Ordförande har ordet - Semester

Sommar och semester även i år... För många av oss är semesterplanering även i en tid utan pandemi, en tid av frågetecken, oro, ovisshet och frustration men i år är det kanske extra svårt... Hur tänker arbetsgivaren?

När får jag besked? Kommer jag att få semester när jag önskar? Får jag frågan i år igen om att ta kortare semester? Blir det någon vecka tillsammans med nära och kära? Undrar hur många vakanta pass det är den här sommaren? Får vi någon vägledning av chefen när vi måste göra kraftiga prioriteringar för att vi inte hinner med passets arbete på grund av att vi är för få?

Sommarsemestern är alltid en viktig tid för vila, återhämtning och möjlighet att koppla bort arbetet helt några veckor – helt enkelt, ladda batterierna för att orka arbeta ett år till.

Semesterlagen ger oss rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet under tiden 1 juni till 31 augusti. I år, precis som de senaste 43 åren. Problemen att lösa sommarplaneringen och bemanningen är inte på något sätt ett nytt påfund, utan har varit ett ökande problem under många år. I mångt och mycket beror det på de dåliga villkoren arbetsgivaren erbjuder oss både när det gäller lön, arbetstider, arbetsbelastning med mera. Att man har en snäv bemanning utan någon luft i systemet gör inte saken bättre.

Här har politikerna, oavsett styre, ett stort ansvar när de ger budgetförutsättningar. Snäva budgetutrymme leder lätt till att man vill dra ner på personalkostnaderna kortsiktigt. Vilket de flesta av oss vet, i stället blir dyrare i längden med bemanningspersonal, hög personalomsättning, ökande sjukskrivningstal och minskad ”produktion”.

En del arbetsgivare har erbjudande om ekonomisk ersättning om man tar kortare semester. Det är inte något Vårdförbundet står bakom. Vi ser hellre att de pengarna läggs på att förbättra villkoren för dig och dina kollegor året runt så att alla medlemmar kan få sin välförtjänta ledighet och återhämtning.

Den stora aktören i Skåne är regionen. De erbjuder 6 000 kr per semestervecka du avstår, dock max 12 000 kr. Ett belopp som inte har höjts på många år och som ligger rejält under snittet i Sverige som är 15 000 kr per vecka. Erbjudande om extra ersättning utöver kollektivavtal vid extrapass lockas det också med. Det du måste fundera på är om det är värt det, oavsett (eller både och) det gäller kortare semester eller extrapass. Dels själva summan i sig som inte blir så hög efter skatt, men framförallt utifrån hälsoperspektivet. Kommer du att orka nu, i sommar, till hösten och i ett längre perspektiv utan att hamna i en sjukskrivning? Det är ett högt tempo på arbetsplatserna och det lär troligtvis inte minska…

I Skåne är det enbart Malmö stad som har velat förhandla när det gäller sommarsemestern. Där är arbetsgivaren och Vårdförbundet överens om att det är okej att arbetsgivaren inte ger besked om semestern förrän en månad innan, samt att även maj och september kan användas att lägga sommarsemestern på.

Klippans kommun är just nu i förhandlingar med Vårdförbundet gällande både kortare tillsägelsetid och att få använda maj och september som sommarsemestermånader. Det känns verkligen som att de är ute i sista minuten…

Ingen annan arbetsgivare har hört av sig och velat förhandla kring detta. Det innebär, att har du inte fått skriftligt avslag på din semesteransökan två månader innan semestern träder i kraft räkans den som beviljad. Och arbetsgivaren får inte lägga din sommarsemester i maj eller september (om du inte själv önskat det) och såklart inte senare i höst/vinter heller. Du har alltså rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni till augusti.

Vårdförbundet har haft en förhandling med Region Skåne gällande önskemål om att medarbetare ska få spara fler semesterdagar, upp till 40 stycken. Det här sa vi nej till. Du och alla andra medlemmar behöver semester och återhämtning, inte spara dagar som arbetsgivaren inte kan garantera att du kan plocka ut längre fram heller.

Vårdförbundet i Skåne (och nationellt) har alltså inga pågående förhandlingar gällande sommarsemestern eftersom arbetsgivaren anser sig kunna lösa den. Om de inte löser det är du varmt välkommen att höra av dig till Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 för stöd och hjälp.

 

Var rädd om dig, du är viktig!

Malin Tillgren

Ordförande Vårdförbundet avdelning Skåne