Till alla barnmorskor som är medlemmar i Vårdförbundet

Närbild på en vårdpersonal som bär en knapp som det står Gilla barnmorskor på.

Under november kommer Svenska Barnmorskeförbundet ta ställning till om de ska bilda en yrkesförening inom fackförbundet SRAT. Hur detta kan påverka din fackliga tillhörighet jämfört med idag har vi som förbund informerat om dels i en folder hem i din brevlåda och dels i ett nyhetsbrev via e-post. Utifrån de frågor som vi fått av barnmorskor vill vi uppmärksamma dig på några ytterligare perspektiv i frågan.

Konsekvenser

Om beslutet blir ja betyder det att Barnmorskeförbundet delar barnmorskorna i två förbund och därmed försvagar barnmorskorna som kår. I praktiken innebär det att när vi som organisation ska förhandla för bättre villkor eller jobba för att skapa förutsättningar för en förbättrad reproduktiv hälsa så blir det inte med samma kraft. När alla står enade i samma förbund ökar styrkan och möjligheten att nå framgång i förhandlingar med arbetsgivarna och att påverka de politiska besluten.

Vägen till förhandlingsbordet

Det har talats om att barnmorskorna kommer närmare läkarna genom att tillhöra SRAT eftersom Läkarförbundet och SRAT tillhör samma centralorganisation, Saco. Men Saco har inget med förhandlingar att göra. Läkarförbundet och Vårdförbundet förhandlar inom samma organisation, OFR, vilket innebär att bägge förbunden själva förhandlar direkt med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Saco förhandlar inte för sina medlemsförbund och SRAT har inget eget förhandlingsmandat. Svenska Barnmorskeförbundet får samverka med ett 20-tal yrkesföreningar inom SRAT som till exempel logopeder, diplomater och flygtekniker. Därefter är det förhandlingskartellen AkademikerAlliansen som kommer att förhandla med SKL. Inom AkademikerAlliansen finns 17 förbund som till exempel organiserar ingenjörer, arkitekter och farmaceuter.

Som egen part vid förhandlingsbordet kommer Vårdförbundet alltid att kunna driva sina egna frågor i förhandlingar med SKL, medan Barnmorskeförbundets som förening inom SRAT kommer att tvingas samverka med ett 20-tal andra föreningar.

Vad har Vårdförbundet gjort för barnmorskor de senaste tre åren?

AST, Akademisk Specialisttjänstgöring

AST innebär att kunna vidareutbilda sig inom ramen för sin anställning och utan att själv behöva bekosta den. Flera barnmorskestudenter har fått möjlighet att studera kostnadsfritt. Genom AST-avtalen har Vårdförbundet bidragit till fler barnmorskekollegor, en högre livslön i och med att arbetsgivaren står för kostnaden istället för dyra studielån, och en anställningstrygghet då AST-studenterna behåller sin anställning under utbildningstiden.

Löneutveckling

Vårdförbundets medlemmar har haft en stark löneutveckling, och barnmorskorna är löneledande i Vårdförbundet. Framgångarna gör oss stolta, men inte nöjda. Därför fortsätter arbetet med att lyfta barnmorskornas och andra gruppers löner. Vi måste öka förståelsen för barnmorskans värde och samtidigt fortsätta vårt enträgna arbete med att eliminera skillnader mellan manligt dominerade och kvinnligt dominerade branscher. Vårdförbundets medlemmar ska ha högre lön!

Kortare arbetstid

Arbetstidsavtalet som tecknades med SKL år 2016 har inneburit minskad arbetstid för rotations- och nattarbetande barnmorskor. Detta gör skillnad ur ett löneperspektiv: färre arbetstimmar innebär högre timlön. Det är också viktigt för möjlighet till ett hälsosamt arbetsliv med tillräckligt utrymme för vila och återhämtning mellan arbetspassen.

Valet är Ditt

Du är viktig för Vårdförbundet! Tillsammans gör vi skillnad i det fortsatta arbetet med att utveckla och förbättra barnmorskans villkor, arbetsliv och profession!

Vi som förtroendevalda i Vårdförbundet är övertygade om att barnmorskorna bäst bevakar sina intressen genom medlemskap i Vårdförbundet, det största förbundet i Landstingssektorn, med egen förhandlingsrätt och en stark ställning på vårdområdet.

Som medlem i Vårdförbundet behöver du inte göra någonting, Ditt medlemskap fortsätter som tidigare.

Följ oss på barnmorskebloggen och gilla vår sida för barnmorskor på Facebook.

Läs "frågor och svar" om barnmorskornas framtida fackliga organisering