Är vi demokratiska?

I Vårdförbundet är du medlem i en förening och gemenskap som enbart är till för legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor samt de som studerar till dessa yrken. Den viktigaste personen i föreningen är du som medlem.

Hela Vårdförbundets organisation och stadga utgår från dig som medlem. Du har stora möjligheter att påverka vad Vårdförbundet ska arbeta med, vilka frågor som ska drivas, vad som ska hända och vilka som ska leda förbundet.

Som förening finns det regler för hur denna påverkan ska ske för att ge alla samma möjligheter och rättigheter – i sann demokratisk anda. Där vi har störst engagemang är vid val av förtroendevald/skyddsombud på arbetsplatsen. En fråga som många medlemmar brukar vilja vara med och påverka, och som är väldigt viktig.

Ett problem är att det är få som använder sin möjlighet och rättighet till påverkan utanför arbetsplatsen. I förra veckan hade vi vårt årsmöte. Ett digitalt årsmöte som gav fler medlemmar möjlighet att kunna delta eftersom man kunde vara med vilken tid som helst på dygnet. Uppslutningen var tyvärr låg. Totalt var 71 medlemmar aktiva, av 13 231 möjliga, dvs ca 0,5 % av alla Skånes medlemmar. Det är detta låga deltagande som gör att jag funderar på hur demokratiska vi är som förening.

I år var det lite av ett mellanår, men nästa år är årsmötet väldigt viktigt. Nästa år ska vi bestämma vilka som ska vara med i styrelsen de följande fyra åren, vem som ska representera avdelning Skåne på kongressen och vilka som ska vara med i valberedningen.

Är vi en demokratisk förening när vi har så lågt deltagande på vårt årsmöte? Det är inte någon stor del av medlemmars röster och önskan som kommer fram. Men alla medlemmar har blivit inbjudna och har valt (?) att inte delta. Att kunna välja att inte delta är också en demokratisk rättighet.

Vi vill ha många medlemmar på våra årsmöten! Vad skulle få dig att välja att delta? Du får gärna höra av dig och berätta så att vi kan förbereda nästa årsmöte på ett sätt som gör att du vill komma.

 

Hoppas vi ses på nästa årsmöte!

Malin Tillgren
Ordförande, Vårdförbundet avdelning Skåne