Överenskommelse gällande tillfälliga förflyttningar inom region Skåne

Läs om överenskommelsen om tillfälliga förflyttningar inom Region Skåne som träffats mellan Vårdförbundet och arbetsgivaren.

Vårdförbundet och Skånes universitetssjukhus, SUS, har träffats och gjort ett gediget arbete gällande tillfälliga förflyttningar. Vi har identifierat risker, gjort handlingsplaner, tagit fram vägledande dokument och instruktioner. Vi konstaterar att arbetsrätten gäller fullt ut men i fråga om förflyttningar relaterat till Covid-19-pandemin vill parterna hitta en lösning som underlättar handläggningen.

Frivillighet gäller - annars krävs förhandling

Vårdförbundet uppfattar att individen själv kan fatta ett informerat beslut om att frivilligt acceptera en tillfällig förflyttning. Arbetsgivaren ska tydligt informera om villkoren och därefter görs en överenskommelse mellan arbetsgivare och medarbetare som endast gäller under pandemin. Om medarbetaren inte frivilligt går med på förflyttning och arbetsgivaren anser att medarbetaren är arbetsskyldig måste arbetsgivaren förhandla med Vårdförbundet.

Lojaliteten har sitt pris

Vårdförbundet framhåller att Region Skåne har lojala medarbetare som hittills, om än i vissa fall med tveksamhet, mött upp med frivillighet. Vårdförbundet förmedlar även att våra medlemmar, nu efter dryga tre månader, reflekterar över det fortsatta förloppet och ställer frågor kring arbetsskyldighetens regelverk. Vårdförbundet vidhåller arbetsrätten och förmedlar till arbetsgivaren att uthålligheten och lojaliteten har sitt pris och uppmanar arbetsgivaren till ett generöst förhållningssätt när det gäller ersättningsfrågan kopplad till medarbetarnas flexibilitet. Arbetsgivaren framhåller att i de fall kostnadsersättningar som kan uppstå för till exempel resor och p-avgifter samt ersättningar kopplade till en förändrad arbetstidsförläggning/övertid kommer att tolkas generöst i de fall detta upptäcks i efterförloppet.