Fotografering och manifestation för #Lönheladagen

Bild från manifestationen #lönheladagen den 15 februari 2018

På internationella kvinnodagen den 8 mars deltar tusentals människor via rörelsen Lön hela dagen i en digital manifestation för jämställda löner genom att dela budskapet i sociala medier

Förra året var löneskillnaden mellan kvinnor och män 12,5%. Omräknat i tid under en arbetsdag från kl 8:00-17:00 betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:02 varje dag. Män har betalt för hela sin arbetsdag till klockan 17:00.

Den 8 mars klockan 17:00 på Rådshustorget i Landskrona, genomförs en fotografering av det nya klockslaget, alla är välkomna!

Läs mer Lön hela dagen