Alla aktiviteter och utbildningar ställs in

Certifierad utbildning för fötroendevalda

Coronaviruset är nu en pandemi med Europa som centrum, enligt världshälsoorganisationen WHO.  Styrelsen i avdelning Skåne har beslutat att ställa in alla aktiviteter och utbildningar under våren.

Vårdförbundet följer Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Vården är i ett läge där man på många håll planerar för prioriteringar till följd av en eventuell eskalering. Du är livsviktig och behöver finnas i verksamheten. Därför har styrelsen valt att ställa in alla aktiviteter och utbildningar under våren, både för medlemmar och förtroendevalda/skyddsombud. 

På Vårdförbundets webbplats finns en FAQ om corona och hur du påverkas i ditt arbete Det går också bra att ringa till Vårdförbundet direkt på 0771-42 04 20. Vi finns även fortsatt som stöd när det behövs, i enskilda möten med arbetsgivare.

Tips! Skriv ut affischen Du är viktig - och sätt upp på din arbetsplats. 

Stöd för förtroendevalda

Kontakta ditt huvudskyddsombud eller kontaktperson i styrelsen om du behöver stöd och handledning för att utföra ditt uppdrag som förtroendevald och skyddsombud på bästa sätt på din arbetsplats. För dig som inte hunnit gå någon grundutbildning – du kommer att bli kontaktad av utbildarna under de närmaste veckorna!