Läs ordförande Malin Tillgrens ord om våra yrkens legitimation, vad det innebär och vårt ansvar.

Jag är stolt över att vara legitimerad sjuksköterska. Och jag är stolt över att vara specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, barnsjuksköterska. Jag älskar mitt yrke, men inte alltid förutsättningarna…

Legitimationen - ett bevis på min kompetens

Alla våra fyra yrken är idag legitimerade. Legitimationen är det viktigaste beviset på min kunskap, kompetens och lämplighet att arbeta i vården. Med legitimationen kommer också ett ansvar, ett ansvar som jag alltid har när jag utövar mitt yrke. Ansvar att arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet, att ge en sakkunnig och omsorgsfull vård, enbart delegera när det är i enlighet med god och säker vård samt bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls, bland annat genom att rapportera vårdskador och risker för vårdskador. Som legitimerad bär jag alltid själv ansvaret för hur jag utför mina arbetsuppgifter.

Oavsett om jag är ny eller erfaren i yrket och/eller på arbetsplatsen har jag ansvar för vad och hur jag utför mina arbetsuppgifter. Om jag blir ombedd att utföra en uppgift som jag känner mig osäker på är det mitt ansvar att säga ifrån. Det kan vara att jag behöver tid att läsa på, annan utbildning inför uppgiften, att vara med när en erfaren kollega gör det eller att själv få möjlighet att utföra det under handledning. Det är mitt ansvar som legitimerad att inte utföra uppgiften om det skulle kunna riskera patientsäkerheten. Om något skulle hända patienten (vilket skulle vara hemskt i sig) är det min legitimation och min möjlighet att fortsätta i yrket som kan stå på spel.

Arbetsgivaren har en stor roll i detta då det är de som har ansvar för patientsäkerhetsarbetet på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvården upprätthålls. De ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Det innebär att de ska se till att medarbetarna får möjlighet till kompetensutveckling och har förutsättningar att arbeta patientsäkert.

Skriva avvikelser - jobbigt men viktigt!

När jag upptäcker en händelse som skulle kunna leda till eller har lett till en vårdskada åligger det mig att skriva en rapport/avvikelse kring händelsen. Arbetsgivaren ska därefter göra en utredning kring händelsen samt införa åtgärder för att det inte ska kunna hända igen. Avvikelserna är främst till för att arbeta med patientsäkerheten, inte för att hitta syndabockar till händelsen.

Självklart kan jag skriva en avvikelse på mig själv om jag upptäcker att jag är nära att begå ett fel eller om jag har gjort det. Som sjuksköterska är det, tyvärr, inte helt ovanligt att jag har ansvar för fler patienter än jag känner att jag hinner ha koll på och kan ge en god omvårdnad till, då kan jag skriva en avvikelse på det. Det handlar inte om att jag inte är tillräckligt duktig eller snabb som sjuksköterska utan att jag har ansvar för mer än min kapacitet räcker till för att kunna arbeta patientsäkert. Då tar jag mitt yrkesansvar och rapporterar risken och sedan är det arbetsgivaren som måste utreda och sätta in åtgärder.

Det är viktigt att skriva avvikelser och här behöver vi alla hjälpas åt att påminna och uppmuntra varandra, för vår egen skull, för kollegerna (både nuvarande och kommande) och för patienternas skull. Jag vet att det kan kännas tungt efter en lång, stressig arbetsdag men det är vårt ansvar som legitimerade och det är viktigt för att kunna få till en förbättring. Vi vill väl alla kunna känna oss stolta över att tillhöra ett legitimerat yrke med bra förutsättningar att kunna arbeta patientsäkert. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Jag önskar dig en fin midsommar och hoppas att du har/får en bra sommar och semester!

Malin Tillgren, stolt ordförande för Vårdförbundet avdelning Skåne