Informationsmöte gällande uppsagt löneavtal HÖK

Material avtalsrörelsen 2019

Barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor - Har ni några frågor om det uppsagda löneavtalet?

Datum och tid

19 mars, drop-in mellan kl 15:00-16:30

Plats

SUS, lilla aulan, Jan Waldenströmsgata 5, Malmö

Vårdförbundet avdelning Skåne, Madelene Meramveliotaki, huvudskyddsombud och förbundsstyrelseledamot informerar samt svarar på frågor gällande det uppsagda avtalet.

Både medlemmar och ickemedlemmar är välkomna!
Ingen föranmälan krävs.