Styrkan av att vara många - för din skull!

Avdelningsordförande Malin Tillgren om det fackliga arbete som Vårdförbundet driver, hur Vårdförbundet påverkar för dig som är medlem och vikten av att många är medlemmar.

Att vara med i Vårdförbundet är inte möjligt för vem som helst eftersom vi är ett yrkesförbund. Det innebär att du måste vara legitimerad barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska eller sjuksköterska eller studera till något av dessa yrken för att kunna bli medlem. Däremot måste du inte arbeta med det specifika yrket, det räcker med att du har legitimationen, du kan sedan arbeta som till exempel chef, lärare, forskare, inom försäkringsbranschen eller något helt annat. Du är också välkommen att fortsätta vara medlem som föräldraledig, sjukskriven, arbetslös och pensionär.

Därför finns Vårdförbundet

Vårdförbundet finns för våra medlemmar, för din skull. Varför Vårdförbundet finns beskrivs i vår stadga och säger att vi gemensamt ska:

 • utveckla och stärka yrket samt främja den enskilde individens utveckling i sin yrkesroll
 • förbättra individens och kollektivets villkor och förutsättningar för yrket och möjligheter till utveckling i arbetslivet
 • påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården på arbetsplatsen, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt påverka utvecklingen i samhällsfrågor.

Vårdförbundet arbetar hela tiden för att du som medlem ska ha de bästa förutsättningarna i din yrkesutövning. I olika möten med arbetsgivare, tjänstemän och politiker på alla nivåer sker dialog och påverkan för att förbättra villkoren för dig som medlem. Många gånger är det små steg framåt, vilket kan kännas frustrerande när man ser vilka stora kliv som skulle behövas. Det krävs en stor portion tålamod och uthållighet.

Genom att Vårdförbundet har en hög anslutningsgrad, har vi möjlighet att påverka och få gehör för våra idéer om vården och våra villkor. Vårdförbundet är ett starkt förbund och det vill vi självklart fortsätta att vara. Genom att vi är många lyssnar motparten. Detta har blivit extra tydligt när vi nu är mitt i pandemin.

Så här har Vårdförbundet påverkat

Vårdförbundet nationellt har haft många samtal med, och där igenom påverkat, beslutsfattare, allt för att det ska bli så bra som möjligt för dig som medlem. Vårdförbundet har bland annat varit med och påverkat:

 • Extrapengar som tillförs vården från regeringen
 • Karensavdraget togs bort.
 • Att krav på läkarintyg vid sjukskrivning togs bort.
 • Att Socialstyrelsen gjorts till nationell inköpscentral för sjukvårdsmaterial, skyddsutrustning och viss medicinteknisk utrustning.
 • Löften om att barnomsorg garanteras för barn till anställda inom vården om grundskolorna stängs.
 • Översyn av CSN-reglerna för studenter inom vården för att göra det möjligt att arbeta extra.
 • Förstärkt företagshälsovård: partsgemensamt förslag/krav till regeringen om att förstärka företagshälsovårdens uppdrag för att stötta medlemmar som arbetar under coronakrisen.
 • Förtydliganden om smittskyddsansvarsfrågor i myndighetsmaterial.

På lokal nivå görs ett ovärderligt arbete av alla förtroendevalda/skyddsombud och huvudskyddsombud runt om på arbetsplatser i Skåne. Här handlar det mycket om att bevaka och främja den direkta arbetsmiljön och förutsättningarna, till exempel när det gäller skyddsutrustning, rutiner, förflyttningar och att deltaga i risk- och konsekvensanalyser kring arbetsmiljön.

Vi är Vårdförbundet tillsammans

Du som medlem utgör en viktig skillnad varje dag! Genom att du är medlem ger du Vårdförbundet styrka att kunna påverka. Du kan också hjälpa till att ge än mer styrka genom att fråga andra om de är medlemmar i Vårdförbundet och berätta varför det är så viktigt att vi är många.

Vi är Vårdförbundet! Det är inte ”de i Malmö eller de i Stockholm”, utan det är alla vi tillsammans.

Tillsammans är vi starka och det vill vi fortsätta vara, för din skull!

Var rädd om dig, för din skull!

Malin Tillgren, Ordförande Vårdförbundet avd Skåne