Utbildning i personcentrerad vård

Personcentrerad vård infografik

För alla inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Allt är helt kostnadsfritt.

Många hälso- och sjukvårds- och omsorgsverksamheter, från individuella avdelningar till hela kommuner och regioner, har idag ambitionen att börja arbeta mer personcentrerat.

Därför har GPCC lanserat en helt gratis online-utbildning som vi har kallat Med Människa (länk till att hitta utbildningen). Den är ett verktyg för utbildning i och implementering av personcentrerad vård för alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården samt omsorg."