Senaste nytt från avdelning Skåne

Här kommer en hösthälsning från oss med info om bland annat årsmöte, covid-19, budget och lön.

Du får gärna skriva ut detta brev och sätta upp på arbetsplatsen! Har du en kollega som är medlem och inte får brevet? Be hen att uppdatera sina uppgifter och lämna sin privata mailadress.

Årsmöte

Vi ställer inte in, vi ställer om! Skånes digitala årsmöte äger rum den 12–15 oktober. Den 28 september fick du en inbjudan via din mail (om du har uppgett en sådan till Vårdförbundet). Informationen finns även på webben.

Årsmöte 2020

Under årsmötet, som du kan gå in och ur hur du vill under dagarna, finns även en inspelad föreläsning med Henrik Widegren, från Fråga Lund, ”Skratt, inget man skojar bort.”

Covid-19 i Skåne

Under hösten ser vi en långsam ökning av antalet medborgare som har konstaterad Covid -19. Vi hoppas att det inte ska bli så mycket av det utan att det fortsätter på en hanterbar nivå.

Från Vårdförbundets sida fortsätter vi att göra vad vi kan för att minimera risken för smitta genom avstånd och digitala möten. Förtroendevalda/skyddsombud fortsätter arbetet med att bevaka arbetsmiljön och föra dialog med arbetsgivare kring arbetsmiljöfrågor.

Covid-19 och graviditet

Efter att Vårdförbundet i Värmland drivit frågan kring huruvida gravida ska arbeta med patienter med Covid-19 har arbetsmiljöverket beslutat enligt Vårdförbundets önskan. Gravida ska inte arbeta med covidpatienter. Arbetsmiljöverket konstaterar att kunskapsläget fortfarande är oklart kring hur den gravida, fostret och det nyfödda barnet påverkas av coronaviruset. Men det finns studier som pekar på att infektionen kan ge ökad risk för tidig förlossning, kejsarsnitt och tillväxthämning hos fostret, säger Jenny Persson Blom, sakkunnig inom smittrisker på Arbetsmiljöverket. Av den anledningen menar Arbetsmiljöverket att försiktighetsprincipen ska råda – alltså att fler skyddsåtgärder vidtas hellre än för få. Följs inte detta på din arbetsplats ska du ta upp det med din chef och/eller skyddsombud. Saknas det skyddsombud på din arbetsplats kan du vända dig till Vårdförbundet Direkt för stöd.

Enkät till hälso- och sjukvårdsanställda inom Region Skåne

Just nu får ett urval av vårdanställda inom Region Skåne möjlighet att ange hur just deras arbetssituation och arbetsmiljö är genom en anonymiserad enkät samt möjlighet att skriva ner och skicka in sina upplevelser. Om du har fått enkäten vill vi uppmuntra dig att svara på den, ju fler som svarar desto bättre. Enligt arbetsgivaren får du lov att svara på den under arbetstid.

Studien är en uppföljningsundersökning från 2017 och genomförs inom projektet Hållbart arbetsliv inom hälso- och sjukvården.

Budget för kommuner och Region Skåne

Regeringen och samarbetspartierna har kommit överens om stora ekonomiska satsningar inom hälso- och sjukvården för nästa år. Nu återstår att se om politikerna lägger pengarna där de gör störst nytta. Vårdförbundet ser att behoven finns inom den kommunala hälso- och sjukvården, i arbetet med arbetsmiljön för att ingen ska slitas ut i förtid samt för att beta av den upparbetade vårdskulden. Mycket handlar om kompetensförsörjning, villkor och vad som får erfaren och yrkesskicklig personal att stanna.

Här kommer några exempel på hur mycket statliga pengar som ges till hälso- och sjukvården:

Region Skåne 1434,1 miljoner, Malmö stad 720,9 miljoner, Helsingborg 325,1 miljoner, Lund 263,2 miljoner och Kristianstad 197,6 miljoner.

Nu är det upp till bevis kring om hälso- och sjukvården är så viktig som politikerna hävdat!

Digitalt eller fysiskt medlemsmöte

Vårdförbundet erbjuder både digitala och fysiska medlemsmöten på din arbetsplats, vilket som passar dig/er. Det kan vara många frågor och ämnen som du/ni vill diskutera med Vårdförbundet och vi vill vara där och möta dig/er. Det är bara att följa länken nedan och fylla i din/er önskan.

Arbetsplatsbesök

Utbildningar för förtroendevald/skyddsombud

Nu finns det möjlighet att välja mellan en kortare digital introduktionsutbildning eller en fysisk fyradagars grundutbildning för dig som är ny förtroendevald. Den fysiska utbildningen arrangeras på fyra orter i Skåne för att du inte ska behöva åka så långt och ”blanda dig” med förtroendevalda från andra delar av Skåne (för att minska risken för smittspridning). Under utbildningen är det färre deltagare, större lokaler och anpassade övningar för att det ska vara enkelt att hålla avstånd.

Mer information och aktuella datum finns under Aktiviteter och utbildningar

Lön i senaste Ordförande har ordet

I senaste Ordförande har ordet var ämnet lön. Vårdförbundets ställningstagande är tydliga.

Vi anser att livslönen behöver öka med 30 % för att våra akademiskt utbildade medlemmar ska komma upp i samma nivå som jämförbara manligt dominerade yrken.

Vi anser att man ska kunna stanna kvar på samma arbetsplats och ha en god löneutveckling, att byta arbetsgivare ska inte vara enda sättet att få upp sin lön till rimliga nivåer.

Vi anser att våra medlemmar ska ha en god löneutveckling under hela yrkeslivet.

Vi anser att de särskilt yrkesskickliga ska prioriteras och att de ska få 10 000 kr mer under avtalsperioden. Ja, där är det många arbetsgivare som får lägga på rejält sista tiden…

Vi behöver alla hjälpas åt för att detta ska vara möjligt. Genom att ständigt prata kring detta kommer det till slut att vara droppen som urholkar stenen. Du kan till exempel prata med din omgivning kring hur det ser ut, du kan skriv till politiker eller skriva insändare i media, prata med din chef och i hela chefslinjen uppåt om du har möjlighet samt uttala vad du själv är värd. Vad tycker du att du är värd?

Styrelsen kommer tillsammans med andra fackligt förtroendevalda och anställda i Vårdförbundet att göra vad vi kan för att urholka stenen.

När du behöver stöd och hjälp

Tänk på att du alltid kan kontakta Vårdförbundet Direkt när det är något du undrar över och/eller behöver hjälp. Du kan antingen skicka in din fråga via formuläret på webben eller ringa 0771-420 420.

Följ oss på sociala medier

Du vet väl om att vi finns på sociala medier? Där hittar du alltid senaste nytt från Skåne. 

Facebook

Instagram (@vf_skane)

 

Var rädd om dig och alla människor i din närhet, du är viktig!

Önskar dig en fin höst.

Styrelsen

Vårdförbundet Skåne