eHälsa och Personcentrerad vård

Personcentrerad vård infografik

Forskningsexempel inom eHälsa samt projekt om ”Hur påverkar ett personcentrerat arbetssätt sjukvårdspersonalens arbetstillfredsställelse, arbetsstress och psykosocial arbetsmiljö?

eHälsa

Arbetsmiljön för Vårdförbundets yrkesgrupper har förändrats dom senaste decennierna samtidigt som digitaliseringen av vården samt riktningen mot ett mer personcentrerat arbetssätt i vården har blivit mer intressanta område för forskare utifrån arbetsmiljöperspektivet.

Exempel på forskning som gjorts eller har påbörjats:

Gudbjörg Erlingsdóttir, universitetslektor och docent i arbetsmiljöteknik vid Lunds tekniska högskola, har under 3 års tid, tillsammans med doktoranden Lena Petersson studerat ”Hur digitalisering av sjukvården påverkar arbetsmiljön” . Deras forskning som har finansierats av AFA Försäkring presenterades första gången i september 2017.

Är du intresserad och vill veta mer, gå in via länken Digitalisering av sjukvården påverkar arbetsmiljön

Personcentrerad vård

I december 2019 beviljade AFA försäkring anslag till projektet ”Hur påverkar ett personcentrerat arbetssätt sjukvårdspersonalens arbetstillfredsställelse, arbetsstress och psykosocial arbetsmiljö?

Det är Professor Inger Ekman och postdoc Cornelia van Diepen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa som har beviljats 1,6 miljoner. Även Gunnel Hensing, professor i socialmedicin vid Göteborgs universitet ingår i projektet som ska pågå under två år.

Vill du veta mer om detta projekt gå in via länken  Projekt om personcentrerat arbetssätt