Drop in- informationsträff om föräldraledighet

Hand, vuxenhand håller i barnhand, liten, stor, tillsammans, vuxen, sällskap, förälder, föräldraskap, framtid, leda, nagel, naglar, fingrar, hålla, mamma, pappa, barn, kontakt

Vad är föräldraledighetslagen och vad står det i kollektivavtalet om föräldraledighet?

Informationsträffar

2 mars Kristianstad

5 mars Malmö

Vad står det egentligen i våra kollektivavtal och i föräldraledighetslagen?
Får man ta föräldraledigt på sommaren utan att kollegor eller chefer kan kommentera det och har jag verkligen rätt till mina fyra veckors semester på sommaren även om jag tar föräldraledigt också?

Frågorna är många och säkert har du andra eller kanske fler funderingar. Informationen tar cirka 30 minuter och upprepas fortlöpande, så kom när det passar dig mellan kl 16:00-19:00. Vårdförbundet bjuder på lättare förtäring.

Anmälan

Anmäla och mer information via länkarna ovan.