Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Så här ligger vi till i årets löneprocess med Region Östergötland

Årets löneprocess är i gång och vi har redan hunnit genomföra överläggningen med Region Östergötland. Här får du lite mer information och kan också läsa protokollet från överläggningen.

 

Nu är vi klara med överläggningarna med Region Östergötland. Det är presidiet: Emma Klingvall och Eva Edelönn samt ombudsman Helena Eriksson som genomfört de fyra möten som hänvisas till i protokollet.

Pengar avsatta i budgeten - särskilt yrkesskickliga ska prioriteras

Vi är överens med arbetsgivaren om att särskilt yrkesskickliga ska prioriteras och att definitionen för särskilt yrkesskickliga som Vårdförbundet tagit fram ska användas i sin helhet för att identifiera de individerna. Alltså ska inga modifierade varianter tas fram lokalt.

I år har arbetsgivaren avsatt särskilda pengar för denna satsning som ni säkert känner till. Vi hoppas det ger en skjuts i den löneutveckling och lönespridning vi så länge efterfrågat. Kom ihåg att när dessa pengar väl finns i våra fasta grundlöner kommer de generera större löneutrymme kommande år.

Så här ska det gå till när din lön sätts

  • Utöver bedömningsinstrumentet används individuell måluppfyllelse och lönekriterier när lön sätts. Du har rätt till ett lönesamtal där dessa olika delar kommuniceras mellan dig och din lönesättande chef och du har rätt att få ditt lönebesked tillsammans med en motivering.
  • Vi är överens om att förtroendevalda lokalt ska ha samtal med lönesättande chef om överläggningsprotokollet och dess bilagor, detta för att förankra vårt avtal HÖK19 lokalt.
  • Lönesättande chefer kommer få information via HR på respektive centrum hur löneöversyn för Vårdförbundets avtalsområde ska tillämpas.

Vill du veta mer?

Vi håller löneutbildning i Norrköping idag den 23 januari och i Linköping den 28 januari där du har möjlighet att lära dig allt du behöver veta om hur lönebildning går till, hur löneprocessen ska vara och vårt löneavtal. 

Läs mer och anmäl dig till utbildningen här

Har du några frågor kan du skicka e-post till: info.ostergotland@vardforbundet.se

Läs protokollet från våra överläggningsmöten med Region Östergötland
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -