Valberedningens förslag klart

Valberedningens förslag på fyllnadsval av ordförande samt styrelseledamot i avdelning Skåne presenteras här. Kom till årsmötet och rösta!

På avdelning Skånes årsmöte den 25 september är det fyllnadsval av ordförande samt en styrelseledamot. Samtliga kandidater finns presenterade via länken nominerade till årsmötet och nedan finns valberedningens förslag.

Valberedningens arbete

Övergripande mål
Mångfald, kunskap, kompetens och engagemang i framtida styrelse, så att medlemmarna känner sig representerade.

Huvudmål
Att hitta styrelsekandidater som representerar medlemmarna.

Analys utifrån valberedningens aktiviteter
Nuvarande styrelse önskar se ledamöter med egenskaper utifrån en strateg/visionär och att de befinner sig mellan tillhöra- och rollsökningsfasen enligt FIRO-modellen (https://firomodellen.se). De ser helst ledamöter som har kännedom om Vårdförbundets politik och som snabbt sätta sig in i arbetet, så att nuvarande avdelnings styrelse inte tappar fart.

Valberedningen delar nuvarande styrelses uppfattning.

Utifrån valberedningens satta målbild och slutsats av aktiviteter har vi kommit fram till följande:

Valberedningens förslag

Ordförande: Madelene Meramveliotaki

Motivering
Madelene har gedigen erfarenhet av Vårdförbundets politik och har förmågan att förmedla ut sin kunskap och kompetens så att gemene man/kvinna/hen förstår ”Vårdförbundska”. 

Madelene har visat ödmjukhet inför sin nominering till ordförande samt eventuellt inför kommande uppdrag. Med sitt engagemang, envishet och driv har valberedningen stora förhoppningar om att lyfta Vårdförbundet avdelning Skåne med Madelene som ordförande. Madelene har blivit nominerad av sex enskilda medlemmar till ordförandeposten.

En av valberedningens deltagare har anmält JÄV, resterande tre var eniga i sitt beslut.

Styrelseledamot: Viviana Lundberg

Motivering
Viviana slog valberedningen med sin entusiasm, intervjuarna har ännu inte hämtat sig. Viviana har erfarenhet och kunskap inom nationell facklig organisation och internationell studentorganisation vilket valberedningen ser som en oerhörd tillgång.

Med sitt engagemang, envishet och breda kontaktnät hoppas valberedningen att Vårdförbundet avdelning Skåne når ut till fler yngre medlemmar och potentiella nya medlemmar. Viviana har blivit nominerad av en enskild medlem.

Valberedningen var enig i sitt beslut.

Mer om årsmötet