Ledarskap och digitalt kaffe!

Året som gått har varit ett mycket annorlunda år och vi har alla behövt tänka om och nytt mer än en gång...

Ett kort utdrag från vårt nyhetsbrev som har skickats till dig som chef och ledare.

Nytt år och nya utmaningar

Pandemin har varit och befinner sig i  en verklighet av snabba omställningar för dig som är chef och ledare. Olika verksamheter har påverkats olika mycket och en del chefer haft fler utmaningar än andra.

Vi hoppas att du trots detta har fått möjlighet till vila och återhämtning under jul och nyår och att du funnit tid att i någon form umgås med dina nära och kära.

Nyhetsbrev i början av det nya året 

Den 11 januari har du som chef/ledare fått ett nyhetsbrev, vilket kommer att komma till din mejladress en gång per månad nu med uppehåll under juli och augusti. Med nyhetsbrevet vill vi hålla dig informerad om aktiviteter, kurser och utbildningar för chefer och ledare som är på gång både på hemmaplan och nationellt.  I januaris nyhetsbrev finns det bland annat en länk och  material med tips och stöd som kan hjälpa dig att bli en ännu bättre hälsofrämjande ledare. 

Vi hälsar dig välkommen till digital fika med oss

Under 2021 kommer vi att erbjuda dig möjligheten att under korta digitala möten på bara 20 minuter träffa andra chef-och ledarkolleger i Skåne för att byta erfarenheter, hämta inspiration samt diskutera aktuella frågor.
Inbjudan till dessa träffar kommer via mejl och anmälan gör du som vanligt via aktivitetsportalen. Första tillfället blir den 26/1-2021.

Bästa hälsningar
Birgitta och Monica

Har du funderingar över något innehåll i nyhetsbrevet eller vill bidra till nyhetsbrevet? Kontakta Birgitta Björk eller Monica Rat