Påverkansmöjligheter inför kongressen 2018

Två halva kvinnoansikten som är sammansatta till ett

Nu har du som medlem möjlighet att vara med och påverka kongressombuden från avdelning Skåne i form av dialog vid öppna medlemsmöten.

Kongress

Den 14-17 maj är det dags för Vårdförbundets kongress, där det fattas beslut om förbundets framtida verksamhet. Besluten ska vara långsiktiga men ge ett handlingsutrymme för att kunna agera och ta tillvara möjligheter som inte går att förutse.

Kongressbesluten ska ge förbundet en tydlig riktning inför nästa kongressperiod och förbundsstyrelsen kraft att leda organisationen.

Ledorden för kongressen är tydlighet, delaktighet, inspiration, öppenhet och samhörighet.

Medlemsmöten

Medlemsmöten anordnas runt om i Skåne och du är välkommen till vilket du vill. På mötet är du välkommen att diskutera motioner, propositioner och val med kongressombuden. Det krävs ingen föranmälan utan det är bara att dyka upp någon gång mellan kl 16:00-18:30 på följande ställen mer information finns under varje länk:

17 april Kristianstad

18 april Ängelholm

18 april Lund

18 april Malmö

18 april Hässleholm

19 april Landskrona

23 april Ystad

24 april Trelleborg

25 april Helsingborg