December och mycket på gång

Här kommer både stort och smått, om julklappar och tyvärr mer om Covid-19 och indragen semesterledighet vid jul.

Vi vill veta om du har fått din semester indragen!

Det har kommit till avdelningsstyrelsens kännedom att arbetsgivare på olika håll i Skåne flaggar för nödvändigheten att dra in semesterledighet under december och januari, både beviljad men ej påbörjad samt redan påbörjad ledighet. Dessa ärenden kommer inte att kunna drivas i förväg utan måste prövas individuellt i efterhand. För att kunna driva ärendena i efterhand, så ligger det därför på dig att kunna bevisa: 

  • När ledighetsansökan lämnades in.
  • När ledigheten beviljades.
  • När ledigheten drogs in.
    Om bevisning sker via foto av HR-fönster eller annat medarbetarsystem, via mailkonversation eller annan digital respektive pappersdokumentation spelar mindre roll, det viktiga är att det finns skriftliga bevis och inte bara muntlig information.

Om du blir drabbad kontaktar du Vårdförbundet Direkt, men du arbetar sedan ditt/dina beordrade pass. Viktigt att du inte uteblir då det av arbetsgivaren kan tolkas som arbetsvägran!
Tänk på att även informera din förtroendevalda om att du har fått/kommer att få din beviljade ledighet indragen, så att förtroendevald kan ha koll på omfattningen ur arbetsmiljösynpunkt.

FAQ kring Covid -19 i arbetslivet

Gå gärna in och läs på Vårdförbundets hemsida, där det finns en särskild FAQ kring Covid 19 och vad som gäller i arbetslivet. 

Kontaktvägar till Vårdförbundet

Tänk på att du alltid kan kontakta våra kompetenta medarbetare på Vårdförbundet Direkt när det är något du undrar över och/eller behöver hjälp. Du kan antingen skicka in din fråga via mejl till Vårdförbundet Direkt  eller ring 0771-42 04 20. De kommer att hålla öppet alla vardagar. Vid behov lämnas ärendet över till oss i Skåne.

Brev till politiker

Vårdförbundet i Skåne har skickat öppna brev/mejl till ett urval av toppolitiker i regionen och i våra trettiotre kommuner, kring att vi utvärderar hur väl arbetsgivare i kommuner och regioner följt intentionen med HÖK 19. Under slutet av december ska förbundsstyrelsen besluta om avtalet ska sägas upp eller inte. Vi kan redan nu konstatera att det ser väldigt olika ut. Visst finns det ljusglimtar, men det finns också arbetsgivare som valt att inte följa avtalet. Och hos några, däribland region Skåne, har vi ännu inte sett resultatet för 2020 års lönerevision.

Breven avslutas med: "Våra medlemmar behöver mer än bara applåder och delade fruktkorgar. De behöver bli högre värderade som bevis på att deras kunskap, kompetens, slit och uppoffringar inte bara tas för givet. Regionen/kommunen behöver konkret visa sin uppskattning och omsorg om sina värdefulla medarbetare. Vårdförbundet vill därför ha ett löfte om att regionen/kommunen kommer att ge en rejäl lönesatsning under 2021 till samtliga av Vårdförbundets medlemmar samt en tydlig satsning på de särskilt yrkesskickliga.”  Så nu väntar vi på respons och svar! 

Julklapp från Vårdförbundet avdelning Skåne till Musikhjälpen!

I år går avdelning Skånes julklapp till Musikhjälpen. Temat är “Ingen människa ska lämnas utan vård”. Ett viktigt tema som helt går i linje med Vårdförbundets stadga och grundläggande värderingar. Du kan också bidra! Var med och stötta Musikhjälpen- Vårdförbundet.

Värva en kollega

Vi förlänger värvaerbjudandet till 31 december 2020. Det betyder att du resten av året kan värva en kollega och bli belönad med ett gåvokort från Delicard, värde 145 kr. Både du och personen du värvar blir belönade.
Under november, som är Vårdförbundets synlighets- och rekryteringsmånad, rekryterades 62 nya yrkesverksamma medlemmar och 21 studentmedlemmar. Välkomna!
En av de som gjorde en stor insats är Helena Björk som är ny förtroendevald i Lomma kommun. Helena hade satt upp målet att värva en ny medlem under sitt första år som förtroendevald. Istället blev det fem värvningar under en månad! Här kan du ta del av Helenas bästa värvartips.

Följs oss på sociala medier

Du vet väl om att vi finns på sociala medier? Där hittar du alltid senaste nytt från Skåne. Facebook och Instagram.

Var rädd om dig och alla människor i din närhet, du är viktig! Hoppas du får möjlighet att njuta något av helgerna som ligger framför oss.

God jul och Gott nytt år!
Styrelsen
Vårdförbundet Skåne