Inkomna nomineringar

Här hittar du de kandidater som blivit nominerade till uppdrag. När vi får den personliga presentationen från den nominerade kommer dessa att vara synliga när du klickar på namnet.

Nominerade till avdelningsordförande

Malin Tillgren

Nominerade till vice avdelningsordförande

Madelene Meramveliotaki

Nominerade till styrelseledamot

Anna Hansson

Anna-Karin Bengtsson

Eva-Marie Ottosson Möller

Göran Winholt

Helena Paulsson

Ingela Gjomakaj

Jacqueline Mkada

Johanna Ödell

Maria Buhre

Monica Rat

Michaela Norén

Nina Wallin

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Under mina 5 år med uppdrag på heltid för Vårdförbundet har jag sett vilka enorma styrkor vi har tillsammans. Jag har också sett och upplevt vad vi behöver jobba mer med och var vi behöver synas mer. Jag vill få varenda en av mina kollegor att känna yrkesstolthet och få varenda en att känna att just Du är viktigt. Utan dig stannar vården.

Mina viktigaste frågor är

Nummer ett för mig är våra villkor, här måste vi finna en bra balans mellan hälsosamma arbetstider och rätt till återhämtning. Ingen ska behöva bli utbränd eller vara sjukskriven på grund av en odräglig arbertsmiljö. Det är så klart viktigt att få alla att förstå att VI är vår arbetsmiljö. En annan viktig fråga är att varje individ skall vara rätt lönesatt för arbetet hen utför.

Min bakgrund är

Jag utbildade mig till undersköterska på gymnasiet men visste redan då att det va inte där jag ville sluta. Så när jag tog studenten 1998 hade jag redan sökt in till Röntgensjuksköterska och tog examen 8 Nov 2002. Började arbeta på Akut Röntgen i Malmö och sökte mig sedan vidare till Röntgen i Trelleborg, där är jag fortfarande anställd. Sedan hösten 2015 så hade jag ett heltids uppdrag i Vårdförbundets, dåvarande dialogteam, nuvarande Support och utbildningsteam. Jag var dessutom teamledaren i 2 år. Så många av er har nog sett mig ute på era arbetsplatser. I dec 2020 tog jag det svåra beslutet att lämnade uppdraget för Vårdförbundet, jag kände att det var dags att börja arbeta på golvet igen. Jag har gått Framtidens fackliga ledare, en utbildning som djupdyker i Vårdförbundets politik. Även hur man blir en bra ledare ingick så klart i denna utbildningen. Jag har varit Förtroendevald på min arbetsplats sedan 2008 och är det fortfarande, sitter också i samverkan.

Mina främsta styrkor är

Jag är driven och engagerad i våra fyra professioner och frågorna som rör dessa. Våra villkor är viktiga för mig. Jag vill och vet att jag kan göra skillnad. Jag är rättvis men ödmjuk. Har aldrig svårt för att ta tag i saker och slutför det jag åtagit mig. Jag har hjärtat på rätt ställe. Har lätt till skratt men är allvarlig när det krävs. Jag är noggrann och ambitiös. Jag är också en god lyssnare och en problemlösare. Arbetar bra i grupp och anpassar mig alltid efter situationen.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är stolt över att vara en del av Vårdförbundet och att vara Röntgensjuksköterska. Jag är också stolt över alla fantastiska kollegor och alla fantastiska medlemmar som kämpar där ute varje dag. Tillsammans är vi starka.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Precis som idag 2021 så tror jag att våra villkor kommer att vara överst på listan av vad som är viktigt för Vårdförbundet och medlemmarna. Hälsosamma arbetstider, återhämtning och lön kommer även 2026 vara den stora frågan. Och här kommer Vårdförbundet fortsätta sitt arbete.

Nominerade till kongressombud

Anna Hansson

Anna-Karin Bengtsson

Anna-Lena Modigh

Camilla Hindorf

Eva Nilsson

Eva-Marie Ottosson Möller

Fredrik Grytsjö

Frida Ewesson

Göran Winholt

Helena Paulsson

Helene Ericsson

Ingela Gjomakaj

Jacqueline Mkada

Janet Brunnström

Johanna Ödell

Kerstin Andersson

Lena Lantz

Linda Antonsson

Lisa Hansson

Malin Tillgren

Maria Buhre

Maria Ivansson

Moana Zillén

Monica Rat

Pernilla Knutsson

Torgny Öhrn

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har en lång facklig erfarenhet, har jobbat både inom region, staten och kommunalt. Trivs att kunna kombinera fackligt arbete med att vara yrkesaktiv. Tycker att det är ett hedersuppdrag att få företräda medlemmarna.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljön är mycket viktig för vårdförbundets medlemmar, att kunna arbeta ett helt yrkesliv. Att inte råka ut för en arbetsplatsolycka. Att kunna kombinera familjeliv med yrkeslivet. Det gäller inte minst arbetstider. Lönefrågan ligger högt på agendan då våra yrken måste värderas högre.

Min bakgrund är

Är sjuksköterska sedan många år tillbaka, jobbat rätt många år inom psykiatri som psykiatrisk sjuksköterska. Både på akutavdelning och mottagning. Arbetat som distriktssköterska på mottagning. Var ett tag inom kriminalvården och sedan en längre tid tillbaka arbetat inom skolans värld som skolsköterska. Har varit fackligt aktiv till och från i nästan hela mitt yrkesverksamma liv. Jobbat mycket med arbetsmiljön både som skyddsombud, men även huvudskyddsombud. Upplever kombinationen facklig förtroendevald tillika skyddsombud som en stor styrka i vårt fackliga arbete.

Mina främsta styrkor är

Lyhörd, lyssnande, har bred kunskap om fackligt arbete. Brukar kunna få arbetsgivaren att lyssna på Vårdförbundets politik. Ser demokratin som en viktig hörnpelare i fackligt arbete.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Som jag tidigare har berättat har jag både en bred yrkeserfarenhet, men även en lång facklig bakgrund. Tycker det är viktigt att sörja för att Vårdförbundet är ett genuint yrkesförbund. Vi kan se, inte minst under detta året som vi har varit drabbade av pandemin. Här har verkligen både ni medlemmar gjort heroiska insatser som Vårdförbundet har stöttat och sörjt för att ni ska få så bra möjligheter att utföra dessa arbetsuppgifter och insatser. Lika så arbetar vårdförbundet offensivt i lönedebatten / löneförhandlingen för att våra medlemmar ska värderas högre i det arbete vi utför.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Fortsätta vara ett tydligt yrkesförbund för Vårdförbundets medlemmar, Lönefrågan är ett viktigt incitament för våra yrkesgrupper med olika lönekarriärer. Kompetensutvecklingen är en viktig faktor för att trygga vår genuina profession och kunna utföra kvalificerade och kompetenta yrkesinsatser. Fortsätta arbeta med arbetsmiljön, då arbetet är tungt, komplext och slitsamt både fysiskt, psykiskt och socialt. Vi måste kunna vara stabila, trygga, utvilade och säkra för att kunna utföra vårt komplexa arbete perfekt.

Nominerade till avdelningsvalberedare

Malin Fagrell

Hanna Jakobsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag tycker det vore så spännande att kunna påverka Vårdförbundets arbete och riktning för den närmaste tiden. Vårdförbundet behöver vara starkt och tydligt, speciellt i dessa märkliga tider!

 

Mina viktigaste frågor är

Jag tycker att Vårdförbundet ska verka för att det ska finnas bra och hållbara arbetsplatser för våra yrken som ger plats till både den nya inom yrket men även möjlighet att utvecklas och värdesättas som van i sitt yrke. Betald specialistutbildning och löneutveckling under karriären, även om man är trogen sin arbetsplats är  viktiga saker.

 

Min bakgrund är

Färdig sjuksköterska 2012. Färdig distriktssköterska 2018. Har arbetat på Hospice, särskilt boende samt hemsjukvård tidigare. Arbetar nu på vårdcentral på distriktssköterskemottagningen.

 

Mina främsta styrkor är

Jag har med mig både perspektiv från kommunal verksamhet och regional verksamhet vilket jag tycker är viktigt i vårdförbundets arbete med att företräda medlemmar från olika verksamheter.

 

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Vi medlemmar är Vårdförbundet, och Vårdförbundet blir inte starkare än sina medlemmars engagemang. Vi behöver få fler aktiva medlemmar och de kloka saker som diskuteras vid fikabordet på jobbet behöver lyftas och bli en del av Vårdförbundets mål och visioner lokalt. Det finns många kloka kanaler för att lyckas med det, det första steget är engagerade medlemmar och förtroendevalda på arbetsplatsen som får rätt stöd.

 

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Som jag har sagt tidigare så tycker jag det viktigaste är att vara med att skapa bra och hållbara arbetsplatser som ger både plats till nya kollegor och vana kollegor som värdesätts för det viktiga arbetet som utförs.

Helena Paulsson

Kristina Lindbåge