Vårdförbundet startade under våren en tvist med ett privat bemanningsföretag utan kollektivavtal.

Illustration av en öppen bok med paragraftecken på sidorna

Tvisten slutade i att företaget förpliktigades att utbetala pension till samtliga medarbetare och ett skadestånd om 75 000 kronor till Vårdförbundet.

Vårdförbundet startade under våren en tvist med ett privat bemanningsföretag utan kollektivavtal. "Det var flera medlemmar som kontaktade oss och hade stora problem med arbetsmiljön på arbetsplatsen", säger Maria Buhre, regionalt skyddsombud för Vårdförbundet i Avdelning Skåne.

På grund av att företaget skulle lägga ned sin verksamhet hann inte Arbetsmiljöverket göra en inspektion, vilket de annars skulle ha gjort.

När Vårdförbundet började nysta i problemen visade det sig vara mer än bara arbetsmiljöbrister. "Flera arbetsrättsliga lagar hade ignorerats. Det handlade bland annat om brott mot arbetstidslagen och medbestämmandelagen", säger förbundsombudsman Ana Süssner Rubin.

Medlemmen Elisabet Pettersson berättar att företaget även underlåtit att betala ut den utlovade pensionsinsättningen. "När företaget startade lät allt väldigt bra. Ägarna sa att vi skulle få bättre villkor än kollektivavtal, och att det var anledningen till att inget kollektivavtal fanns på arbetsplatsen. Med facit i hand kan vi se att det bara var tomma ord."

Maria Buhre uppmärksammade att de anställda hänvisats till att enbart ta ut måltidsuppehåll, istället för rätten att ta ut rast vid arbetspass om mer än 5 timmar. Då företaget varken tecknat kollektivavtal med Vårdförbundet eller fått dispens av Arbetsmiljöverket var detta ett direkt brott mot arbetstidslagen. "Rätten till vila och återhämtning är avgörande för att våra medlemmar ska orka."

Tvisten slutade i att företaget förpliktigades att utbetala pension till samtliga medarbetare och ett skadestånd om 75 000 kronor till Vårdförbundet.

"Jag är nöjd med Vårdförbundets agerande", säger medlemmen Mia Crantz. "Vi sjuksköterskor vill jobba hos seriösa arbetsgivare, som följer regler och avtal. Om inte Vårdförbundet tillvaratar våra fackliga rättigheter så kan arbetsgivare lova guld och gröna skogar, för att i nästa stund strunta i löftena."

Maria Buhre uppmanar medlemmar som funderar på att ta anställning hos en privat arbetsgivare utan kollektivavtal att kontakta Vårdförbundet för stöd och råd, innan anställningsavtalet undertecknas. Ring Vårdförbundet Direkt 0771-420 420, så hänvisar de dig till rätt avdelning.