Vårdförbundspriset

Förra veckan fick några av avdelning Skånes styrelse äran att träffa en av vinnarna i Vårdförbundspriset 2017, nämligen sjuksköterskan Madeleine Nilsson från boendet Brunnsgatan 15A i Lund.

Engagemanget för patienternas välmående och bra livskvalitet blev utgångspunkten till pristagarnas brinnande intresse för arbetet med Personcentrerad vård.  Elin Nilsson och Madeleine Nilsson använde personcentrerad vård som ett sätt att minska läkemedelsanvändningen hos personer med demenssjukdom.                                                                                                                    

Avdelning Skånes representanter ville gratulera pristagarna och samtidig inhämta inspiration för avdelningens framtida arbete med personcentrerad vård. 

Det syntes tydligt att vilja och samarbete mellan personal, ledning, anhöriga och patienter låg bakom sjuksköterskornas framgångsrika arbete med förhållningssättet Personcentrerad vård. Vårdförbundet avdelning Skåne ser samarbetet mellan personal och arbetsgivare som nyckeln till att förhållningssättet personcentrerad vård ska kunna implementeras och bli lyckad. Avdelningen hoppas på att i framtiden fler arbetsgivare ska välja att satsa på att arbeta med personcentrerad vård.

Vinsterna med att arbeta med förhållningssättet personcentrerad vård är flera, bland annat en bättre arbetsmiljö. Att kunna använda tiden på rätt sätt och till rätt uppgift ger inte bara nöjda patienter utan även nöjda anhöriga och personal. Det vittnade både sjuksköterskan Madeleine och hennes verksamhetschef Birgitta Odell-Carlsson om på sin arbetsplats.

Vårdförbundet Skånes representanter såg mötet som en start för skapandet av framtida länkar mellan intresserade medlemmar /intresserade verksamheter och hade därför med sig sjuksköterska Åsa Tell och hennes chef Annika Lundén från Söderkulla korttidsboendet i Malmö stad som visade ett stort intresse och nyfikenhet.

Vårdförbundet i avdelning Skåne främjar utvecklingen av vården. Vi ser det därför som viktigt att sprida samt öka kunskapen bland våra medlemmar om förhållningssättet personcentrerad vård, med syftet om att vården ska anamma mer och mer förhållningssättet och därmed utvecklas och bli bättre.

Än en gång stort tack till Madeleine och Elin för ert engagemang.

/Monica Rat, Styrelseledamot ansvarig för ”Personcentrerad Vård” och Dana Breicht  Ordförande Vårdförbundet avdelning Skåne

På bild från vänster till höger:
Madeleine Nilsson, leg.sjuksköterska, pristagare.
Åsa Tell, leg. Sjuksköterska, Annika Lundén, enhetschef Söderkullahemmet, Birgitta Odell-Carlsson, verksamhetschef Brunnsgatan 15A, Monica Rat, Styrelseledamot Vårdförbundet avdelning Skåne.