Arbetsmiljö kopplad till personcentrerad vård

Skyddsombudens dag i Ängelholm där man diskuterar ämnet Personcentrerad vård

Arbetsmiljö kopplad till personcentrerad vård, är temat som intresserade förtroendevalda i Region Skåne diskuterar i Ängelholm idag.

Tillsammans med huvudskyddsombuden Eva Hall, Birgitta Palm, Johanna Ödell och styrelseledamoten Monica Rat träffas förtroendevalda i Ängelholm idag.

Vårdförbundet bjuder in förtroendevalda till temadagar för att diskutera aktuella ämnen som denna gången är personcentrerad  vård kopplat till arbetsmiljö.

Syftet med dagen är kunskapspåfyllnad och att stärka den förtroendevalda i sin roll och insikt i Vårdförbundets politik.