Den andra vågen…

Vi rusar just nu in i den andra vågen av smittspridning av Covid -19, något vi hade velat vara utan. En smittspridning som påverkar oss alla, i vissa delar på samma sätt och i vissa delar på olika sätt, både på jobbet och privat.

Beroende på var vi arbetar blir vi olika påverkade. Vårdförbundets medlemmar finns på många olika arenor och har därmed olika förutsättningar, och blir utsatta för olika risker. Smittspridningen har gått väldigt snabbt de sista veckorna och vi ser hur arbetsgivare snabbt försöker ställa om till de nya förutsättningarna.

Egentligen visste vi väl alla att en andra våg skulle komma, men jag tror att många med mig hoppades att den inte skulle komma så snabbt och med en sådan acceleration. Att det är en stor smitta i samhället ses genom att det blir utbrott på skolor, arbetsplatser och i andra grupperingar. Antalet patienter i äldrevården som blir smittade ökar, antalet inlagda på sjukhus ökar snabbt men än har antalet patienter på IVA inte ökat så kraftigt. Med den snabba ökningen av smittade, ökar provtagningen enormt och analyserna utförs av våra biomedicinska analytiker. Samtidigt som belastningen ökar på vården är många i personalen hemma med symtom, bekräftad smitta, anhörig med bekräftad smitta eller barn som har symtom eller är sjuka.

Siffror från den 1 november visar att 90 stycken sjuksköterskor och en biomedicinsk analytiker i Skåne anmält Covid -19 som arbetsskada. Jag vill uppmana dig att anmäla det som arbetsskada om du kan ha blivit smittad på jobbet, även om det bara är lindriga symtom. Dels för att visa på hur utbrett problemet är, dels för att skapa tryck gentemot Försäkringskassan att Covid -19 ska klassas som arbetsskada och ge bättre ersättning än vid vanlig sjukskrivning samt för att vi idag inte vet om det ger några följdsjukdomar eller bestående men. Det är inte acceptabelt att man ska bli utsatt för smitta på jobbet och inte kunna skydda sig på ett korrekt sätt!

Det är viktigt att vi alla sätter krav på arbetsgivaren, både för vår egen skull, för patienterna och för hela samhället. Finns det ett skyddsombud för Vårdförbundet på arbetsplatsen hoppas jag att alla stöttar personen i arbetsmiljöarbetet. Som skyddsombud har man rätt att kräva riskbedömningar och handlingsplaner för hur risken för smitta ska minimeras. Lyssnar inte arbetsgivaren kan skyddsombudet få stöd av Vårdförbundet att driva frågan vidare ända till arbetsmiljöverket, om det skulle behövas. Finns det inte någon förtroendevald/skyddsombud så behöver ni välja någon.

Kom ihåg att Vårdförbundet finns här för dig. Vi träffar dig gärna på ett säkert sätt och är aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller e-post.

Kontakta Vårdförbundet Direkt

 

Var rädd om dig, du är viktig <3

Malin Tillgren

Ordförande, Vårdförbundet avdelning Skåne