Ordförande har ordet – Nu är det påsk

Tänk att det är andra påsken under pandemin som vi får uppleva. Höll först på att skriva fira, men det kändes inte som rätt ord… Vaccinationerna har inte kommit så långt som vi hade hoppats vilket gör att det fortfarande enbart kan bli ett firande med de närmsta. Om man nu inte befinner sig på jobbet hela påsken.

Alla har blivit påverkade av pandemin. Många har blivit enormt påverkade på jobbet. Många har blivit och blir fortfarande, förflyttade till nya arbetsplatser med nya arbetsuppgifter, nya kollegor, nya arbetstider och ibland även en ny ort. Flera har då fått ta emot dessa nya kollegor och ge tillfällig introduktion, tillsammans fått hitta nya arbetssätt och samtidigt lära känna varandra. De som har varit kvar på sina ordinarie arbetsplatser och som inte arbetat med covid, har fått uppleva att de blivit väldigt få kvar men med en ökad arbetsbelastning.

I spåren av coronan har det varit mycket frånvaro på grund av smitta, risk för smitta och VAB, vilket ytterligare ökat arbetsbelastningen. Och alla har blivit påverkade på olika vis med till exempel skyddsutrustning och olika restriktioner på arbetsplatsen. APT:er har blivit digitala, vilket inte alla har lika lätt att ta till sig. Och självklart påverkas dialogen.

Det har blivit uppenbart för medborgare, arbetsgivare och politiker hur viktiga Vårdförbundets grupper är i hälso- och sjukvården. Nu är vi, på de flesta ställen, mitt uppe i lönerevisionen för 2021. Det är nu makthavarna verkligen har möjlighet att visa vad de vill med våra livsviktiga grupper! Det är nu de har chansen att visa sin uppskattning genom rejäla lönepåslag. Vårdförbundets medlemmar har slitit hårt under året och bristen på våra grupper har varit påtaglig. Vi får flera samtal från medlemmar som allvarligt funderar på att sluta, både på arbetsplatsen och inom sitt yrke. Som upplever att de det senaste året varit livegna, och arbetsgivare fullt ut har utnyttjat sin rätt att ”leda och fördela arbetet”. Det är inte en god personalpolitik och tillsammans med en tuff arbetsmiljö/arbetssituation kan ett lågt lönepåslag bli droppen. Det har inte den skånska hälso- och sjukvården råd med.

Låt oss hoppas att beslutsfattarna är kloka och tänker på kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården både på kort och lång sikt och visar det genom rejäla löneökningar för Vårdförbundets grupper!

 

Önskar dig en fin påsk, oavsett var du befinner dig.

Malin Tillgren, Ordförande
VÅRDFÖRBUNDET, avdelning Skåne