Ordförande har ordet – Aldrig mer…

Aldrig mer vill vi uppleva en sådan sommar inom vården. Överbeläggningarna på sjukhusen har varit de högsta någonsin och på flera sjukhus har patienter vårdats i andra utrymmen och i korridorerna. Samtidigt har det varit en enorm brist på våra grupper inom vården. Då är det enkelt att räkna ut att varken patientsäkerheten eller arbetsmiljön varit bra.

Varför det varit så många patienter som behövt vård i sommar finns det säkert många olika anledningar till och inget jag tänker fördjupa mig i här.

Men att det varit så stor brist på våra grupper är verkligen en extremt viktig fråga för mig, dig och hela Vårdförbundet.

Många arbetsgivare skyller på bemanningsbolagen, att de inte har kunnat leverera så mycket personal som arbetsgivaren haft behov av. Vi vet att många inom bemanningsbolagen arbetat med till exempel vaccinering. Någon har också ursäktat sig med att det såg bra ut i våras och de kunde ju inte räkna med att så många skulle säga upp sig innan sommaren. Arbetsgivaren lägger skulden på andra - bemanningsbolagen och medarbetarna. Bättre hade varit om arbetsgivaren analyserat vad de själva kunde gjort annorlunda. Vad krävs för att bli en attraktiv arbetsgivare? En arbetsgivare som våra medlemmar vill söka sig till och stanna hos? Vårdförbundet har framfört detta till många arbetsgivarrepresentanter och politiker, så de kan inte säga att de inte hört. Frågan är när de ska börja agera.

Det finns många delar som behöver förbättras; arbetsmiljön, arbetstider, arbetsvillkor och såklart lönen. Det är inte konstigt att så många väljer att säga upp sig nu. Alla har slitit och gjort sitt yttersta under pandemin. En del har valt att säga upp sig för att vara garanterad en sammanhängande ledighet utan förfrågningar/krav från arbetsplatsen om att arbeta extra. Andra har valt att säga upp sig på grund av det låga lönepåslaget. Att så många arbetsgivare, både kommuner och regionen, valt att just detta året lägga ut ett så lågt lönepåslag har för många varit droppen. Detta är inte att vara en attraktiv arbetsgivare!

Aldrig mer vill vi uppleva så lite pengar avsatta till lönerevisionen för våra medlemmar!

 

Var rädd om dig,

Malin Tillgren
Ordförande Vårdförbundet avdelning Skåne