Nominera till avdelning Skånes årsmöte 2019

Nu kan du nominera till fyllnadsval av styrelseledamot samt valberedningen.

Att tänka på:
• Endast medlemmar kan nomineras till uppdragen.
• Endast medlemmar kan nominera.
• Kom ihåg att tillfråga den som nomineras.
• Mandatperioden för uppdraget är från årsmötet den 25 september 2019 till 31 oktober 2021. 

Du kan nominera fram till den 15 maj 2019.

Det kommer att vara ett fyllnadsval till styrelseledamot samt tre till valberedningen. 

Det är inte möjligt att nominera samma person både till uppdrag som styrelseledamot och som ledamot i valberedningen.

Uppdragsbeskrivningar

Uppdrag som styrelseledamot

Uppdrag i lokal valberedning

Valberedningen kommer att intervjua nominerade till uppdrag i styrelsen. Nomineringar till uppdrag i valberedningen kommer inte att beredas. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta valberedningen 

Välkommen med din nominering!

Nominering till årsmöte Skåne 2019

Du måste vara inloggad för att skicka in formuläret.
Den nominerade är medlem, tillfrågad och införstådd med vad uppdraget innebär

Dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här

Godkänner hantering Personuppgifter