Regionövergripande löneöverläggningen klar

Vårdförbundet och Region Skåne är nu klara med den regionövergripande löneöverläggningen för 2020.

I protokollen finns både en uppföljning och analys av hur det gick 2019 samt vad som gäller för 2020. Som vanligt vägrar regionen att skriva in några siffror.

Vårdförbundet håller fast vid att det krävs en god löneutveckling för alla och en satsning på särskilt yrkesskickliga samt att lönespridningen behöver öka. Vi har kommit en bit på väg när det gäller särskilt yrkesskickliga och kriterier för dessa. Regionen fortsätter att hålla med om att kriterier ska finnas på alla arbetsplatser.

Finns det inte på din arbetsplats går det bra att höra av sig till info.skane@vardforbundet.se för stöd."

Läs protokollen

Överläggning löneöversyn 2020 - Vårdförbundet

Särskild uppföljning löneöversyn 2019 - Vårdförbundet

Utvärdering löneöversyn 2019 - Vårdförbundet