Ordförande har ordet

Läs avdelning Skånes ordförande Malin Tillgrens ord om lön, särskilt yrkesskickliga samt lönekarriär för dig som medlem.

Just nu pågår ett intensivt arbete med överläggningar om lön i regionen samt i Skånes kommuner och företag kopplade till Sobona. Från Vårdförbundets sida gör vi allt vi kan för att övertyga de arbetsgivare vi möter om hur viktigt det är att de prioriterar våra medlemmar och följer vårt avtal. Vi ser, och påtalar, att det krävs större påslag än vad de gett de senaste åren för att säkra kompetensförsörjningen både nu och på lång sikt samt för att värna en patientsäker vård.

Vi är nu inne på tredje året med detta avtal. Ett avtal med fokus på att lönenivåer och lönespridning inom respektive yrke ska öka. Avtalet ska öka möjligheten till lönekarriär och god löneutveckling under hela yrkeslivet där särskilt yrkesskickliga ska prioriteras.

Vårdförbundets målsättning är att särskilt yrkesskickliga ska ha 10 000 kronor mer i månaden under avtalsperioden. Vi bedömer att var fjärde barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska, sjuksköterska och chef kan bedömas vara särskilt yrkesskicklig.

Särskilt yrkesskickliga

Vilka är det då som ska prioriteras? Det är ju ingen ny grupp och det är inte heller någon ny titel eller etikett vi är ute efter. De särskilt yrkesskickliga medarbetarna har alltid funnits – och nästan alltid vet chefen vilka dessa är.

Det handlar inte om vilka arbetsuppgifter man utför utan hur man utför dem och vad man tillför kollegorna och verksamheten.

Inom vården kan det vara den där kollegan som alla vänder sig till för råd, även chefen. Den som handleder den nya oerfarna kollegan, så att hen känner att det här kommer jag att klara. När den personen är på plats så flyter arbetet i teamet och det skapas en trygghet i känslan av att alla vet vad de ska göra, även om det är stressigt och kaos runt omkring. Utan dessa erfarna medarbetare ökar stressen och pressen, vårdköerna blir ännu längre, operationer ställs in, tester och diagnoser fördröjs eller uteblir och blivande föräldrar stressas i jakt på en förlossningsplats.

För att det ska bli tydligt för både chef och medarbetare vem det är som är särskilt yrkesskicklig krävs lönekriterier som tar höjd för detta. Lönekriterierna ska vara väl kända av alla och kopplade till verksamhetens mål.

Men det handlar inte bara om lön. Särskilt yrkesskicklig är ett begrepp som arbetsgivare kan använda sig av när de rekryterar, för att säkerställa att de har rätt kompetens i teamet. I en lärande organisation måste det finnas de som är duktigare än andra – vi behöver alla förebilder.

Syftet med ökad lönespridning – att kunna göra lönekarriär

Prioriteringen av särskilt yrkesskickliga är helt nödvändig för att nå det långsiktiga målet med stor lönespridning och möjligheten till lönekarriär i yrket över tid, så att fler söker sig till och vill stanna i våra yrken. Det gynnar kontinuiteten i vården, patientsäkerheten, arbetsmiljön och våra yrkens attraktivitet. Yngre som ser att löneutvecklingen fortsatt är god för deras mer erfarna kollegor blir mer benägna att stanna kvar och de som bedöms som särskilt yrkesskickliga får bättre löneutveckling, vilket leder till högre livslöner och pensioner.

Problemet vi har sett tidigare är att det inte är de särskilt yrkesskickliga som det satsas på när det gäller lön. Oftast får du din bästa löneutveckling när du är ung och rörlig och kan hoppa mellan olika arbetsgivare, medan de som har lång erfarenhet och känner verksamheten halkar efter. Resultatet blir att lönespridningen mellan den som är oerfaren och den som är erfaren samt särskilt yrkesskicklig blir alldeles för liten. Vårdförbundet menar att det måste gå att dubblera sin lön under ett yrkesliv. Ett konkret exempel: om en nyexaminerad har en ingångslön på 30 000 kr då ska den som är erfaren och särskilt yrkesskicklig ha en lön på 60 000 kr. Precis på samma sätt som vi ser i andra, mer mansdominerade, akademikeryrken.

Hur har det gått?

Det finns inte något enhetligt svar på den frågan då det spretar enormt mellan arbetsgivarna i Skåne. Bland kommunerna finns det flera som tydligt har visat att de gjort en satsning på särskilt yrkesskickliga och hur många dessa är. Andra kommuner och regionen har inte visat hur/om satsning gjorts, varken ekonomiskt eller hur många.

Här nedan visas hur stort utfallet blev för Vårdförbundets medlemmar i lönerevisionen 2020 inom regionen samt de fem bästa respektive fem sämsta kommunerna, övriga kommuner ligger någonstans emellan dessa. Det så kallade märket var i fjol 2,3 %. Dock har Vårdförbundet ett icke-nivåbestämt avtal vilket ger arbetsgivare möjlighet att lägga mer än märket på våra grupper utan att medlingsinstitutet går in.

Arbetsgivare                             Påslag i procent

Region Skåne                             2,73

Båstad                                           5,3

Höganäs omsorg AB              5,3

Svalöv                                            4,23

Svedala                                         3,71

Åstorp                                            3,52

Lund                                                2,04

Kävlinge                                        2,02

Staffanstorp                               2,02

Tomelilla                                       1,86

Örkelljunga                                  1,7


Pandemin har tydligt visat allmänheten hur viktiga Vårdförbundets medlemmar är och vi har ett starkt stöd. Men det vi ser är att många erfarna och särskilt yrkesskickliga väljer att lämna vård- och omsorgssektorn på grund av brister i arbetsmiljön, dåliga arbetsvillkor, i vissa fall fruktansvärd personalpolitik samt en svag löneutveckling.  Att känna att man ger så mycket av sig själv samtidigt som man får så lite tillbaka av arbetsgivaren har fått flera att tänka en extra gång om det är värt att stanna på arbetsplatsen och ibland även i yrket.  

Vi går nu in i det sista av de tre ordinarie avtalsåren och ser att det är extra viktigt att kunna göra en ordentlig utvärdering efter denna lönerevision för att kunna ta ett bra beslut kring om vi ska ha kvar avtalet eller säga upp det. Nu är det upp till bevis för alla arbetsgivare att visa vad de vill med Vårdförbundets viktiga medlemmar!

Du har väl skrivit under vår kampanj #tackamedlön? Skriv under!


Var rädd om dig!

Malin Tillgren
Ordförande, Vårdförbundet avdelning Skåne