Att göra skillnad

Vårdförbundets medlemmar gör just nu skillnad på ett sätt som aldrig tidigare skådats i modern tid. Läs ordförande Malin Tillgrens egna ord, om läget i Skåne just nu.

Just nu behövs alla legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor i vården för att klara av att hantera andra vågen.

Jag är säker på att alla vill hjälpa till för att klara utmaningen, men på olika vis. Arbetsgivaren tycks tro att bara för att du har en grundutbildning inom yrket kan du arbeta var som helst inom vården, eller rättare sagt med Covid -19 sjuka patienter, eller för att hantera analyserna kring detta virus.

Själv har jag en specialistutbildning inom barnsjukvård och har enbart arbetat med detta sen jag tog min examen för drygt 20 år sen. Mina kunskaper kring att vårda multisjuka vuxna och äldre är ytterst begränsade. Det jag lärde mig när jag studerade till sjuksköterska kan idag inte anses som att jag skulle arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Det finns nog inte många andra yrken, där någon så lättvindigt anser att bara för att du har en grundutbildning, kan arbeta var som helst utan ordentlig upplärning. Våra yrken är betydligt mer komplexa än så och vården är så specialiserad att du blir duktig där du är och de kunskaper från utbildningen som du inte använder blir inaktuella och faller i glömska.

Just nu är det många medlemmar, som mer eller mindre frivilligt, blir förflyttade för att arbeta med covid-relaterade uppgifter. Tyvärr hör jag många exempel där arbetsgivaren inte tar hänsyn till de specifika behov var och en har för att kunna arbeta patientsäkert.

Jag förstår att arbetsgivarna är pressade kring hur de ska hantera situationen. Men de hade vunnit så mycket mer på att lyssna på medarbetarna. Jag är säker på att det finns många goda idéer hos er medlemmar kring hur man kan bidra och vad som krävs för att kunna göra det på ett patientsäkert sätt. När det blir motvilligt och med dåliga förutsättningar riskeras att flera väljer att säga upp sig och några även lämna yrket. Då blir det ännu svårare att bemanna i framtiden inom våra yrken som redan idag räknas som bristyrken.

Arbetsgivaren behöver arbeta med frivillighet och morötter, inte tvång och dåliga förutsättningar!

 

Kom ihåg att Vårdförbundet finns här för dig. Vi träffar dig gärna på ett säkert sätt och är aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller e-post. 

Kontakta Vårdförbundet Direkt.

 

Var rädd om dig, du är viktig <3

Malin Tillgren
Ordförande Vårdförbundet avdelning Skåne