Tesen att tillsammans är vi starka är sann!

Företaget kunde inte rekrytera de medarbetare som man ville ha. Sjuksköterskorna/barnmorskorna ställde krav på kollektivavtal och så blev det!

Den 28/6 tecknade Vårdförbundet ett kollektivavtal med en privat vårdgivare!

Initiativet kom från arbetsgivarsidan. Företaget, med en klok VD kontaktade Vårdförbundet för att få ett ”hängavtal”, vilket innebär att parterna tecknar avtal om att ett redan befintligt avtal skall omfatta anställda i företaget. 

Det allra bästa är att ni medlemmar nu blivit observanta på kollektivavtalens värde och efterfrågar och ställer krav på de privata arbetsgivarna säger Rickard Uppenberg, Regionalt skyddsombud och styrelseledamot i avdelning Skåne.

-Företaget kunde inte rekrytera  de medarbetare som man ville ha. Sjuksköterskorna/barnmorskorna ställde krav på kollektivavtal och så blev det!

Tesen att tillsammans är vi starka är sann.