Rätten till återhämtning och rekreation under sommaren

Solstolar på en sommarstrand

Sommar- och semesterplaneringen är i full gång på arbetsplatserna runt om i Skåne och vi vill därför informera om vad som gäller vid semesterförläggning och ledighet.

 • Du har rätt till en sammanhängande ledighetsperiod av minst 4 veckor under juni-augusti.
 • De flesta kollektivavtal medger att du som arbetstagare får önska din förläggning (när du vill ha din semester). Men det är arbetsgivaren som fattar beslut om förläggningen.
 •  I kommun och landsting/region finns det möjlighet för Vårdförbundet att pröva arbetsgivarens förslag till semesterförläggning.

  Detta ska ske senast 10 dagar efter att arbetsgivaren lagt fram sitt förslag genom en så kallad 12 § MBL förhandling. Det är din förtroendevald på arbetsplatsen som kallar till en sådan förhandling med arbetsgivaren.
 • Du kan som enskild arbetstagare komma överens med din arbetsgivare om kompensation (ex fler semesterdagar eller ekonomisk kompensation) för att flytta din önskade semesterförläggning utanför juni-augusti eller att dela upp den.

  Grunden måste då vara att du vill och har önskat 4 veckors sammanhängande semesterledighet.

  Om du, efter förfrågan från arbetsgivaren, väljer kortare än 4 veckors semester under juni-augusti är det viktigt att du redan nu får beviljat ytterligare ledighet under året.
 • Andra former av ledighet (t ex föräldraledighet) ska inte räknas samman med semesterledighet. Föräldraledighet och semesterledighet kan aldrig beräknas som "en period", blanda inte ihop äpplen och päron.

  I flera kollektivavtal krävs att föräldraledighet är ansökt om senast tre månader i förväg.