Nya avtal för specialistavdelningar

Två personer som tar varandra i hand och hälsar på varandra, endast armarna syns

Efter en lång rad förhandlingar har Vårdförbundet avdelning Skåne och Region Skåne i förra veckan slutligen enats om gemensamma kvotbaserade arbetstidsmodeller.

Detta gäller på Regionens akutmottagningar, neonatal- intensivvårdsavdelningar samt operations- och anestesienheter. Införandet av dessa avtal ska vara klar senast 31 december 2019.

Ett verksamhetsanpassat avtal om arbetstidsförläggning med fokus på återhämtning för nattarbete och rotation mellan dag och natt är ett bra första steg i den rad åtgärder som krävs för att Region Skåne ska lyckas lösa det allt växande kompetensbortfallet i områden där Vårdförbundets yrken har avgörande betydelse för välfärdens kvalité och genomförande.

En samtidig kraftfull satsning på kompetensförsörjnings- och bemanningsfrågor är ett måste för att avtalen ska få avsedd effekt för våra medlemmar.

En attraktiv löneutveckling med reell möjlighet till lönekarriär samt minst en fördubbling av AST tjänster är en grundförutsättning för att kunna locka ny och behålla erfaren personal.

Läs artikel i Vårdfokus