Senaste nytt i avdelning Skåne

Hösten börjar göra sig påmind men fortsätt vara rädd om dig och människor i din närhet, du är viktig. Läs mer om vad som händer i Skåne just nu - covid 19, årsmötet, lön, arbetsplatsbesök och utbildning för dig som medlem!

Covid 19 – din historia

Hur ser din yrkesmässiga historia ut kopplad till Covid 19? Både Vårdförbundet och Malmö Museer är intresserade av att ta del av din historia. Malmö Museer har ett uppdrag att dokumentera nutiden och allt insamlat material kommer att arkiveras, kanske blir det en utställning men främst kommer det att ha betydelse för framtida forskning.

För Vårdförbundets del är vi alltid intresserade av att ta del av medlemmars vardag och historia för att veta hur vi ska arbeta framåt. Vi skulle även vilja dela några historier på sociala medier för att ytterligare visa det viktiga arbete som utförs.

Skicka din historia till info.skane@vardforbundet.se Du kan vara anonym.

 
Covid 19 i Skåne

Det var en relativt lugn sommar när det gäller pandemin i Skåne. För den skull har det inte varit lugnt på arbetsplatserna och bristen på våra yrkesgrupper blir väldigt påtaglig i semestertider.

Vi är på väg mot hösten och vi ser att smittspridningen sakta ökar. Förhoppningen är att alla i samhället tar sitt ansvar och gör vad de kan för att minimera smittspridningen, så att inte belastningen på vården ökar. Det är många semesterveckor som ska kunna tas ut i höst/vinter och arbetsgivaren har en arbetsmiljöskuld gentemot många medarbetare.

Från Vårdförbundets sida fortsätter vi att göra vad vi kan för att minimera risken för smitta, genom avstånd och digitala möten. Förtroendevalda/skyddsombud fortsätter arbetet med att bevaka arbetsmiljön och föra dialog med arbetsgivare om arbetsmiljöfrågor.

 
Årsmöte

Vi ställer inte in, vi ställer om! Skånes digitala årsmöte pågår den 12-15 oktober. Du kommer att få en inbjudan med mer information och hur du gör för att delta. Informationen kommer även att publiceras på vår lokala webbsida. För att delta i årsmötet behöver du ha en registrerad e-postadress i vårt medlemsregister.

Läs mer om årsmötet 

Jag vill uppdatera mina uppgifter i Vårdförbundets medlemsregister

 
Motion till årsmötet

En motion är en demokratisk rättighet och ett bra sätt att föra fram din åsikt på. Vad är viktigt för dig? Vill du påverka och har förslag på förbättringar?

Då är du varmt välkommen att skicka in en motion till årsmötet. Senast den 6 september behöver avdelningsstyrelsen få din motion för att ha möjlighet att förbereda ett svar till årsmötet. Skicka in din motion via vårt formulär, där det även finns tips på hur du skriver en motion!

Formulär - Skriv en motion

 
Nominera årets förtroendevald och skyddsombud

Det finns många duktiga förtroendevalda tillika skyddsombud i vår organisation. Nu har du som medlem möjlighet att visa din uppskattning genom att nominera någon av Vårdförbundets förtroendevalda/skyddsombud.

Det är två olika nomineringar - en i egenskap av förtroendevald, som utses i samband med årsmötet och en i egenskap av skyddsombud som presenteras under vecka 44. Nomineringsblankett kommer snart publiceras på vår lokala webbsida och du har september månad på dig att nominera.

"Att vara förtroendevald är en viktig uppgift när det gäller att förmedla facklig information och kunskap till sina medarbetare. En engagerande förtroendevald kan påverka på arbetsplatsen och stötta sina kollegor, samt vara bollplank till arbetsgivaren."

"Årets skyddsombud är den person som engagerat och målmedvetet arbetar för en bättre arbetsmiljö. Förbättrad arbetsmiljö kan ha betydelse för lägre sjukfrånvaro, ökad trivsel, färre arbetsskador och ett förebyggande arbete."

 
Digitalt medlemsmöte

Vårdförbundet erbjuder digitala medlemsmöte på din arbetsplats!  Vi kanske har frågor och ämnen som ni vill diskutera med Vårdförbundet och vi vill vara där och möta er.

Boka ett digitalt medlemsmöte

 
Utbildning för förtroendevald och skyddsombud

Med anledning av rådande omständigheter avvaktar vi med att arrangera facklig grundutbildning med fysiska träffar. Däremot erbjuder vi dig som är ny förtroendevald, en digital introduktionsutbildning och planerar för att kunna ordna fysiska utbildningar med mindre grupper och på olika orter i Skåne.

Under hösten bjuds även alla förtroendevalda/skyddsombud in till Skyddsombudens dag - en utbildning om arbetsbelastning och hur du i rollen som skyddsombud kan agera när den blir för hög. Den här utbildningen är fysisk och du väljer själv på vilken ort du vill delta.

I Aktiviteter och utbildningar finns mer information om
Facklig introduktion -DIGITAL UTBILDNING och Skyddsombudens dag


Lön

Vi har hört i media, det som vi själva redan vet, att hälso- och sjukvårdens personal är hjältar. Inte bara i pandemitider utan varje dag, dygnet runt och året runt. Många av oss vet också att hjälteinsatserna inte belönas vid lönerevisionen och inte avspeglar sig i lönekuvertet. Inom SKR:s avtalsområde, HÖK -19, har vi ett icke-nivåbestämt avtal vilket innebär att arbetsgivaren har fria händer att ge oss det vi är värda. Bäst värderade i årets lönerevision blev medlemmarna i Båstad kommun med 5,3 % och sämst värderade blev medlemmarna i Tomelilla kommun med 1,86 %.

Flera kommuner och Region Skåne är inte klara. Regionen har fortfarande chans att ta sitt ansvar att värdera de särskilt yrkesskickliga betydligt högre än de gjort de senaste åren. Om regionen vill ha möjlighet att beta av den vårdskuld som byggts upp, krävs det kompetenta medarbetare inom alla verksamheter. Nu har de chans att inte bara ge applåder utan faktiskt tacka med lön!

 
När du behöver stöd och hjälp

Tänk på att du alltid kan kontakta Vårdförbundet Direkt när du undrar över och eller behöver hjälp. Det går bra att kontakta dem via telefon eller skicka din fråga.

Kontakta Vårdförbundet Direkt

 
Följ oss på sociala medier

Du vet väl om att vi finns på sociala medier? Där hittar du alltid senaste nytt från Skåne!

Facebook - avdelning Skåne

Instagram - avdelning Skåne