Nu behövs det fler förtroendevalda till våra team

Fem händer, armar, hand, arm, hålla, tillsammans, kedja, samarbete, klocka, teamwork, team, gräs, gemensamt, gemenskap, laganda, lagkänsla

Är du intresserad av att driva Vårdförbundets frågor? Vi söker förtroendevalda till våra team i HSO (huvudskyddsombud) samt Support och utbildning i avdelning Skåne. Ett spännande och utvecklande uppdrag för dig med engagemang och driv!

Team HSO

Team HSO söker huvudskyddsombud till Skånes sjukhus nordväst (Helsingborg och Ängelholm), Primärvården Malmö och mellersta Skåne.

Meriterande är att du som förtroendevald har kunskap och erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen, samverkan och har kännedom om förvaltningen du är intresserad av.

Team HSO har en samordnande och stödjande funktion gentemot förtroendevalda/skyddsombud på arbetsplatser inom Region Skåne samt svarar för kommunikation, information- och kunskapsspridning till dem.

Som huvudskyddsombud medverkar du aktivt vid samverkansmöten och andra partsgemensamma möten på nivå över verksamhetsnivå samt driver frågor i enlighet med Vårdförbundets politik och medverkar som stöd till medlem vid rehabilitering.

Team Support och utbildning

Team Support och utbildning söker en förtroendevald för ett Skåneövergripande uppdrag. Som teammedlem åtar du dig att svara för att synliggöra och förmedla Vårdförbundet och vår politik i olika forum inom region Skåne. I uppdraget ingår att representera Vårdförbundet genom t.ex. deltagande vid medlemsmöten, olika typer av uppsökande verksamhet, medlemsvårdande aktiviteter samt att stötta de medlemmar som så efterfrågar i enskilda medlemsärenden.

I teamet ingår även förtroendevalda med ansvar för utbildning av förtroendevalda/skyddsombud, att i funktionen TGF (tillgänglig förtroendevald), via mail och telefon, ge råd och stöd till medlemmar och förtroendevalda/skyddsombud samt chefskontaktperson.

Meriterande är att du som förtroendevald har kunskap och erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen och samverkan.

Din intresseanmälan önskar vi senast den 10 januari. Vänligen skriv vilket uppdrag du är intresserad av, varför du är intresserad av uppdraget samt en kort presentation av dig själv via formulär Intresseanmälan team

Tillträde enligt överenskommelse, men helst till den 1 februari.

För vidare upplysningar eller frågor kontakta:

Martin Ekstrand, teamledare för HSO, 072-502 74 19 eller via e-post Martin.Ekstrand@skane.se

Johanna Ödell, teamledare för Support och utbildning, 0705-50 18 11 eller e-post Johanna.Odell@vardforbundet.se.