Styrelsen för avdelning Skåne

På årsmötet valdes ny ordförande, vice ordförande samt fyllnadsval av en styrelseledamot i avdelning Skåne.

Avdelning Skånes styrelse

Från vänster: Monica Rat, Eva-Marie Ottosson-Möller, Ingela Gjomakaj, Viviana Lundberg, Maria Buhre, Malin Tillgren (ordförande), Rickard Uppenberg, Anna Hansson och Madelene Meramveliotaki (vice ordförande).