Många diskussioner på Skyddsombudens dag i Kristianstad

En sal där det sitter blandat med kvinnor och män och diskuterar på en utbildning.

Bättre arbetsmiljö, fler resurser, samvetslugn samt bättre kontinuitet när man jobbar med förhållningssättet Personcentrerad vård diskuterades på skyddsombudens dag i Kristianstad.

Den 22 mars höll man utbildningsdag i Kristianstad för skyddsombuden.

Tema för dagen var Personcentrerad vård. Syftet med dagen är att stärka den förtroendevalda i sin roll och insikt i Vårdförbundets politik.

Ansvariga för dagen var huvudskyddsombuden Anna-Lena Modigh, Camilla Hindorf och Martin Ekstrand samt Monica Rat, styrelseledamot.