Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Lön och manifestation!

Anmäl dig till manifestationen! Vi jobbar på många olika plan för att säkerställa semester, vila och återhämtning samt de rättigheter vi har enligt lagar och avtal. För att öka det lokala trycket genomför vi en kampanj, där vi under en vecka samlar in namnunderskrifter utifrån kampanjen #tackamedlön!

 

Att tänka på inför sommaren:

  • Under 28 dagar ska man ha minst 9 lediga dagar.
  • Föräldraledighetslagen och semesterlagen tar inte ut varandra. Alla har laglig rätt till fyra veckors sammanhängande semester och föräldraledighet som är beviljad.
  • I möjligaste mån ska inte pass förläggas helgen före sommarsemestern börjar. Om semestern pågår i minst 19 dagar ska i så fall första arbetsveckan efter sommarsemestern börja med två lediga dagar – inte semesterdagar – som kompensation för helgen som arbetats innan semestern. Första pass efter semestern får inte heller vara söndag natt.
  • Det är viktigt att du söker semester hela veckor och inte endast de dagar du skulle arbetat. På så sätt kan inte arbetsgivaren beordra en enskild dag eller helg utan då måste de i så fall bryta din semester.
  • Blir en semester avbruten när den pågår måste förhandling ske med Vårdförbundet.
  • Har du fått semestern beviljad och meddelad av chef men därefter flyttad? Vårdförbundet vill få kännedom om det.

Det går att kontakta Vårdförbundet Direkt alla vardagar på 0771-420420.
Vi har ombudsmän i tjänst hela sommaren för stöd och rådgivning och för medlemmar i regionen finns minst två förtroendevalda och huvudskyddsombud Maria Ljung eller Hedvig Axén i tjänst i sommar.

Regionens satsning på vårdpersonal i sommar?

Vårdförbundet är besviken på är att arbetsgivaren kommer med ett ensidigt förslag på satsning i sommar utan att ha kommunicerat med oss eller resonerat med oss hur vi ser på det. Vi har i alla olika möten med regionen påtalat vikten av ekonomisk kompensation och belöning för allt slit som vi tagit.

Alla som drabbas av neddragen semesterförläggning har haft en tung arbetssituation hela våren och även innan Corona. De som får fyra veckors semester får det många gånger på bekostnad av att man har slagit ihop avdelningar eller förflyttat personal till andra enheter.

#tackamedlön

För att öka det lokala trycket genomför nu Vårdförbundet avdelning Östergötland en kampanj där vi under en vecka samlar in namnunderskrifter utifrån kampanjen #tackamedlön ute på Regionens arbetsplatser.

Nu börjar uppsägningarna komma och missnöjet mot arbetsgivaren är på vissa håll väldigt stort och som ett sätt att kanalisera den frustration många känner har det startats flera initiativ, bland annat applåder från balkongen och skicka hjärtan. Men det hjälper inte vårdpersonal som redan innan krisen gick på knäna på grund av nedskärningar och personalbrist.

Skriv under namninsamlingen på din arbetsplats!

Underskrifterna scannas och skickas till Lina Gustafsson senast den 10 juni. Dessa kommer överlämnas till Regiondirektör Krister Björkegren den 11 juni i samband med en manifestation 16.00.

I nedanstående länk, via aktivitetsportalen, behöver du anmäla dig till manifestationen eftersom vi inte får vara fler än 50 personer.

Ta med dina kollegor och skriv på, tillsammans kan vi göra skillnad!

Vårdförbundet Östergötland

Anmäl dig till manifestationen!
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -