Informationsmöten om nytt avtal HÖK -19

Presskonferens med Vårdförbundet, SKL och Sobona 16/5 2019

Är du medlem och arbetar inom Region Skåne, Skånsk kommun eller Sobona? Läs om vad som händer nu och välkommen på informationsmöte.

  • Nationellt arbetas det frenetiskt med att producera material som vänder sig till förtroendevalda respektive medlemmar. Vi inväntar detta material så att det blir likvärdig information som går ut till alla i hela landet.
  • Avdelningsstyrelsen bokar in möten med Region Skåne, samtliga 33 kommuner i Skåne och företag anslutna till Sobona för att teckna lokalt kollektivavtal om lön, LOK, och för att ha den första överläggningen om lön på övergripande nivå. Detta ska göras innan överläggningar kan ske på andra nivåer och innan det blir tal om att hantera avtalet på verksamhets/enhetsnivå.
  • Det innebär att arbetsgivaren fortfarande inte kan ha lönesamtal, sätta löner eller betala ut några nya löner! Det är under mötena på övergripande nivå vi kommer börja diskutera hur särskilt yrkesskickliga samt processen ska hanteras.

Medlemsmöten

Medlemsmöte anordnas som är öppna för alla medlemmar som arbetar inom Region Skåne, kommuner och Sobona.

Styrelsen tillsammans med teamen kommer att finns på de fackliga expeditionerna inom Region Skåne mellan kl. 14.00–19.00. Du är välkommen när du vill och var du vill under våra öppettider då det är ett drop-in möte. Du har möjlighet att få information, ställa frågor och framföra dina synpunkter. Ingen föranmälan.

10 juni, Hässleholm
Vårdförbundets expedition, Ambulansvägen 3,   Hässleholms sjukhus

10 juni, Landskrona 
Öresund, plan 5 Administration, huvudentrén, Vattenverksallén 15, Landskrona lasarett

10 juni, Trelleborg
Axel Ebbe, huvudentrén, Hedvägen 46, Trelleborg lasarett

17 juni, Lund
Vårdförbundets expedition, Lasarettsg. 9, Lunds sjukhus

19 juni, Malmö
Vårdförbundets expedition, Jan Waldenströmsg. 5 plan 6, Malmö sjukhus

19 juni, Ängelholm
Vårdförbundets expedition, jourrumsvåningen våning 4, Södra vägen, Ängelholms sjukhus

24 juni, Helsingborg 
Vårdförbundets fackliga expedition i Villa Maria, Bergaliden 16, Helsingborgs lasarett

24 juni, Ystad
Vårdförbundets fackliga expedition, Bellevuevägen 4b, Ystads lasarett

27 juni, Kristianstad 
Vårdförbundets fackliga expedition, Blekedammsvägen 29, 2:a våningen, Sjukhuset Kristianstad

11 juni, för medlemmar i Malmö stad
Amiralsgatan 20, 2:a våningen, Vårdförbundets kansli Malmö

Varmt välkommen!

Bästa sättet att hitta fakta är via Vårdförbundets webbsida

och självklart att följa oss på Facebook