Är du intresserad av ett uppdrag i våra team?

En glad gubbe som är ritad i sand och runt den är en massa händer.

HSO-teamet och chef- och ledarteamet behöver nu nya kollegor för spännande uppdrag.

HSO-teamet (huvudskyddsombud)

HSO-teamet söker huvudskyddsombud till förvaltning Psykiatri och Hjälpmedel samt till Primärvården Skåne/Närvård SUS.

HSO- teamet har en samordnande och stödjande funktion gentemot förtroendevalda/skyddsombud inom Region Skåne samt svarar för kommunikation, information- och kunskapsspridning till dem.

Som HSO medverkar du aktivt vid samverkansmöten och andra partsgemensamma möten på sjukhusnivå/motsvarande, driver frågor i enlighet med Vårdförbundets politik samt medverkar som stöd till medlem vid rehabilitering.

Meriterande är att du som förtroendevald har kunskap och erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen, samverkan och har kännedom om områdena i förvaltningen. Du har gått grundutbildningen som facklig förtroendevald i Vårdförbundet.

För vidare upplysningar eller frågor kontakta: Jenny Primorac, teamledare för HSO- teamet, tel. 0705-327924 eller jenny.primorac@mittvardforbund.se 

Chef- och ledarteamet

Chef- och ledarteamet ska utökas och söker därför en intresserad kollega.

Teamet söker dig som är intresserad av chefs- och ledarskapsfrågor inom vården. Meriterande är om du har egen erfarenhet som chef och/eller ledare.

Teamet arbetar gentemot våra chefsmedlemmar i Skåne genom att finnas som stöd till chefsrollen utifrån det personliga uppdraget samt anordnar aktiviteter för enbart chefer.
För vidare upplysning eller frågor kontakta: Monica Rat, styrelseledamot avdelning Skåne, tel 0725-950979 eller monica.rat@vardforbundet.se 

Samtliga uppdrag är på heltid med start den 31/3 2019 eller enligt överenskommelse. Uppdragen pågår till den 31/1 2020 och mandatet förlängs med ett år i taget. Uppdragen är på facklig tid som är förhandlad med Region Skåne. Mentor och handledning erbjuds. Det ingår en del engagemangstid och resor i Skåne.

Välkommen med din intresseanmälan till uppdraget  senast den 27 februari.