Ordförande har ordet

Malin Tillgren ordförande avdelning Skåne

Våra professioner är livsavgörande. Vi är nu inne i en tid som ingen av oss har någon erfarenhet av och som vi inte har något facit på. Jag pratar så klart om pandemin som är kopplad till Covid 19.

På ett sätt som aldrig förr blir det tydligt hur viktiga samtliga våra fyra professioner är, barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Det kommer även att bli än mer tydligt hur viktigt det är med specialistutbildade sjuksköterskor och att andelen har minskat avsevärt i relation till allmänsjuksköterskor.

Utan våra grupper med sina specifika kunskaper kommer vi inte att kunna ta oss igenom denna tid. WHO har utsett år 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år. Väldigt passande, även om ingen hade tänkt det på detta vis. Vårdförbundet anser självklart att det även är biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskorna år.

Detta kommer att bli en period då vår kunskap, kompetens och erfarenhet kommer att användas till max. Och, beroende på hur utvecklingen blir, även vår tid. Vi vet inte hur länge och i vilken omfattning vi och medborgarna kommer att insjukna.

Har förstått att de styrande försöker få till det så att det inte blir en explosion av sjuka samtidigt utan ett mer utdraget förlopp. Detta för att dels sjukvårdsresurserna, både personal, vårdplatser och utrustning, ska räcka till och dels för att inte hela samhället ska stanna upp.

Enligt Agenda den 15 mars var en teori att vi kommer att ha peaken i slutet av april/början av maj. Det innebär att vi troligtvis kommer att arbeta i en ansträngd situation en längre tid. Det är därför viktigt att hänsyn tas till arbetsmiljö och återhämtningstid under hela perioden. Stora krav ställs på chefer i alla nivåer att rusta för situationen och använda personalen på bästa sätt. Riskbedömningar gällande förändringar i arbetsmiljön måste göras och där ska skyddsombud vara med. Arbetstidslagen gäller också fortfarande kring dygnsvila, veckovila och övertidsarbete.

Styrelsen i Skåne har beslutat att ställa in alla aktiviteter fram till sommaren för både medlemmar och förtroendevalda/skyddsombud. Vi gör det dels för att hjälpa till att frigöra resurser till vården och dels för att minska risken för smittspridning.

Styrelsen och teamen i Region Skåne håller just nu på att se över hur vi kan vara ett så bra stöd som möjligt för alla medlemmar. Vårdförbundet finns hela tiden som stöd i olika frågor. Läs gärna på Vårdförbundets hemsida där det finns bra information kring vad som gäller kring Covid 19 eller ring Vårdförbundet direkt på 0771-42 04 20. Vi kommer att förstärka vår linje in för att snabbt kunna svara på alla frågor och/eller ge stöd per telefon och/eller mail. Vi finns även fortsatt som stöd när det behövas i enskilda möten med arbetsgivare.

Var rädd om dig och alla människor i din närhet, du är viktig!

Malin Tillgren
Ordförande
Vårdförbundet avdelning Skåne