Ordförande har ordet - Kampen för jämställdhet

Måndagen den 8 mars är det internationella kvinnodagen. I år är det 100 år sedan kvinnor i Sverige fick rösta för första gången. 100 år och väldigt mycket har hänt sedan dess. Det är våra fyra yrken ett tydligt bevis på, både kunskapsutvecklingen men även synen på våra professioner.

Att våra yrken räknas som professioner och är legitimationsyrken är inte någon självklarhet. Våra yrken har vuxit fram i en kontext som präglats av en stark hierarki och könsmaktsordning och det har krävts mycket arbete och lobbyism från våra kollegor och fackliga föregångare. Ett arbete som inte är i mål än…

Inom våra yrken är den kvinnliga dominansen fortsatt hög. Den kvinnliga dominansen ser lite olika ut för våra olika yrken (2019); 99 % av barnmorskorna, 89 % av biomedicinska analytiker, 78 % av röntgensjuksköterskor samt 90 % av sjuksköterskorna. Att vara man inom dessa kvinnodominerade yrken innebär att man i mångt och mycket får samma förutsättningar som kvinnorna.

Sveriges kvinnolobby följer hur stor löneskillnaden är mellan kvinnor och män ur ett nationellt perspektiv. De visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män är 9,9 procent. Omräknat i tid betyder det att män får betalt för hela sin arbetsdag kl. 8-17, medan kvinnor jobbar gratis efter kl. 16:12, varje dag. Detta trots att kvinnor har högre utbildning än män. Varje månad tjänar kvinnor i genomsnitt 3 700 kronor mindre än män. På ett år blir skillnaden 44 400 kronor.

Sedan rörelsen bildades för åtta år sedan har klockslaget flyttats fram från klockan 15:51 till klockan 16:12. Med den förändringstakten kommer vi att nå jämställda löner först om 20 år.

Jämställdhetsfrågan följer oss genom hela livet. En lägre lön genererar en lägre pension. Dessutom är det tyvärr vanligt inom våra yrken att man på grund av arbetsmiljön och förutsättningarna inte orkar arbeta heltid. Vi har även många kollegor som inte orkar arbeta fram till pensionsålder. Det har stor betydelse för pensionen att kunna och orka arbeta längre, gärna fram till 68 års ålder.

Vårdförbundet arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor och med att försöka förbättra förutsättningarna för medlemmarna via förtroendevalda på alla nivåer. Men vi äger inte frågorna själva utan är beroende av att arbetsgivare och politiker möter upp och gör sina delar. Det Vårdförbundet anser behövs för att vi ska uppnå ett jämställt arbetsliv är;

En kraftig ökning av livslönen så att våra medlemmar har samma löneutveckling som andra motsvarande manliga grupper under ett yrkesliv.
Kompetensutveckling/specialistutbildning ska generera rejäla lönelyft.
En hälsosam arbetsmiljö som gör att man orkar arbeta ett helt yrkesliv.

Hur firar du internationella kvinnodagen?
Själv firar jag min dotter som föddes just denna dag <3


Malin Tillgren
Ordförande, Vårdförbundet avdelning Skåne