemmarna känner sig delaktiga och kan återkoppla och komma med idéer. Det är demokrati för mig.

Min bakgrund är

Intensivvårdssjuksköterska sen många år. Jag har alltid varit aktiv i frågor om sjukvård och sjuksköterskors löner och arbetsförhållanden. Jag har därför ett stort nätverk med fantastiska engagerade och drivande kollegor över hela Sverige.

Mina främsta styrkor är

Jag försöker hitta kreativa lösningar och är bra på att formulera mig. Jag argumenterar gärna för det jag tror på men är trots det ganska bra på att lyssna in andras idéer.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Vi måste vara tydliga med att sjuksköterska, röntgensjuksköterska, biomedicinsk analytiker och barnmorska är yrken som ska respekteras och värderas. Vi har ansvar inom våra yrken och inom vår anställning men våra yrken är inte ett kall.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

De fackliga frågorna om lön/löneutveckling, arbetstider och arbetsmiljö är och kommer vara viktiga även om 5 år. Jag vill göra vad jag kan för att medlemmarna ska bli nöjda med Vårdförbundets strategi och kamp i dessa frågor.

 

Eva Nilsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill utveckla det fackliga arbetet, vara med och stärka Vårdförbundets röst gentemot arbetsgivaren. Vara med att göra det mer tydligt för medlemmar (och ännu inte medlemmar) att Vårdförbundet är en god kraft i påverkan.

Mina viktigaste frågor är

Dialog och samverkan med arbetsgivaren, värna om det partsgemensamma arbetet och få arbetsgivaren att förstå värdet av det. Lön är en stor och ständig fråga. Att hela tiden, på alla nivåer, påtala för arbetsgivare och politiker hur viktiga Vårdförbundets yrkesgrupper är och att detta måste synas i löner och löneutveckling.

Min bakgrund är

Leg sjuksköterska 1983, spec. barnsjuksköterska 1993, arbetat inom vuxenmedicin, neonatal, skolsköterska och BUP. Haft uppdrag i Vårdförbundets utbildningsteam avd Skåne 2017-2019, nu uppdrag som HSO i förvaltning nordväst Helsingborg-Ängelholms sjukhus sedan november 2020.

Mina främsta styrkor är

Jag känner mig trygg i min roll både som sjuksköterska och som HSO. Står stadigt i dialog med arbetsgivaren i olika forum. Med lång erfarenhet och kompetens i yrket känner jag stort engagemang att som representant för Vårdförbundet jobba vidare för bra arbetsmiljö, lön och förhållanden för våra yrkesgrupper. Att vår kompetens värdesätts.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Grunda i historien, svenska modellen finns pga. långvarigt fackligt arbete. Kollektivavtalen är ingen självklarhet.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Fortsätta jobba för lön. Utveckla kompetensstegar i vården, inte bara om man går vidare till forskning.

Eva-Marie Ottosson Möller

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är idag förtroendevald med uppdrag som ledamot i styrelsen. I detta uppdrag har jag profilerat mig som noggrann, kunnig och vid behov principfast. Om årsmötet väljer mig får ni en väl erfaren styrelsemedlem med ett stort inarbetat kontaktnät där kunskap och ömsesidig respekt är ledorden.

Mina viktigaste frågor är

Vårdförbundet är mitt uppe i tuffa utmaningar och fler lär det bli efter hand. Inom den nära tiden är det lön och arbetsmiljöfrågor i skuggan av pandemin som kan ses som viktigast. Dock får detta inte ta kraften ur det dagliga arbetet med att stötta medlemmar och lokalt förtroendevalda. Med det sagt kan man lätt utläsa att just lön och arbetsmiljö är starka frågor för mig men även våra yrkesgruppers möjlighet till karriär i en jämlik verksamhet.

Min bakgrund är

Leg Sjuksköterska med VUB anestesi. Jag har varit lokalt förtroendevald sedan 2005 samt styrelseledamot sedan 2017.

Mina främsta styrkor är

Logistik, organisation och noggrannhet är det som oftast definierar mig. I detta finns alltid min kunskap och erfarenhet att ge stöd på både ett sakligt och empatiskt vis.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag älskar mitt yrkesval. Att få tjänstgöra som sjuksköterska och i det hjälpa människor ger en hög tillfredsställelse. Många säger att de har världens bästa jobb med väldens sämsta arbetsgivare. Så ska det inte behöva vara. Jag är helt övertygad om att bra yrke och bra arbetsgivare går att kombinera. I jobbet att nå dit är jag gärna behjälplig.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön är den fråga som alltid kommer upp som viktigt. Och visst är det viktigt. Dock tror jag att arbetsvillkor och arbetsmiljö kommer att vara stora frågor framöver. Arbetsgivarnas ekonomiska medel är redan nu begränsade vilket gör att vårt fokus får läggas på andra områden som gör att man upplever trygghet och arbetsglädje.

Frida Ewesson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har ett stort intresse för att tillsammans med Vårdförbundet skapa samarbetsforum och göra insatser som kan förändra i positiv riktning för det stora kollegiealet men även för en enskild individ.

Mina viktigaste frågor är

Alla som arbetar inom hälso-sjukvården ska hinna, orka och kunna ge högkvalitativ vård och omsorg. Ingen ska behöva fly sitt yrke.

Min bakgrund är

Färdig ssk 2018. Arbetat på ASIH i Hässleholm och nu som skolsköterska. Arbetat som förtroendevald på ASIH och eftersom jag nu är ensam i min profession är jag Vårdförbundets fackliga representant på min nuvarande arbetsplats.

Mina främsta styrkor är

Engagemang, Envishet och Empatisk.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Om 5 år kommer inte bara lönen stå i fokus för våra medlemmar. Vi kommer att få arbeta med frågor som berör och genomsyrar det "mjuka värdet" hos våra medlemmar. Många av våra medlemmar tillhör professioner vi inte bara har som yrke utan som vi är som person vilket innebär att hänsyn måste tas till hela människan. Om en medlem vill eller måste av olika skäl välja ett annat yrke måste vi vara lyhörda inför detta.

Göran Winholt

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har sedan 4 år tillbaka ett förtroendeuppdrag på 100% i Vårdförbundets team support och utbildning. Dessa år har varit mycket lärorika och stimulerande. Jag känner att jag nu vill gå vidare för ett uppdrag i Vårdförbundet Skånes styrelse där min gedigna fackliga bakgrund kan komma till nytta. Jag vill på detta vis vara med och påverka och förbättra våra villkor.

Mina viktigaste frågor är

De viktigaste frågorna för mig är förbättring av våra villkor. Jag tänker då främst på lön, arbetsmiljö och arbetstider. Här finns mycket som kan bli bättre. För att få till stånd dessa förbättringar krävs att vi är många och eniga medlemmar. Detta gör att rekrytering av nya medlemmar är en central fråga för mig.

Min bakgrund är

Jag har arbetat som röntgensjuksköterska sedan 1982. Min nuvarande anställning är på neuroröntgen i Lund där jag arbetat i 30 år. Innan jag började mitt uppdrag på Vårdförbundet var jag förtroendevald på min arbetsplats. Mitt nuvarande uppdrag på Vårdförbundet är mycket mångfacetterat. Jag arbetar bland annat med rekrytering av nya medlemmar, utbildning, stöd vid svåra samtal samt att svara på frågor som kommer in till Vårdförbundet Direkt.

Mina främsta styrkor är

Jag har stor erfarenhet av fackligt arbete och besitter en social kompetens som är till stor fördel i fackligt arbete. Jag har lätt för att knyta nya kontakter. Jag har ofta lösningar på problem och gillar att tänka ”utanför boxen”. Nya idéer och att våga prova nytt är positivt för mig.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är gift med Carina sedan 35 år. Vi har två barn och två barnbarn. Att vara pappa till vuxna barn och morfar känns underbart. På fritiden umgås vi med vänner och familj. Golf, padel och trädgård är andra aktiviteter som berikar mina dagar.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag är övertygad om att vi har lyckats förbättra mycket om 5 år men tror att lön, arbetstider och arbetsmiljö är lika centrala frågor då som de är idag.

Hanna Jakobsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag tycker det vore så spännande att kunna påverka Vårdförbundets arbete och riktning för den närmaste tiden. Vårdförbundet behöver vara starkt och tydligt, speciellt i dessa märkliga tider!

 

Mina viktigaste frågor är

Jag tycker att Vårdförbundet ska verka för att det ska finnas bra och hållbara arbetsplatser för våra yrken som ger plats till både den nya inom yrket men även möjlighet att utvecklas och värdesättas som van i sitt yrke. Betald specialistutbildning och löneutveckling under karriären, även om man är trogen sin arbetsplats är  viktiga saker.

 

Min bakgrund är

Färdig sjuksköterska 2012. Färdig distriktssköterska 2018. Har arbetat på Hospice, särskilt boende samt hemsjukvård tidigare. Arbetar nu på vårdcentral på distriktssköterskemottagningen.

 

Mina främsta styrkor är

Jag har med mig både perspektiv från kommunal verksamhet och regional verksamhet vilket jag tycker är viktigt i vårdförbundets arbete med att företräda medlemmar från olika verksamheter.

 

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Vi medlemmar är Vårdförbundet, och Vårdförbundet blir inte starkare än sina medlemmars engagemang. Vi behöver få fler aktiva medlemmar och de kloka saker som diskuteras vid fikabordet på jobbet behöver lyftas och bli en del av Vårdförbundets mål och visioner lokalt. Det finns många kloka kanaler för att lyckas med det, det första steget är engagerade medlemmar och förtroendevalda på arbetsplatsen som får rätt stöd.

 

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Som jag har sagt tidigare så tycker jag det viktigaste är att vara med att skapa bra och hållbara arbetsplatser som ger både plats till nya kollegor och vana kollegor som värdesätts för det viktiga arbetet som utförs.

Helena Paulsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är en driven och motiverad person som brinner för att förbättra medlemmarnas villkor och förutsättningar för yrket samt utveckla, stärka och främja den enskildes utveckling i sin yrkesroll.

Mina viktigaste frågor är

Våra villkor, arbetsmiljöfrågor, löneutveckling, karriärvägar och AST.

Min bakgrund är

Jag blev färdig sjuksköterska i januari 2013, och specialistsjuksköterska inom vård av äldre i juni 2018. Började min bana i Helsingborg på lung- och gastroavdelningen som ersattes av en tjänst på Rehab- och strokeavdelningen i Ängelholm. Här blev jag också förtroendevald tillika skyddsombud hösten 2014, och sedan dess har jag varit aktiv som just detta vart än jag arbetat. Gick fördjupningskurs hösten 2015. År 2017 blev jag invald till kongressombud.

Jag har även arbetat inom öppenvården, primärvården, privat sektor samt inom kommun. Under mina år som förtroendevald tillika skyddsombud har jag varit verksam på verksamhetsnivå, förvaltningsnivå och sedan ett år tillbaka är jag också huvudskyddsombud på central nivå.

Nu har jag min tjänst i Örkelljunga kommun som förra året sade upp samverkansavtalet med alla förbund inkl. Vårdförbundet. Detta har medfört att jag fått kunskap och insikt hur det är att arbeta utifrån rena MBL förhandlingar och skyddskommittéer.

Mina främsta styrkor är

Att jag är driven, motiverad och engagerad. Jag är en ödmjuk och diplomatisk person samtidigt som jag kan vara envis. Jag fokuserar på lösningar i stället för problem. Jag har fått en bred kunskap längs vägens gång eftersom jag arbetat inom olika verksamheter i regionen men även inom privat sektor samt kommun.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är mamma till två tonårspojkar och bor på landet utanför Örkelljunga tillsammans med dem och mannen i mitt liv. Jag har en fantastisk natur runt omkring mig och det är här jag har mitt andrum och laddar batterierna. Jag är en lagspelare som är stolt över att vara en del av Vårdförbundet. Tillsammans är VI starka och kan nå framgång med vårdförbundets arbete.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att det fortfarande kommer vara viktigt att Vårdförbundet syns och tar plats i olika sammanhang. Jag tror också att våra villkor, arbetsmiljö, löneutveckling, samt möjligheten till kompetensutveckling och karriärvägar kommer vara viktiga frågor för vårdförbundets medlemmar.
 
 

Helene Ericsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har ett stort engagemang i att verka för förbättrade villkor för våra fyra professioner. Jag är envis och kampglad i hjärtat men kombinerat med ett lugn och en god förmåga till att upprätthålla konstruktiv dialog.

Mina viktigaste frågor är

Villkorsfrågor. Stärkande av arbetsmiljö genom att t.ex. stärka bemanning, rätt typ av bemanning, minimera övertid och skapa möjligheter till återhämtning. God löneutveckling, både systematiskt och avtalsmässigt men också genom att stärka medlemmarnas egen verktygslåda i detta arbete. Synliggörande av våra fyra professioner och den värdefulla kompetens vi besitter. Frågor som rör likabehandling.

Min bakgrund är

Arbetat inom vården sedan 2008. Sjuksköterska sedan 2017, främst inom slutenvård i olika regioner. Förtroendevald på mina arbetsplatser sedan 2017.

Mina främsta styrkor är

Inkännande, uppmuntrande och envis. God förmåga att skapa konstruktiv dialog men räds inte heller varken att tydligt framföra medlemmarnas åsikter/behov eller ställa krav. Återkopplar och skapar kontinuerlig dialog med de medlemmar jag företräder. Återknyter till lagar, författningar och avtal.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Fortsatt arbete med att stärka god löneutveckling. En säker och trygg start för de som är nya i yrket. Goda karriärmöjligheter och goda möjligheter till kompetensutveckling. En skälig arbetsmiljö utan stora mängder övertid men istället med möjlighet till god återhämtning och vila, även under arbetstid. Fortsatt verka opinionsbildande och synliggörande av våra fyra professioner.
 
 
 

 

Ingela Gjomakaj

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har ett stort engagemang i det fackliga arbetet, brinner för våra yrkesgruppers arbetsmiljö, lön och anställningsvillkor och under dessa 4 åren haft styrelseuppdrag har jag bara blivit med engagerad och jag känner mig inte färdig med uppdraget.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö, Lön, Anställningstrygghet.

Min bakgrund är

Jag är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri , min examen tog jag 1993 och blev specialistutbildad 1996. Jag har arbetat inom demensvård men framför allt inom specialistpsykiatrin i flera verksamheter, har för närvarande min anställning på psykiatrimottagningen i Landskrona. Jag har varit fackligt engagerad i många år. På 90-talet var jag med om att bildade klubb 11 för Landskrona stad och Svalövs kommun där jag hade uppdrag som styrelseledamot i 2 år.

Efter min specialistutbildning började jag arbeta i Malmö psykiatrin men där fanns en mycket engagerad förtroendevald så jag koncentrerade mig på mitt kliniska arbete, men jag kunde aldrig släppa mitt engagemang för arbetsmiljö och inflytandefrågor. När jag kom till Landskrona blev jag ganska snart vald till förtroendevald/skyddsombud på min arbetsplats och har sedan dess haft uppdrag som förtroendevald på olika uppdrag. 2012 fick jag uppdrag som Huvudskyddsombud i Förvaltning Psykiatri och under 5 år hade jag glädjen att verka i detta uppdrag, med många coaching tillfällen med andra förtroendevalda och många givande dialoger med medlemmar och även med arbetsgivaren på olika nivåer. 2017 blev jag invald i avdelningsstyrelsen i avdelning Skåne och känner att jag ännu inte är färdig med detta uppdrag.


Mina främsta styrkor är

Jag är engagerad och drivande, i fackliga frågor, har ett starkt engagemang i arbetsmiljöfrågor och menar att man kan göra så mycket mer som arbetsgivare än vad man gör idag och jag vill vara med och hjälpa arbetsgivaren att ta de rätta besluten, jag vill vara med och coacha skyddsombud och denna djungel av information som finns att använda i dialogen med arbetsgivaren. Jag står för Vårdförbundets politik och vill driva politiken på alla nivåer det går. Vissa tycker nog att jag kan vara lite envis emellanåt.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är gift och har en tonåring hemma så jag får öva på att hantera humör och dialog även i privatlivet.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Om 5 år kommer det att vara än mer viktigt att arbetsmiljön är optimal utifrån vår medlemmars behov och önskemål. Vårdförbundet kommer att ha en viktig roll där vi är drivande i dessa frågor gentemot arbetsgivaren. Fortfarande kommer lönen vara en avgörande del av Vårdförbundets politik, Marknaden kommer att vara medlemmarnas och Vårdförbundets viktigaste arbete kommer att ligga på att lyfta våra yrken som viktigaste och mest betydelsefulla.

Jacqueline Mkada

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl 

En röst på mig är en röst på ett stort engagemang i det fackliga arbetet med att fortsätta förbättra villkoren för Vårdförbundets medlemsgrupper, coacha förtroendevalda, stärka yrkesprofessionerna, öka patientsäkerheten och därmed förbättra kvalitén på den vård Skånes medborgare får.

Mitt engagemang växer för varje facklig seger för våra medlemmar. Tillsammans kan vi fortsätta att påverka våra politiker och arbetsgivare för att göra skillnad för Vårdförbundets medlemmar. Vårdförbundets medlemmar är värda bättre villkor och Skånes medborgare är värda en betydligt bättre hälso- och sjukvård än de kan få idag.

Med lång erfarenhet av fackliga uppdrag i region och kommun som förtroendevald, huvudskyddsombud, kongressombud och i olika andra uppdrag har jag god insyn i våra medlemsgruppers viktigaste frågor och är väl insatt i Vårdförbundets politik. Jag vill bidra med min kunskap och erfarenhet som förtroendevald och huvudskyddsombud under många år bl a i Sveriges största vård- och omsorgsförvaltning i avdelningens största kommun, Malmö stad.

Jag är nominerad av flertalet medlemmar, förtroendevalda, huvudskyddsombud, kongressombud, styrelseledamöter och chefer vilket ger mig ett brett och starkt förtroende hos våra medlemmar. Det är en ära att ha förtroendet att företräda medlemmarna i mitt nuvarande fackliga uppdrag som huvudskyddsombud och som ersättare kongressombud.

Jag önskar få medlemmarnas förtroende att använda min fackliga erfarenhet och kunskap som styrelseledamot och få förnyat förtroende som kongressombud. Jag vill vara delaktig i att göra skillnad för Vårdförbundets medlemmar och förtroendevalda.

Mina viktigaste frågor är

Att medlemmar och förtroendevalda är stolta över att tillhöra Vårdförbundet, känna samhörighet och trygghet, känna en varumärkesidentitet med Vårdförbundet. Öka medlemmarnas och förtroendevaldas kunskap och engagemang kring villkor och rättigheter/skyldigheter.

• Villkoren för Vårdförbundets medlemsgrupper.

• Professionsutveckling • Medlemsrekrytering. Vårdförbundet behöver högre anslutningsgrad för att bli en ännu starkare part som kan driva villkorsfrågorna och professionsfrågorna.

• Rekrytering av förtroendevalda. Varje arbetsplats behöver en välutbildad förtroendevald som känner sig trygg i sitt uppdrag. Det är ett av de viktigaste sätten att öka medlemsvärdet. En del förtroendevalda hos mindre arbetsgivare t ex kommunerna känner sig ofta ensam, de behöver handledning och ett nätverk med andra förtroendevald och huvudskyddsombud.

• Kunskap om den svenska modellen behövs hos varje medlem, förtroendevald och icke medlem.

• Omställningen god och nära vård kräver stora förändringar i den kommunala primärvården med bl a ökad bemanning av sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och en ökad kompetens.

• Förbättra VFU för både studerande och handledare Vårdförbundet ska synas och höras, ha inflytande och påverka medlemmarnas villkor och professionens utveckling. Varje medlem ska ha rätt förutsättningar att utföra sitt yrke, bedriva god och säker vård och kunna känna yrkesstolthet.

Min bakgrund är

Legitimerad sjuksköterska och specialistsjuksköterska med inriktning medicinsk vård med magisterexamen i omvårdnad. Jag har arbetat i slutenvården på Trelleborgs lasarett och Malmös universitetssjukhus på framförallt medicinavdelningar. Utbildad strokesjuksköterska och har arbetat på stroke/neurologiavdelning på Trelleborgs lasarett.

Har nu min anställning som specialistsjuksköterska i hemsjukvården i Malmö stad Medlem i Vårdförbundet sedan studenttiden. Förtroendevald på Trelleborgs lasarett och var bl a med under strejken 2008 då lasarettet stängde och öppnade två gånger. Mycket lärorik erfarenhet både för mig som förtroendevald och våra medlemmar.

Gjorde en kort paus i det fackliga arbetet vid byte av arbetsplats till Malmö stad. Med stort engagemang i de fackliga frågorna saknade jag det fackliga arbetet och blev vald till förtroendevald även i hemsjukvården i Malmö stad och blev sedan huvudskyddsombud för ett stadsområde.

Är nu huvudskyddsombud i Sveriges största vård- och omsorgsförvaltning sedan många år. För fyra år sedan genomförde Malmö stad en stor omorganisation där jag blev utsedd att delta som huvudskyddsombud. Samtidigt kartlade och organiserade jag Vårdförbundets förtroendevalda från de tidigare stadsområdena som skulle tillhöra den nya förvaltningen, rekryterade och introducerade ett flertal nya förtroendevalda och strukturerade regelbundna träffar för alla våra förtroendevalda. Lyckades bemanna och bygga upp välfungerande samverkansgrupper på alla nivåer i vår stora förvaltning.

Vårdförbundet blev ett enigt och starkt förbund som hörs och syns överallt i förvaltningen. Tidigt i början av pandemin införde jag digitala träffar för våra förtroendevalda och även digitalt öppet hus varje vecka. En del i att öka synligheten av Vårdförbundet i förvaltningen är att inget samverkansmöte ska vara obemannat och vid alla digitala möten med arbetsgivaren använder våra förtroendevalda Vårdförbundets bakgrundsbild. Arbetsgivaren ser nu Vårdförbundet i förvaltningen som en viktig samverkanspart, vi blir ofta lyssnade på och respekterade för våra åsikter, även vid oenighet.

Huvudskyddsombud och förtroendevalda har tillsammans gjort skillnad för medlemmarna i förvaltningen. Har med envist och tålmodigt påverkansarbete bidragit till att Vårdförbundet i min förvaltning lyckats med flera framgångar t ex ett antal sjuksköterskor läser specialistutbildning på betald arbetstid även om arbetsgivaren inte tecknat AST ännu, ökat utrymme i löneöversyn, förbättrade villkor och arbetsmiljö bl a under pandemin, utökat antal sjukskötersketjänster och tvärfackligt kämpat för arbetskläder och ytterkläder till sjuksköterskorna.

Var för flera år sedan med i valberedningen under några år. På årsmötet 2017 blev jag vald till ersättare som kongressombud och deltog som ordinarie kongressombud på extra kongressen i våras. Fick 2019 den ärofyllda utnämningen till årets skyddsombud i Vårdförbundet avdelning Skåne. Har det senaste året deltagit i avdelningens strategiarbete kring AST och att påverka politiker i lönefrågan tillsammans med huvudskyddsombud från Helsingborgs kommun. Ett utmärkt sätt att samarbeta och driva gemensamma frågor.

Mina främsta styrkor är

Är genuint engagerad och intresserad av det fackliga uppdraget som ligger mig varmt om hjärtat. Jag är lyhörd, prestigelös och saklig. Envis, lösningsfokuserad och tålmodig men kan även fatta snabba beslut när så behövs. Omvärldsbevakar, är påläst och väl förberedd inför möten. Ser samverkan och goda dialoger som viktiga redskap för att nå resultat i det fackliga arbetet.

Jag är strategisk, ser helheter och väljer mina strider, vet när tonen behöver vässas och foten sättas ner, på ett konstruktivt sätt. Får respekt av arbetsgivaren, ofta även vid oenighet då argumentationen är välgrundad. Är eftertänksam, ansvarsfull och reflekterar gärna. Får till mig från medlemmar och fackliga kollegor att jag är drivande, kunnig, inspirerande, tydlig, konstruktiv, klarsynt och modig.

En del säger att jag har pondus och inger respekt i möten med arbetsgivaren. Arbetsgivare har framfört att jag är skicklig på att dansa tango i samverkan, att det är klass och kvalitet på mina framförande i tal och skrift med en tydlighet i vad Vårdförbundet vill. Har lyckats få arbetsgivaren att se Vårdförbundet som en resurs och tillgång i min förvaltning, två parter som ofta samarbetar.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Villkorsfrågor såsom lön, arbetstider och arbetsmiljö kommer alltid att vara viktiga för våra medlemsgrupper och det arbetet behöver vara ständigt pågående. Karriärmodeller och hälsosamma arbetstider för ett hållbart yrkesliv. Att värna den svenska modellen och fackliga organisationer som part. Professionernas roll och utveckling behöver komma i fokus. Fungerande och tilltalande karriärmodeller. Hur tas våra medlemmars kompetens tillvara? Vilken vård finns det möjlighet och förutsättningar att bedriva?

Janet Brunnström

Mina viktigaste frågor är

Hållbart arbetsliv. Arbetsmiljön. Vikten av Specialistsjuksköterskor och deras villkor.

Min bakgrund är

Jag är utbildad anestesi och operationssjuksköterska och jag har min anställning på operationsavdelningen i Hässleholm, jag har även arbetat inom ambulanssjukvården. För närvarande är jag fackligt förtroendevald med särskilt uppdrag för Vårdförbundet som förvaltnings HSO inom förvaltning Skånes sjukhus nordost.

Mina främsta styrkor är

Analytisk förmåga, lyhörd samt att jag har en stark rättspatos.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag bor på landet i Norra Skåne tillsammans med man och djur, min fritid tillbringar jag helst på hästryggen, träna med hunden, resa, eller helt enkelt bara njuta och umgås med familj och vänner.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön och arbetstid. 

Johanna Ödell

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är en person med stort engagemang för fackliga frågor och brinner för att våra medlemmar ska få en bättre löneutveckling, arbetsmiljö och för att stödja förtroendevalda i sina roller. Min erfarenhet av utbildning av förtroendevalda och skyddsombud, ärendehantering av individer samt rollen som teamledare har gjort att jag vuxit i min roll i Vårdförbundet men också som person. Vårdförbundets politik, kollektivavtal och lagar driver mitt engagemang framåt samt en vilja att påverka och driva frågor framåt.

Jag är en team-människa som ser fördelarna i andras kompetenser och att vi tillsammans skapar vårt bästa Vårdförbund, för våra medlemmar. När jag får ett uppdrag vill jag ständigt utveckla och förbättra, skapa team samt lägga en grund för fackligt engagemang hos deltagarna. På så sätt växer vi som fackförbund; skapar inflytande, påverkan och engagemang. Min ambition är att avdelning Skåne ska bli bäst - på alla nivåer, i engagemang, påverkan, inflytande både politiskt och fackligt.

Mina viktigaste frågor är

Dagens vård kräver ett fackförbund med hög anslutning, vi behöver bli fler för att få en starkare röst och för att bli en starkare motpart. Det är viktigt med högt medlemsvärde och våra potentiella medlemmar ska VILJA gå med. Alla som kontaktar Vårdförbundet ska känna sig sedda och hörda även om de kommer med kritik. Våra medlemsgrupper måste få en bättre löneutveckling, såväl ingångslöner som vår livslön. Det ska löna sig att arbeta inom våra yrkesgrupper, det ska vara attraktivt och vi ska kunna arbeta hållbart hela livet.

Jag vill att Vårdförbundet ska anses som de ledande – leva upp till att ”VI är vården”. För att uppnå detta behöver vi komma närmare våra medlemmar, synliggöra vad vi gör, vad vi kan göra och skulle kunna göra. Professionsfrågor måste fortsätta lyftas för vår framtida vård, ex genom fortsatt arbete med AST samt kompetensfrågor utifrån varje yrkesgrupp.

Min bakgrund är

Jag blev leg sjuksköterska 1998, har läst specialistutbildning inom intensivvård och är anställd på Neonatal IVA på SUS Lund. Där har jag varit lokalt förtroendevald och kände direkt att detta är något jag brinner för och vill engagera mig i. Jag har haft fackligt uppdrag på heltid i fem år. Jag har i korta perioder varit RSO för privata medlemmar, HSO inom psykiatrin och har nu den senaste perioden varit teamledare för Team Support och Utbildning.

Jag blev invald i förbundsvalberedningen på kongressen 2018 och tycker att det är ett väldigt spännande och otroligt viktigt uppdrag. I mitt uppdrag just nu är jag teamledare, utbildar nya förtroendevalda i facklig grundutbildning, är delaktig i våra medlemsaktiviteter, hanterar TGF (de medlemmar som kontaktat Vårdförbundet Direkt för att få stöd och behöver kopplas till Skåne kommer till TGF, tillgänglig förtroendevald) samt är engagerad i utformningen av våra sociala medier där jag varit en stor drivkraft då jag tycker att de är bra, snabba kanaler för att göra vårt arbete och vårt budskap tydligt.

Mina främsta styrkor är

Jag har i mitt uppdrag fått en väldig bredd i min kunskap genom all tid jag lagt på medlemmars frågor och behov av stöd i TGF-funktionen samt som utbildare. Jag är bra på att prata med människor och har utvecklat en bra förmåga att kunna förklara saker på ett pedagogiskt sätt.

Jag är engagerad och går ”all-in” för utmaningar och projekt. Jag är ansvarstagande och initiativrik. Jag är inte rädd för att ta i och arbetar helst med flera frågor samtidigt, tex genom att bidra i olika team, på flera arbetsplatser och deltar i forum där viktiga frågor diskuteras. Jag har förmåga att ställa om utifrån de förutsättningar jag ställs inför .

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är en väldigt engagerad person även privat som går all-in i typ allt jag tar mig för. Jag har under många år varit en aktiv volontär för Min Stora Dag och tyckt att det varit ett väldigt givande uppdrag. Jag har i den rollen blivit utsedd till månadens volontär med motiveringen att jag är väldigt organiserad, stresstålig, fokuserad, målinriktad och brinner för varje enskilt uppdrag.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljö, återhämtning och lön! Med tanke på hur vissa arbetsgivare hanterar sin personal i dessa pandemitider tror jag tyvärr att de problem som finns idag kommer att vara fortsatt viktiga för medlemmarna om fem år. Jag hoppas att en del av situationen i vården blivit bättre och att Vårdförbundet varit en stark aktör i förbättringarna men tror tyvärr inte att problemen kommer att försvinna helt.

Vi har ett ojämställt arbetsliv idag tyvärr.. Vi har en motpart som lever i en sorts falsk trygghet i att det ”alltid” kommer att finnas medarbetare som vill arbeta hos dem och att de då kan behandla sina medarbetare hur som helst, detta tror jag (och hoppas) att våra medlemmar visat att vi inte tolererar under denna femårsperioden!

Kerstin Andersson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Det behövs någon som representerar en av de mindre yrkesgrupperna i Vårdförbundet som Biomedicinska analytiker. Jag är själv Biomedicinsk analytiker, väl införstådd med yrket och dess inriktningar. Det sker stora förändringar för denna yrkesgrupp som behöver bevakas och utvecklas.

Mina viktigaste frågor är

AST för biomedicinska analytiker och andra karriärvägar. Lönefrågor och en bättre arbetsmiljö.

Min bakgrund är

Biomedicinska analytiker med inriktning på Klinisk Patologi. Jag har drivit vidareutveckling av yrket i form av vidareutbildning för Biomedicinska analytiker i den södra delen av Sverige.


Mina främsta styrkor är

Engagerad , drivande, lyhörd ,diplomatisk ,empatisk, envis.


Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

I mitt uppdrag som Huvudskyddsombud kommer jag i kontakt med många medarbetare och har därmed blivit väl förtrogen med de olika inriktningar som vi har i Regionen. Jag jobbar med politikerna för att få till stånd ett bättre lönelägen för denna yrkesgrupp.


Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

God arbetsmiljö , rätt lönesättning , utveckling och kompetens av yrkena som finns i Vårdförbundet.

Lena Lantz

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är driven och ger mig inte.

Mina viktigaste frågor är

Återhämtning, i det ingår arbetsmiljö och lön.

Min bakgrund är

Distriktssköterska som arbetat i slutenvården, i kommunal vård och numera sedan 10 år i primärvården. Arbetat som enhetschef inom LSS. Brinner för de patienter som inte alltid kan göra sin röst hörd, LSS, socialt utsatta och äldre.

Mina främsta styrkor är

Bra på samordning och samverkan över myndighetsgränser. Bra på att få till sömlösa övergångar mellan våra instanser.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Återhämtning, att kunna hålla i längden. Är lönen rättvis i förhållande till kompetens och arbetsinsats så kan vi arbeta utifrån våra egna resurser och möjligheter. En välmående sköterska är en välfungerande sköterska.

Linda Antonsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Genom lång erfarenhet som sjuksköterska och medlem i Vårdförbundet, tillsammans med de sista årens engagemang i Vårdförbundet, har jag mött många medlemmar. Jag har genom många och långa dialoger och egna erfarenheter skapat mig en tydlig bild av vad som är viktigt för Vårdförbundets medlemmar. Jag anser att jag kan representera medlemmarna på ett klokt sätt.

Mina viktigaste frågor är

Lön, arbetsvillkor och utveckling av våra professioner. Genom rejäla lönelyft och förbättrade villkor ges möjlighet att behålla och rekrytera kompetent personal och på så sätt bidra till att skapa en god arbetsmiljö. Genom utveckling av våra professioner och möjliga karriärvägar kan vi göra yrket mer attraktivt och ge tyngd åt våra kunskapsområden. Det skapar bra förutsättningar för en god löneutveckling över yrkeslivet samt att behålla kompetens inom verksamheterna.

Min bakgrund är

Legitimerad sjuksköterska sedan 1999. Jobbade som ny sjuksköterska inom hjärtsjukvården på HIA och Cardiologisk vårdavdelning på Blekingesjukhuset. 2002 flyttade jag till Stockholm och fick anställning i kombination med uppdragsutbildning på Centralintensiven på Karolinska sjukhuset i Solna. Där arbetade jag sedan som intensivvårdssjuksköterska fram till 2009 då flyttlasset gick till Lund. Jag började på Thoraxintensiven där jag fortfarande har min anställning.

För tre år sedan blev jag förtroendevald och sedan två och ett halvt år är jag förtroendevald med särskilt uppdrag för Support och utbildningsteamet. Under hösten 2020 började jag hålla i grundutbildningen av nya förtroendevald i Skåne.

Mina främsta styrkor är

Jag är eftertänksam och påläst. Inte rädd för att säga min åsikt, men försöker alltid vara nyfiken på hur andra tänker och resonerar. Detta förhållningssätt, tillsammans med ett stort intresse av att möta människor, gör att jag får nya insikter och ständigt kan utvecklas. Genom möten och diskussioner i mitt uppdrag får jag också med mig vad våra medlemmar tycker är viktigt. Jag tror på samarbete för att nå framgång.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har en övertygelse om att vårt engagemang tillsammans är otroligt viktigt för våra yrkesgruppers framtid - och på sikt hela sjukvårdens. För att vården ska fungera i framtiden med medarbetare som mår bra och kan ge en god vård krävs många förändringar och förbättringar. Vårdförbundet kan och ska vara en naturlig part i det arbetet. Vi ska vara en organisation som växer, skapar delaktighet och som man vill vara en del av. Vi är inget utan våra medlemmar och vi är Vårdförbundet tillsammans. Jag vill vara med och bidra till detta genom att alltid representera Vårdförbundet på ett professionellt sätt. Jag vill få varenda medlem/potentiella medlem att känna sig sedd och viktig. Jag vill också bidra till att skapa ökat engagemang bland våra medlemmar för att på så sätt nå större framgångar och växa som förbund. Personcentrerad vård är en annan fråga jag brinner starkt för. Jag är övertygad om att vården måste ställa om och att det kommer vara positivt för både patienter och våra medlemsgrupper.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att samma frågor fortsätter vara viktiga för våra medlemmar om fem år. Höjda löner, bättre villkor, tid för återhämtning, ökad bemanning och kompetensutveckling.

Lisa Hansson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill vara en länk mellan medlemmarna och kongressen. Både inför och efter kongressen hoppas jag kunna möta många medlemmar och ta del av era tankar och sedan förmedla ut vad som beslutades på kongressen.

I mitt nuvarande uppdrag som förtroendevald med särskilt uppdrag i Skåne träffar jag många medlemmar och får till mig många tankar om vad medlemmarna vill. Genom att vara kongressombud så hoppas jag kunna göra något mer med dessa tankar och önskningar, genom att vara med och rösta fram förslag som medlemmarna står bakom.

Mina viktigaste frågor är

Jag tror att det är viktigt att Vårdförbundet är synligt för medlemmarna på olika vis. Frågor som jag tycker är viktiga att Vårdförbundet arbetar med för: att vi medlemmar ska ha bra arbetsvillkor, bättre lön och sänkt veckoarbetstid för att få ett hållbart arbetsliv och kunna orka och vilja ge en god och säker vård. Att utveckla våra fyra professioner på olika vis samt att få betalda vidareutbildningar känns även som viktiga frågor.

Min bakgrund är

Jag är legitimerad sjuksköterska. Blev färdig 1997 och började då arbeta inom hemsjukvården. Efter några år bytte jag arbetsplats till dialysen i Helsingborg, där jag fortfarande har min tjänst. Jag har varit medlem i Vårdförbundet sedan jag blev sjuksköterska. 2011 blev jag vald till förtroendevald på min arbetsplats och för fem år sedan fick jag chansen att få ett uppdrag som förtroendevald med särskilt uppdrag för Vårdförbundet på heltid.

Mina främsta styrkor är

Jag är lugn och strukturerad. Jag är bra på att lyssna och försöker fånga upp vad andra vill.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att frågor som är viktiga idag även kommer att vara viktiga om fem år, jag hoppas att fokus kommer att ligga på att behålla det som arbetats fram under dessa år vad gäller bättre arbetsvillkor, högre lön för alla våra medlemmar och utveckling av våra fyra professioner. Men tror att vi även behöver fortsätta jobba vidare med dessa frågor.

Lisa Hassel

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har under pandemiåret offentligt lyft vårdpersonalens extraordinära arbetsinsats och vill fortsätta göra allmänhet och styrande uppmärksamma på hur ofantligt viktigt arbete vi utför. Jag vill arbeta med att lyfta fram förslag till åtgärder som leder till en attraktivare och hälsosammare arbetsplats.

Mina viktigaste frågor är

Att få ett bättre arbetsmiljö och framför allt en bättre löneutveckling.

Min bakgrund är

Specialistsjuksköterska inom intensivvård. Jag har arbetat på IVA vid Helsingborgs lasarett i 12 år. Jag har varit färdig sjuksköterska sedan år2005 och har under mina år varit med och förhandlat fram två arbetstidsmodeller för sjuksköterskor. Jag har tillsammans med vår enhetschef arbetat hårt för en tryggare och säkrare arbetsmiljö under pandemitiden som bland annat uppmärksammades av "Suntarbetsliv.se"

Mina främsta styrkor är

Utöver mitt arbete som jag brinner för, så har jag i ord och skrift lyckats förmedla för allmänheten om sjuksköterskornas arbete framför allt nu under pandemin.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att kommer att vara viktigt med en trygg och säker arbetsmiljö i ett allt mer hårdnande samhälle. Arbetsbelastningen framförallt på akutmottagningen och vårdavdelningarna som konstant saknar vårdplatser tror jag kommer att ligga i focus ett lång tid framöver. Vården måste bli en mer attraktiv arbetsplats för att inte kompetent, erfaren personal ska fly vården. Givetvis kommer lönen vara en viktig fråga även i framtiden. Tyvärr har den senaste årens löneutvecklingen inte utfallit som vi hoppats på.

Malin Tillgren

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

För att jag är engagerad, drivande, fokuserad, lyhörd samt kunnig inom Vårdförbundets politik. Jag vill gärna vara med och fortsätta leda utvecklingen framåt för Vårdförbundet i Skåne utifrån de mål vi påbörjat ett arbete mot.

Mina viktigaste frågor är

Att Vårdförbundet syns både gentemot medlemmar, blivande medlemmar, allmänheten, arbetsgivare och politiker. Det ska vara tydligt för alla att Vårdförbundet kämpar för medlemmarnas lön, arbetsmiljö och villkor.

Min bakgrund är

Jag är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till barnsjuksköterska. Jag började som sjuksköterska på barnavdelningen på CSK 1999 och har alltid trivts väldigt bra där med kolleger, barn och familjer. 2001 blev jag förtroendevald på arbetsplatsen och 2004 fick jag fackligt uppdrag på expeditionen i nordost. Redan året därpå blev jag huvudskyddsombud på CSK och var det på 40-60 % fram till 2012 (andra delen var jag fortsatt på barnavdelningen).

2012 läste jag arbetsmiljökunskap på högskola och släppte då det kliniska arbetet. I samband med regionens omorganisation blev jag huvudskyddsombud på förvaltningsnivå inom dåvarande Kryh. 2017 blev jag invald i styrelsen som vice ordförande. Då vår ordförande av personliga skäl inte kunde fortsätta uppdraget trädde jag in som t.f. ordförande under en tid för att 2019 bli vald till ordförande.

Under min tid inom Vårdförbundet har jag bland annat stöttat medlemmar och förtroendevalda, deltagit i medlemsmöten, arbetat aktivt gentemot studenter, tagit fram vårt tidigare utbildningsmaterial för förtroendevalda/skyddsombud, hållit i utbildningar, drivit arbetsmiljöfrågor, suttit i löneöverläggningar och samverkan samt varit kongressombud och deltagit på alla kongresser sedan 2008.

Nu som ordförande har jag tillsammans med flera andra arbetat aktivt med Vårdförbundets synlighet genom bland annat aktivt deltagande i media, skrivit debattartiklar samt sätter ihop nyhetsbrev och "Ordförande har ordet" som är tillgängligt för alla medlemmar.

Mina främsta styrkor är

Engagerad, drivande, fokuserad, lyhörd, diplomatisk och strukturerad.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har världens roligaste uppdrag och skulle med glädje vilja vara med i fortsättningen för att se hur långt vi kan nå med allt arbete som vi påbörjat i Skåne.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att det kommer att vara fortsatt samma frågor som idag, för oavsett hur mycket vi jobbar med frågorna finns det alltid mer att göra. De frågor jag tänker på är lön, arbetsmiljö, arbetstider och den egna påverkan på dessa samt andra villkorsfrågor. För Vårdförbundet som helhet är det fortsatt viktigt att vi är många medlemmar och därmed stor auktoritet när vi uttalar oss för medlemmarna.
 
 

Maria Ivansson

Marie Milvén

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Att få vara med och påverka Vårdförbundets politik och inriktning är för mig viktigt och har varit så i många år som fackligt förtroendevald. Med den kompetens jag erhållit som tidigare kongressombud och regionanställd, numera privatanställd och medlem har jag skaffat mig ny erfarenhet som jag hoppas kan bidra vid de viktiga beslut i som kongressen tar.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljöfrågor och avtalsfrågor inom vården både inom region, stat och privat. Förutsättningar under och löneökning efter vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom privat sektor. Körning med privatbil i tjänsten, en liten fråga  men viktig ur arbetsmiljöaspekt.

Min bakgrund är

Jag blev klar sjuksköterska 1986. Arbetade i Schweiz ett år, därefter har ortopedin legat mig varmt om hjärtat och jag hade min anställning på ortopeden, CSK från 1988 till 2017.  1999 blev jag förtroendevald på min arbetsplats, 2000 invald i styrelsen i Kristianstad. 2004 blev jag tillfrågad och vald till ordförande för nordost och hade förtroendeuppdrag inom Vårdförbundet Skåne, nordost till 2017. 2017 ändrades min yrkesbana när jag fick en företagsskötersketjänst inom privat sektor vilket ledde till att jag avslutade mitt fackliga uppdrag.  Den kunskap jag fick till mig under mina år som facklig av rehabilitering, som utbildnings- och chefsansvarig har jag mycket stor nytta av idag.  I dagarna har jag precis avslutat min specialistutbildning till företagssjuksköterska.

Mina främsta styrkor är

Lyhörd, engagerad, pålitlig och positiv. Att se möjligheter istället för hinder gör mig inspirerad och engagerad.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljön, bemanning och lön Min önskan är att vi har en god arbetsmiljö där vi inte blir sjuka, bemanning som står sig stark vid oförutsedda händelser såsom pandemin har gjort. Att Vårdförbundets yrkesgrupper är rätt värderade med lön utifrån det arbete som görs.

Moana Zillén

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag upplever att jag har gjort ett bra jobb hittills som kongressombud, är ödmjuk inför detta viktiga förtroendeuppdrag och hoppas få förnyat förtroende. Jag har mångårig erfarenhet som förtroendevald på olika nivåer, är väl insatt i Vårdförbundets politik och har en trygg kunskapsbas kring de frågor som Vårdförbundet driver för våra fyra professioner. Jag är kreativ och konstruktiv och upplever att jag är bra på kommunikation och dialog. Jag tror att jag har god förmåga att skapa förtroende och entusiasmera, och strävar efter att vara en positiv kraft och ett gott stöd till andra.

Mina viktigaste frågor är

Våra fyra professioners villkor – t.ex. lön, arbetstid och övriga arbetsmiljöfrågor – som direkt påverkar våra möjligheter att ge en god och säker vård. Arbetsmiljö + patientsäkerhet = vårdmiljö. Våra fyra professioner och utbildning, akademisk utveckling och forskning – våra professioner är inte enbart praktiska yrken, vi har akademisk examen och behöver regelbunden fortbildning, och vi behöver också själva driva forskning. Personcentrerad nära vård – en nödvändighet. När vården är organiserad för patienten och patienten är en likvärdig partner ger vi den bästa vården. En personcentrerad nära vård kräver goda villkor för våra fyra professioner.

Min bakgrund är

Jag har varit medlem i Vårdförbundet (tidigare SHSTF) sedan jag blev sjuksköterskestudent. Legitimerad sjuksköterska 1988, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre, fil. mag. i omvårdnad 2016. Jag arbetade inom kirurgisk slutenvård på sjukhuset i Lund 1988–1998, tog sedan en paus från vården, utbildade mig till informatör och arbetade med kommunala informationsfrågor och webbproduktion i något år. Längtan tillbaka till vården blev dock påtaglig och jag återvände till kliniskt arbete, inom kommunal hemsjukvård där jag arbetade 2000–2014.

Under den tiden väcktes mitt intresse för att engagera mig mer aktivt i mitt fackförbund och jag valdes till förtroendevald på arbetsplatsen 2008. Jag var även samordnare och huvudskyddsombud i min vård- och omsorgsförvaltning under ett antal år. Under denna tid studerade jag också omvårdnadsvetenskap och vetenskaplig teori och metod, tog kandidatexamen och påbörjade min specialistutbildning, parallellt med yrkesarbete.

Vald till kongressombud 2013, återvald 2017. Framtidsagent i Vårdförbundet 2014. Bloggare på Vårdfokusbloggen 2012–2015. Uttagen till Vårdförbundets utbildning Framtidens fackliga ledare som påbörjades med internat i oktober 2019, fortsättningen är dock uppskjuten pga. pandemin. Sedan 2014 arbetar jag på strategisk nivå med kvalitetsutveckling inom kommunal hälso- och sjukvård i Malmö stad, och är även här facklig förtroendevald och huvudskyddsombud. I mina arbetsuppgifter ingår bland mycket annat utredningsarbete, processledning och projektledning samt att ta fram utbildningar för legitimerad personal och omvårdnadspersonal. Jag är även analysledare och leder risk- och händelseanalyser, både avseende patientsäkerhet och avseende arbetsmiljö.


Mina främsta styrkor är

Det fackliga uppdraget är ett förtroende som jag tar på stort allvar. Jag har lång erfarenhet som förtroendevald, är väl insatt i Vårdförbundets politik och har en bra kunskapsbas. Jag har kunskap och förmåga att bära Vårdförbundets budskap och identifiera motpartens agenda för att möta den på bästa sätt. Jag har inga problem att ryta ifrån när det behövs, men väljer mina strider. Arbetsgivaren saknar inte sällan viktig kunskap om t.ex. våra professioners ansvar, hur arbetsmiljön påverkas av beslut och vad evidens och lagar säger, och den kunskapen vet jag att jag kan föra fram, skriftligt eller muntligt, på ett bra sätt. Jag har lång erfarenhet i mitt yrke, har ett relativt stort kontaktnät, lär mig ständigt nytt, är påläst, håller mig ajour med hälso- och sjukvårdens och politikens utveckling, och vad professionerna för fram i debatten, fikarum, sociala medier m.m., vilket är en styrka i det fackliga arbetet.

Min kreativitet och konstruktivitet driver mig, jag arbetar mycket med kommunikation och dialog, och lyssnar in. Jag tror att jag har god förmåga att skapa förtroende och entusiasmera, och strävar efter att vara en positiv kraft och ett gott stöd till andra.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag deltog i den arbetsgrupp som tog fram ny nationell kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sedan 2018 är jag styrelseledamot i Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård, en sektion inom Svensksjuksköterskeförening, och jag valdes till ordförande i juni 2020.


Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jämställda löner och lön efter kompetens och ansvar. Hållbara arbetstider. Hur vi ska fördela arbetsuppgifter och ansvar när det är brist på arbetskraft på alla nivåer i vården – vikten av att använda våra professioners kompetenser på rätt sätt. Specialistutbildning för samtliga fyra professioner samt specialistutbildning med lön.

Monica Rat

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Årsmötet ska välja just mig därför att jag vill fortsätta arbetet med att riva barriärer, tänka nytt, och göra framsteg när det gäller våra löner, arbetsmiljö och vårdens utveckling. Detta vill jag fortsätta göra med hjälp av våra avtal och ett nära samarbete med förtroendevalda, anställda i Vårdförbundet och inte minst våra medlemmar ute i verksamheter.

När t.ex. under första avtalsåret med HÖK 19 arbetsgivaren i en kommun i Skåne inte kunde se att särskild yrkesskickliga kan arbeta i hemsjukvården var jag och ombudsmannen jag hade med mig överens om att vi måste prova göra det som aldrig gjorts nämligen kalla till central konsultation.

Resultatet blev att arbetsgivaren i kommunen har fått ändra sitt tänk, börjat inse vinsten med att satsa på särskild yrkesskickliga och nu i det 3-e avtalsåret har medlemmarna i denna kommun kunnat plocka skörden med ett utfall på totalen på 4,65%.

Mina viktigaste frågor är

Att göra en prioritering bland de frågor som jag anser viktigast vill jag helst inte göra eftersom dessa hänger enligt mig så mycket ihop. Jag tänker att bästa lönen men dålig arbetsmiljö kommer ändå inte att hålla oss på respektive arbetsplats hur länge som helst, och bästa arbetsmiljö men dålig lön är inget som håller oss kvar.

För att lyckas med dessa två för mig viktigaste frågor behöver vi enligt mig att tillsammans å ena sidan fortsätta det påbörjade arbetet med särskild satsning på de särskild yrkesskickliga och å andra sidan hitta nya strategier genom vilka indirekt vi kan nå våra mål.

Redan för 4 år sedan när jag valdes in i styrelsen nämnde jag förkortad arbetstid och personcentrerad vård som möjliga strategier för att indirekt komma dit vi vill och jag tror fortsatt på dessa. Till kongressen 2018 skrev jag en egen motion om att påbörja arbetet för en förkortad arbetstid och frågan tror jag blir mer och mer aktuell.

Min bakgrund är

Ursprungligen från Rumänien har jag validerat min utbildning därifrån och blivit legitimerad sjuksköterska i Sverige 1997. Sedan dess har jag arbetat i både offentlig och privat regi, i både region och kommun. Mitt intresse för samhällsfrågor har lett mig till en samhällsvetare utbildning med profilering i ledarskap och organisation.

Erfarenheter från det samhället jag har vuxit i, erfarenheter från det svenska samhället jag lever i sedan 30 år tillbaka tillsammans med all kunskap jag fått genom utbildning har gång på gång stått som bevis att Tillsammans är vi starka! Oavsett om det gäller personlig framgång eller en hel organisations framgång är vi beroende av varandra och kan bara ”riva murar” tillsammans.

Mina främsta styrkor är

Som både sjuksköterska och samhällsvetare tänker jag strategiskt genom att fokusera på både helhets- och hållbarhetsperspektivet samtidigt som jag hämtar kraft och information i handlingen från detaljer och håller hela tiden sikte på målet.

Jag ser snarare möjligheter i allt jag gör inspirerat av mottot: ”I never lose. I either win or learn”(Nelson Mandela). Att lyfta andra samt peppa de i det arbete de gör är viktigt anser jag inte bara för att generera ny energi men också för att visa att Tillsammans är vi starka! och jag gör det varje gång tillfället uppstår. Jag ser gärna till båda sidor i ett resonemang och tycker att en demokratisk dialog är mycket viktigt inte minst när det kommer till beslut som ska tas. Ett ”pepp” som jag själv fått av vår ordförande Malin Tillgren har varit i ett enskilt samtal med henne när hon berättade för mig att hon upplever att jag ofta kom med nya perspektiv som hon uppskattade mycket.

Nya utmaningar? Inte alls rädd för. Tvärtom, ambitiös som jag är och sugen på utveckling tar jag gärna mig an även uppdrag som andra drar sig ifrån. Jag ser möjligheter i allt jag gör och är en visionär som har lätt att se hur saker och ting länkas.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

För 4 år sedan fick jag förtroendet att vara en del av styrelsen som skulle föra Vårdförbundet avd. Skåne på en viktig resa. Jag tackade ja full av både förhoppningar och visioner, men också helt ovetande om vad som skulle komma. Med facit i handen ser jag på dessa år som år med hårt och intensivt arbete i en grupp med utan undantag otroligt engagemang. Jag refererar till alla i team ”Support och utbildning” alla i HSO teamet, alla i styrelsen. Utan deras ihärdighet, styrka, energi, klokhet och envishet och en kontinuerlig strävande efter ökande samarbete hade vi inte blivit det fantastiska Vårdförbundet avd. Skåne vi är idag.

I denna resa har jag även haft fantastisk roligt då jag känner jag har kunnat verkligen kombinera mina kunskaper som sjuksköterska med mina kunskaper som samhällsvetare i allt arbete jag haft och bedrivit. Utan det goda samarbete jag som styrelseledamot haft med alla ombudsmän och alla i administrationen hade jag inte lyckats att stödja och hjälpa våra medlemmar ute. Det skulle därför vara ett privilegium att få fortsätta som styrelseledamot att föra avd. Skåne genom vår kommande resa och mot våra kommande mål. Tillsammans är vi starka!

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Kanske är det pandemin som vi upplevt som kommer att vara det pushande faktorn, kanske är det faktumet att det har varit en fråga sedan länge och att det är på tiden att den får en främre plats men jag tror att balansen mellan privatliv och arbetsliv kommer att vara en av de viktigaste frågorna för våra medlemmar. Arbetstidsförkortning med oavkortad lön kommer att vara både strategin att få våra löner upp och strategin att skapa möjligheten för alla våra medlemmar att orka arbeta med bibehållen hälsa ett helt yrkesliv. För den nya generationen är den lediga tiden redan mycket viktigt och den äldre generationen inser mer och mer värdet av den lediga tiden. Och kanske någon kan säga att så har det alltid varit men enligt mig personligen syns detta tydligare idag när t.ex. fler söker sig till arbetsplatser med mer flexibla arbetstider.

Pernilla Knutsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har ett fackligt uppdrag på heltid i VF sedan 2017 som givit mig mycket kunskap och erfarenheter. Först som utbildare av nya förtroendevalda/skyddsombud och nu som huvudskyddsombud. Jag har fått inblick i vad fackligt arbete innebär och att det är fullt möjligt att vara med och påverka i olika frågor.

Jag känner att fackligtuppdrag är viktigt, jag kanske inte vinner framgång i stunden men jag sår ett frö som jag kanske får vara med att skörda längre fram eller så blir det mina framtida kollegor som får skörda frukterna.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljön för våra medlemmar. Våra rättigheter som arbetstagare, att sprida kunskap om den fackliga organisationen och fördelarna med att ha förtroendevalda på arbetsplatsen.

Min bakgrund är

Jag är sjuksköterska sedan 1998. Jag har jobbat sekundärpreventivt med kranskärlspatienter i många år. Just nu är jag tjänstledig pga. fackligt uppdrag från min tjänst på en vårdcentral i Lund.

Mina främsta styrkor är

Jag är bra på att utbilda och entusiasmera våra medlemmar. Jag är bra på att lyssna och på att skapa bra relationer. Min humor är ett bra redskap i vardagen med människor.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att kommer att vara viktigt med en trygg och säker arbetsmiljö i ett allt mer hårdnande samhälle. Arbetsbelastningen framförallt på akutmottagningen och vårdavdelningarna som konstant saknar vårdplatser tror jag kommer att ligga i focus ett lång tid framöver.

Vården måste bli en mer attraktiv arbetsplats för att inte kompetent, erfaren personal ska fly vården. Givetvis kommer lönen vara en viktig fråga även i framtiden. Tyvärr har den senaste årens löneutvecklingen inte utfallit som vi hoppats på.

Rickard Uppenberg

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag beskrivs som en driven, nyfiken och positiv person. Relationsskapande och ledarskap är en viktig del och jag har under många år arbetat med att driva processer framåt i verksamheten. Som styrelseledamot tror jag detta är kriterier som skulle vara en tillgång.

Mina viktigaste frågor är

Att vi håller ihop Vårdförbundet är transparanta mot våra medlemmar och driver både kortsiktiga frågor men även har en långsiktig plan vart vi är på väg och att vi är lyhörda vad medlemmarna anser viktiga frågor. Villkor, arbetsmiljö, yrkesutveckling och visioner sammanfattar de mina viktigaste frågor. Gör vi ett gott jobb attraheras presumtiva medlemmar till oss.

Min bakgrund är

Jag är Ambulanssjuksköterska i distrikt 1 sydväst med Malmö som nav. Sedan många år och varit huvudskyddsombud med både lokalt regionalt nationellt uppdrag sista fyra åren har jag jobbat heltid fackligt med processer, strategier, politik för att förändra/utveckla våra medlemmars arbetsmiljö, villkor.

Mina främsta styrkor är

Jag är en driven, positiv, nyfiken, tålmodig och påläst i alla våra mötesforum. Att vara tydlig, ha en god kommunikation och se sammanhang hur allt hänger ihop är viktigt för mig. Vill med dialog få ut att alla känner sig som en vinnare. Jag är inte konflikträdd, jag anser att alla människor är lika och ska behandlas med respekt. Jag kan ha många bollar i luften samtidigt, vilket det fackliga uppdraget ofta innebär.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag tycker om att vara med familjen och tycker om att vara ute i naturen och på sjön. Tycker om att delta i olika lagsporter framför allt gemenskapen tillför mycket. Med gemenskap kan vi förändra och påverka i stort och smått.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag vill att Vårdförbundet vara tillgängliga, vi ska synas mer och ta mer plats, vi gör mycket idag men visst kan vi göra mer! Jag vill att alla medlemmar ska kunna känna sig sedda och hörda. Vi lever i en föränderlig omvärld att utveckla och se nya möjligheter kommer att ge oss en möjligheter att förbättra våra villkor, arbetstider och arbetsmiljö men då måste vi attrahera nya medlemmar.

Titti Lundquist

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

För min starka vilja att påverka och göra våra medlemmars röster hörda för bättre villkor, arbetsmiljö och en förbättrad hälso och sjukvård för både medlemmar och invånare. Jag har varit kongressombud sen 2018 och vill ges chansen att utvecklas i min roll under kommande kongressperiod.

I min nuvarande roll som huvudskyddsombud har jag fått ökade möjlighet att hålla mig uppdaterad kring vilka förändringar som sker och kan på så sätt lyssna in och fånga upp åsikter, behov och idéer från medlemmarna, dessa vill jag föra vidare in i arbetet innan, under och efter kongressen.

Mina viktigaste frågor är

Som för de flesta som väljer att engagera sig inom vårdförbundet så står arbetsmiljöfrågorna och lön högt på min agenda. Att vårdförbundets medlemmar ska kunna gå till sitt arbete och veta att arbetsgivaren levererar en hälsosam och säker arbetsmiljö med möjlighet till återhämtning, där övertid inte ses som en norm är en av de frågorna som engagerar mig mycket. För rätten till ett hållbart arbetsliv.

Jag vill påverka arbetsgivaren till att ge förutsättningar till våra medlemmar att kunna leverera högkvalitativ sjukvård till alla med en bibehållen bra arbetsmiljö. Lönefrågan där vi skall arbeta för rätt ingångslön för våra medlemsgrupper med god löneutveckling och en livslön som kan mäta sig med andra yrken med samma akademiska utbildning och ansvar är också en ständigt viktig och återkommande fråga.

Jag ser också att dessa frågor ligger nära varandra. En hög lön ska inte vara en ersättning för dålig arbetsmiljö och hårt arbete med lite återhämtning. Vi ska ha lön för våra stora kunskaper och det vi verkligen bidrar med till samhället och hälso och sjukvården. Samverkan är också en viktig fråga för mig. Utan en god samverkan och dialog med arbetsgivare och beslutsfattare kommer vi inte nå framgång i dessa frågor.

Min bakgrund är

Sjuksköterskeexamen 1998 och barnmorskeexamen 2003. Har nästan uteslutande arbetat med barn och kvinnohälsa sen min sjuksköterskeexamen. Har nu min anställning på Ystad BB, förlossning och neo. Förtroendevald sen 2011 och HSO sen Mars 2020. Är även engagerad i Vårdförbundets nationella barnmorskenätverk.

Mina främsta styrkor är

Jag är bra på att lyssna och ta in olika åsikter. Har förmåga att sortera och identifiera frågor som behöver lyftas. Är välkomnande och inkluderande och ser olika människors styrkor. Jag ser mig som öppen, tydlig och tillgänglig för medlemmarna.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljön och lönefrågan såklart, alltid. Jag tror också att det kommer finnas många utmaningar i framtiden. Våra professioner kommer att behöva förändras och anpassas i takt med att samhället förändras. Trycket på hälso och sjukvården ökar, befolkningen är sjukare och kräver mer, likaså gör arbetsgivaren.

Att vara sjuksköterska, röntgensjuksköterska, biomedicinsk analytiker eller barnmorska 2026 kan troligtvis komma se annorlunda ut än idag. Man förflyttar ribban hela tiden, ökar vårdplatser, drar in personal, lägger på men drar inte av. Jag tror det blir viktigare och viktigare med väl utarbetade strategier som man måste arbeta med tålmodigt.

Jag ser också att det blir en utmaning för oss att inte dras in i de nya normer som skapas tex nu efter pandemin som tex övertid som ett normalstatus eller antalet patienter per sjuksköterska som ökar.

Torgny Öhrn

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har en lång facklig erfarenhet, har jobbat både inom region, staten och kommunalt. Trivs att kunna kombinera fackligt arbete med att vara yrkesaktiv. Tycker att det är ett hedersuppdrag att få företräda medlemmarna.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljön är mycket viktig för vårdförbundets medlemmar, att kunna arbeta ett helt yrkesliv. Att inte råka ut för en arbetsplatsolycka. Att kunna kombinera familjeliv med yrkeslivet. Det gäller inte minst arbetstider. Lönefrågan ligger högt på agendan då våra yrken måste värderas högre.

Min bakgrund är

Är sjuksköterska sedan många år tillbaka, jobbat rätt många år inom psykiatri som psykiatrisk sjuksköterska. Både på akutavdelning och mottagning. Arbetat som distriktssköterska på mottagning. Var ett tag inom kriminalvården och sedan en längre tid tillbaka arbetat inom skolans värld som skolsköterska. Har varit fackligt aktiv till och från i nästan hela mitt yrkesverksamma liv. Jobbat mycket med arbetsmiljön både som skyddsombud, men även huvudskyddsombud. Upplever kombinationen facklig förtroendevald tillika skyddsombud som en stor styrka i vårt fackliga arbete.

Mina främsta styrkor är

Lyhörd, lyssnande, har bred kunskap om fackligt arbete. Brukar kunna få arbetsgivaren att lyssna på Vårdförbundets politik. Ser demokratin som en viktig hörnpelare i fackligt arbete.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Som jag tidigare har berättat har jag både en bred yrkeserfarenhet, men även en lång facklig bakgrund. Tycker det är viktigt att sörja för att Vårdförbundet är ett genuint yrkesförbund. Vi kan se, inte minst under detta året som vi har varit drabbade av pandemin. Här har verkligen både ni medlemmar gjort heroiska insatser som Vårdförbundet har stöttat och sörjt för att ni ska få så bra möjligheter att utföra dessa arbetsuppgifter och insatser. Lika så arbetar vårdförbundet offensivt i lönedebatten / löneförhandlingen för att våra medlemmar ska värderas högre i det arbete vi utför.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Fortsätta vara ett tydligt yrkesförbund för Vårdförbundets medlemmar, Lönefrågan är ett viktigt incitament för våra yrkesgrupper med olika lönekarriärer. Kompetensutvecklingen är en viktig faktor för att trygga vår genuina profession och kunna utföra kvalificerade och kompetenta yrkesinsatser. Fortsätta arbeta med arbetsmiljön, då arbetet är tungt, komplext och slitsamt både fysiskt, psykiskt och socialt. Vi måste kunna vara stabila, trygga, utvilade och säkra för att kunna utföra vårt komplexa arbete perfekt.

Nominerade till avdelningsvalberedare

Andreas Zacho

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill att du väljer mig för att jag vill påverka vården till det bättre, både för oss som personal, men även för vårdtagarna. I dagens läge går vi på knäna vilket utsätter oss och våra vårdtagare för risker. Jag vill höja våra löner och vår status, och på så vis höja säkerheten för oss alla.

Mina viktigaste frågor är

Våra löner, vår status, vår säkerhet.

Min bakgrund är

Industri, skola och vård. Jag har även studerat mycket genom åren, bland annat religionsvetenskap och musikvetenskap.

Mina främsta styrkor är

Att jag står för vad jag tycker är rätt, men att jag även kan erkänna om jag har fel. Jag lyssnar på folk runt omkring mig, och försöker undvika att göra förhastade beslut.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är ny i rollen som sjuksköterska, men har flera års erfarenhet inom arbete med människor. Dels inom skola, dels som vårdbiträde inom kommunal hemtjänst. Jag har därigenom flera olika perspektiv av hur vården ser ut.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Vi befinner oss nu i svallvågorna av en pandemi där många av våra kollegor har farit illa. Trots detta hålls våra löner och vår status låga samtidigt som arbetsbördan stiger. Antalet sjukskrivningar bland vårdpersonalen ökar, medan det inte finns någon att täcka behovet. Vad som är viktigt nu är att göra vården till en attraktiv arbetsgivare. Det handlar inte om ett kall, det handlar om människor.
 
 

Ida Lindstrand Rosendal

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag tror på rätt person på rätt plats och rätt använd kompetens och inte på ordspråket "vi är inte starkare än vår svagaste länk". En bra sammansättning i en grupp består av människor som kompletterar varandra och kan lyfta fram varandras styrkor. Jag vill bidra med att föra samman dessa personer som tillsammans bildar en stark och nyanserad grupp som kan driva och föra fram våra viktiga frågor i förbundet.

Mina viktigaste frågor är

Stärka och behålla vår position och vårt inflytande så att vi kan föra fram alla våra viktiga frågor! Vårdförbundet har en viktig roll att föra hela hälso-och sjukvårdens utveckling framåt i en hållbar och positiv riktning.

Min bakgrund är

Jag är sjuksköterska sedan 2005 och specialistsjuksköterska inom anestesi sedan 2010. Jag har arbetat inom medicinkliniken på CSK, via bemanningsföretag i kommunen och i Norge och som anestesisjuksköterska har jag varit på en kort period på operation i Hässleholm men största delen på centraloperation i Kristianstad.

Jag har även arbetat på ambulans i Kristianstad och i Hässleholm. Min nuvarande tjänst har jag på anestesikliniken var jag, före detta uppdrag, var kvalitets- och patientsäkerhetsansvarig för anestesi.

Mina främsta styrkor är

Jag är bra på att lyssna och att lyssna in hur mina medmänniskor känner och mår. Jag ser det positiva i andra och mår bra av att hjälpa, lyfta och vägleda.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Vår egen hälsa och personliga utveckling har stor betydelse. Vi behöver ha ett hållbart arbetsliv med balans mellan arbete och fritid, en god arbetsmiljö och hälsosamt schema där du orkar arbeta heltid med möjlighet till reflektion, återhämtning och kompetensförhöjning.
 
 

Hanna Jakobsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag tycker det vore så spännande att kunna påverka Vårdförbundets arbete och riktning för den närmaste tiden. Vårdförbundet behöver vara starkt och tydligt, speciellt i dessa märkliga tider!

 

Mina viktigaste frågor är

Jag tycker att Vårdförbundet ska verka för att det ska finnas bra och hållbara arbetsplatser för våra yrken som ger plats till både den nya inom yrket men även möjlighet att utvecklas och värdesättas som van i sitt yrke. Betald specialistutbildning och löneutveckling under karriären, även om man är trogen sin arbetsplats är  viktiga saker.

 

Min bakgrund är

Färdig sjuksköterska 2012. Färdig distriktssköterska 2018. Har arbetat på Hospice, särskilt boende samt hemsjukvård tidigare. Arbetar nu på vårdcentral på distriktssköterskemottagningen.

 

Mina främsta styrkor är

Jag har med mig både perspektiv från kommunal verksamhet och regional verksamhet vilket jag tycker är viktigt i vårdförbundets arbete med att företräda medlemmar från olika verksamheter.

 

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Vi medlemmar är Vårdförbundet, och Vårdförbundet blir inte starkare än sina medlemmars engagemang. Vi behöver få fler aktiva medlemmar och de kloka saker som diskuteras vid fikabordet på jobbet behöver lyftas och bli en del av Vårdförbundets mål och visioner lokalt. Det finns många kloka kanaler för att lyckas med det, det första steget är engagerade medlemmar och förtroendevalda på arbetsplatsen som får rätt stöd.

 

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Som jag har sagt tidigare så tycker jag det viktigaste är att vara med att skapa bra och hållbara arbetsplatser som ger både plats till nya kollegor och vana kollegor som värdesätts för det viktiga arbetet som utförs.

Helena Paulsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är en driven och motiverad person som brinner för att förbättra medlemmarnas villkor och förutsättningar för yrket samt utveckla, stärka och främja den enskildes utveckling i sin yrkesroll.

Mina viktigaste frågor är

Våra villkor, arbetsmiljöfrågor, löneutveckling, karriärvägar och AST.

Min bakgrund är

Jag blev färdig sjuksköterska i januari 2013, och specialistsjuksköterska inom vård av äldre i juni 2018. Började min bana i Helsingborg på lung- och gastroavdelningen som ersattes av en tjänst på Rehab- och strokeavdelningen i Ängelholm. Här blev jag också förtroendevald tillika skyddsombud hösten 2014, och sedan dess har jag varit aktiv som just detta vart än jag arbetat. Gick fördjupningskurs hösten 2015. År 2017 blev jag invald till kongressombud.

Jag har även arbetat inom öppenvården, primärvården, privat sektor samt inom kommun. Under mina år som förtroendevald tillika skyddsombud har jag varit verksam på verksamhetsnivå, förvaltningsnivå och sedan ett år tillbaka är jag också huvudskyddsombud på central nivå.

Nu har jag min tjänst i Örkelljunga kommun som förra året sade upp samverkansavtalet med alla förbund inkl. Vårdförbundet. Detta har medfört att jag fått kunskap och insikt hur det är att arbeta utifrån rena MBL förhandlingar och skyddskommittéer.

Mina främsta styrkor är

Att jag är driven, motiverad och engagerad. Jag är en ödmjuk och diplomatisk person samtidigt som jag kan vara envis. Jag fokuserar på lösningar i stället för problem. Jag har fått en bred kunskap längs vägens gång eftersom jag arbetat inom olika verksamheter i regionen men även inom privat sektor samt kommun.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är mamma till två tonårspojkar och bor på landet utanför Örkelljunga tillsammans med dem och mannen i mitt liv. Jag har en fantastisk natur runt omkring mig och det är här jag har mitt andrum och laddar batterierna. Jag är en lagspelare som är stolt över att vara en del av Vårdförbundet. Tillsammans är VI starka och kan nå framgång med vårdförbundets arbete.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att det fortfarande kommer vara viktigt att Vårdförbundet syns och tar plats i olika sammanhang. Jag tror också att våra villkor, arbetsmiljö, löneutveckling, samt möjligheten till kompetensutveckling och karriärvägar kommer vara viktiga frågor för vårdförbundets medlemmar.
 
 

Kristina Lindbåge

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Som valberedare lägger vi ett pussel av olika bitar som organisationen behöver för att kunna vara en stark och aktiv part. Här bidrar jag till arbetet att leta fram de pusselbitar som behövs för att bygga organisationen och förbundet starkt och helt. Varje liten del, varje medlem är viktig för att Vårdförbundet ska kunna vara en betydelsefull part i dialogen gentemot arbetsgivaren. Jag ser valberedningens uppgift som viktig i det arbetet.

Mina viktigaste frågor är

Vårdförbundet är en aktiv part i opinionsbildning  och samhällsbygget, en slags folkrörelse där medlemmarnas intresse för professionsfrågor och arbetsmiljö faktiskt kan påverka vårdens utveckling i Sverige. Jag vill gärna fortsätta stärka det arbetet.

Min bakgrund är

Leg Sjuksköterska sedan 2008. Har arbetat för kommun och privata arbetsgivare. Arbetade en kort period i Norge då jag har familj där. Min senaste anställning är i region Skåne på CSK Barn och Ungdomsakuten. Här trivdes jag enormt bra därför att arbeta med barn och deras föräldrar kräver inte bara medicinska kunskaper. Det kräver stor empatisk förmåga, lyhördhet och visst skådespeleri och lek. Att blåsa såpbubblor på akutrummet är ett underskattat verktyg som bygger på att använda kulturen som verktyg till att kunna undersöka, lindra och bota.

Mina främsta styrkor är

Jag är intresserad nya ämnen, av människor och har en nyfikenhet som driver mig framåt.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsglädje, innehållet i arbetet och dess villkor, att ha ett arbete där du får utvecklas hela tiden, genom hela livet. En lön som följer med ansvar och där du kan kombinera arbete och fritid.

Marcus Nilsson

Per Bengtsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

För att jag har god kunskap om vårdförbundets politik, vad uppdragen innebär och att jag tror att jag gör ett bra jobb i valberedningen. 

Mina viktigaste frågor är

Att vårdförbundet ska ha inflytande, och att det finns en tydlig koppling mellan förbundets frågor och medlemmarnas behov.

Min bakgrund är

Färdig sjuksköterska sedan 2007, förtroendevald 2008-2018, ledamot i avdelningsstyrelsen 2013-2017. Arbetar partipolitiskt i kommunal sektor sedan 2019.

Mina främsta styrkor är

Att jag vet har hyfsad koll på vad som krävs av den kandiderande till de olika uppdragen. Jag har god föreningsvana.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljö, framför allt bemanningsfrågan. Att vi har inflytande i samhällsdebatten och status därefter.

Rebecka Palmberg Nordahl

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har ett stort engagemang för fackligt arbete och har tyckt om min roll som förtroendevald och skyddsombud på min arbetsplats (2010-2019), men när jag sedan några år tillbaka har ett stort driftansvar så räcker inte riktigt tiden till. Men jag vill gärna bidra med det jag kan och det engagemang jag har och det här kan vara ett bra sätt.

Mina viktigaste frågor är

Rätt kompetens på rätt plats, lön och att synliggöra min profession.

Min bakgrund är

Leg. Biomedicinsk analytiker sen 2008, har sedan examen jobbat inom klinisk kemi i Kristianstad, sedan 2013 med instrumentansvar för Allmän- och immunokemi. Sedan 2019 är jag driftansvarig för Allmänkemi-sidan på vårt lab. och jobbar även med fortbildning regionalt för BMA inom klinisk kemi.

Mina främsta styrkor är

Mitt engagemang att hjälpa andra och min tydlighet i kommunikation med andra.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

När det blåser lite kallare vindar tror jag att det är ännu viktigare att medlemmar känner en trygghet och säkerhet i Vårdförbundet och vad vi står för. Att vi står för öppenhet och att det syns vad vi gör för medlemmarnas vardag såväl som grundläggande aspekter som lön, villkor och rättigheter.