Ordförande har ordet - Den nya tiden...

Jag, och säkert många med mig, är trötta på att Coronan fortfarande har så stort fokus i våra liv både på jobbet och privat. Jag hade så gärna velat skriva om något annat, något roligare. Men det är ett faktum att coronaviruset är här för att stanna, på obestämd tid.

Arbetsgivaren ställde tidigt om för att vården skulle kunna ta omhand fler sjuka. På många håll blev inte sjuka patienter det största problemet utan att medarbetare var hemma med symtom. Det visar vilken snäv bemanning det är när det gäller våra grupper och att det inte finns några vikarier att sätta in. Arbetsgivaren har kortsiktigt löst situationen genom att, mer eller mindre frivilligt, bett medarbetare att tillfälligt byta arbetsplats. Nu blir det väldigt spännande att se vad de tänker göra åt situationen långsiktigt. Vad kommer politiker och arbetsgivare vilja göra åt att det är brist på våra medlemmar som vill arbeta inom vården? Tips är att fråga Vårdförbundets medlemmar! Det finns många kloka tankar och idéer hos våra medlemmar på arbetsplatsen. Vårdförbundet har även många förslag på övergripande plan. Idéer kring hälsosamma arbetstider och schemaläggning, hur vården kan organiseras utifrån personcentrerad vård och personcentrerat ledarskap, hur arbetsmiljöarbetet kan organiseras, kring kompetensutveckling och kompetensförsörjning samt kring lön och arbetet kring särskilt yrkesskickliga.

Vårdförbundet tog tidigt beslut om att ställa in alla fysiska möten och utbildningar. Vi tar vårt samhällsansvar för att inte bidra till smittspridning. Under våren har andra mötesformer vuxit fram. Vårdförbundet har, på avstånd, uppvaktat medlemmar på arbetsplatser och funnits tillgängliga på olika strategiska plaster på sjukhus. Vårdförbundet har erbjudit och deltagit på digitala medlemsmöten. Det har även tagits fram en digital utbildning för förtroendevalda som nyligen startats upp. Det är viktigt att förtroendevalda känner att de kan få kunskap och stöd även i dessa tider. Och hela tiden finns Vårdförbundet direkt dit alla medlemmar kan vända sig för råd och stöd.

Eftersom vi kommer att ha kvar coronaviruset ett tag framöver får vi fortsätta att hitta nya mötesformer. Har du några idéer tar jag tacksamt emot de.

Nu har sommaren kommit. Reserestriktionerna har släppt och, tyvärr, ser vi en allt mer avslappnad attityd hos medborgarna kring att hålla avstånd och tänka smittspridning. Vi får alla hoppas att detta inte leder till en ökning av antalet sjuka i Covid-19. Jag hoppas att du får din välbehövliga semester och gör det till en tid för återhämtning och glädje.

 

Var rädd om dig, du är viktig!

Malin Tillgren

Ordförande Vårdförbundet avdelning Skåne