Nominera till avdelning Skånes årsmöte 2019

Röstlappar. Från Kongress 2014.

Med anledning av att ordförandeposten nyligen blivit ledig öppnar vi upp för nya nomineringar. Fram till den 18 augusti kan du nominera till styrelsen och till valberedningen fram till årsmötet den 25 september.

Att tänka på:

• Endast medlemmar kan nomineras till uppdragen.
• Endast medlemmar kan nominera.
• Kom ihåg att tillfråga den som nomineras.
• Mandatperioden för uppdraget är från årsmötet den 25 september 2019 till 31 oktober 2021. 

Du kan nominera till styrelseuppdrag fram till den 18 augusti 2019, men kan nominera till valberedningen fram till årsmötet den 25 september.

Det kommer att vara ett fyllnadsval till ordförande.

Om vice ordförande blir vald till ordförande krävs det ett fyllnadsval till vice ordförande.

Om styrelseledamot blir vald till ordförande eller vice ordförande krävs ett fyllnadsval till styrelseledamot.

Utöver ovan kommer det att vara ett fyllnadsval till styrelseledamot som var planerat sedan tidigare.

Det kommer att vara fyra fyllnadsval till valberedningen som var planerat sedan tidigare. 

Det är inte möjligt att nominera samma person både till uppdrag som styrelseledamot och som ledamot i valberedningen.

Uppdragsbeskrivningar

Uppdrag som ordförande

Uppdrag som vice ordförande

Uppdrag som styrelseledamot

Uppdrag i lokal valberedning

Valberedningen kommer att intervjua nominerade till uppdrag i styrelsen. Nomineringar till uppdrag i valberedningen kommer inte att beredas. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta valberedningen 

Välkommen med din nominering!