Ordförande har ordet – om vaccin

Vaccin är en av de största medicinska upptäckterna genom världshistorien. Genom vaccin har sjukdomar utrotats helt från jorden, några är på väg och andra gör att en stor del av befolkningen inte behöver bli svårt sjuka. Vaccinen mot Corona gick relativt snabbt att ta fram och de flesta av oss ställer stort hopp till att de kommer att ge oss snabbare möjlighet till ett normalt liv.

Tyvärr har det kommit en del, mycket sällsynta, biverkningar från ett eller eventuellt två av vaccinen. Det sprider en stor oro bland befolkningen och tar fram en del, inte helt positiva egenskaper.

Att inte vaccinera sig kan ge svårare komplikationer och det är större risk att avlida av Covid -19 än av vaccinet. Och en viktig aspekt med vaccin är ju även flockimmunitet, som ska hjälpa till att skydda dem som av olika medicinska orsaker inte kan bli vaccinerade. Oron har lett till att en del bokar tider på flera vårdcentraler för att öka sina möjligheter att kunna få just det vaccin man önskar. Det är väl inte hela världen kan man först tänka, men det kan få stor betydelse om man inte snabbt avbokar sina andra tider igen. Det riskerar att få till följd att vaccin behöver kasseras för att flera uteblir och dessutom blir det ett stort merarbete för personalen, våra kollegor.

Regionen har nu infört en straffavgift om man inte kommer eller inte tar emot det vaccin man erbjuds. Bra kan man tänka, straff får ju människor att göra rätt (eller?). Eller blir det en ekonomisk fråga, de som har råd tar kanske hellre straffavgiften och fortsätter likadant. Alltså drabbar det enbart dem med sämre ekonomi och kanske dem som har sämre förutsättningar att förstå vikten av vaccinering och därmed låter bli att vaccinera sig.

Vi har inte råd att kassera vaccin. Det är fortfarande väldigt många som inte blivit vaccinerade, både i Sverige och globalt. Det är ytterligare en aspekt, nämligen att de rikare länderna hållit sig väl framme för att få vaccin till sin befolkning. Men det är oerhört viktigt att all världens befolkning får tillgång till lika effektiva vaccin, både för sin egen skull och för vår skull. För sin egen skull såklart för att minska lidande och rädda liv, och för allas vår skull för att minska riskerna för mutationer då vi är mycket mer globala idag och resandet kommer att komma igång igen.

Vi som har större kunskap kring vaccin har en viktig uppgift att prata med nära, kära och bekanta kring vikten av att vaccinera sig och att riskerna för biverkningar är otroligt små. Vi behöver alla hjälpas åt att sprida idén med vaccin som något större än bara för sig själv.

 

Med önskan om en fin Valborg och 1 maj!

Malin Tillgren
Ordförande, Vårdförbundet avdelning Skåne