Löneöverläggningarna med Region Skåne avslutade

Handslag

I måndags avslutades löneöverläggningarna med Region Skåne. Det har varit bra dialoger och vi har samsyn i en del.

Den stora frågan, som vi inte fått svar på, är hur mycket Vårdförbundets medlemmar är värda. Vi har yrkat på en god löneutveckling för alla och 10 000 kr mer i månaden för alla särskilt yrkesskickliga. De har avslagit vårt yrkande på 10 000 kr, men håller med om att löneutvecklingen för särskilt yrkesskickliga behöver öka i högre grad. Nu blir det upp till bevis under hösten för Regionen att visa vad de menar!

En positiv nyhet är att tillägget på 1 500 kr för "särskilt vårdtunga" avdelningar kommer att bakas in i grundlönen. Det gör att dessa pengar säkras och inte kan tas bort eller försvinna för att man byter arbetsplats.

Det som händer nu är att det blir nya överläggningar på förvaltningsnivå och verksamhetsnivå, därefter lönesamtal mellan dig och din lönesättande chef och slutligen kommer den nya lönen med novemberlönen (retroaktivt från april).

Om du är nyfiken på protokollen i sin helhet finns de här:

LOK 19 inklusive bilaga löneöversynsprocess
Överläggningsprotokoll löneöversyn