Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Hej Medlem!

Nytt i styrelsen, semester och Covid-19 - läs aktuell information från Vårdförbundet avdelning Östergötland.

Aktuellt i styrelsen

Förra veckan genomfördes vårt årsmöte digitalt och vi har efter det fått tillskott i styrelsen. Ny vice ordförande är Heléne Esping och ny styrelseledamot är Lina Gustafsson. Deras mandat löper på till nästa årsmöte 2021 då nya förtroendevalda såsom styrelse och kongressledamöter ska väljas i avdelningen.

Styrelsen kommer fortsätta arbeta med arbetsmiljö och villkorsfrågor i släckningsarbetet av pandemin. Det är många frågetecken som behöver rätas ut och uppföljningar som behöver ske ute i verksamheterna. Vi samlar in och får till oss uppgifter som gör det möjligt för oss att driva medlemmarnas frågor vidare gentemot arbetsgivaren i samverkan, MBL-grupper, genom tvister, genom dialog och utvärderingar. Fortsätt höra av er! Vårdförbundet är medlemmarna och vi förtroendevalda driver medlemmarnas frågor inom ramen för våra mål och vår politik.

Semester kvar att ta ut?

Enligt Semesterlagen 18§ måste 20 semesterdagar tas ut varje år, som medarbetare får du bara spara de dagar som överstiger 20 dagar och du får inte spara mer än 30 dagar till nästa år. Beroende på när du började din anställning har du rätt till olika antal betalda semesterdagar. Har du varit anställd hela 2020 så har du minst 25 semesterdagar, varav du ska ta ut 20 på helåret. Började du i juni har du inte kommit upp i 25 betalda semesterdagar. Arbetsgivaren kan aldrig tvinga dig att ta ut obetalda semesterdagar. Likadant är det så att vill du ta ut upp till 20 semesterdagar på helåret – även om några är obetalda – har arbetsgivaren skyldighet att ge dig 20 dagar.

För er som bara fått tre veckors semester men önskade fyra håller Region Östergötland på att sammanställa detta för utbetalning av ersättning. I Region Östergötland ligger all information ute hos vårdenhetscheferna att fylla i blanketter och skicka in till lönekontoret och då är målet att semesterersättningen ska betalas ut med oktoberlönen. Tänk också på att ni ska ha en extra semesterdag för den fjärde veckan som aldrig togs ut i somras. Vi vill poängtera vikten av att det ska finnas en dialog mellan medarbetare och chef när återstoden av de 20 semesterdagarna ska förläggas.

I sviterna av Covid-19 - här kan du få hjälp!

Vårdförbundet anser att när en medlem fått Covid-19 så ska det anmälas som en arbetsskada, risken är stor att smittspridningen skett i samband med arbetet. Vi uppmanar förtroendevalda lokalt att uppmuntra medlemmarna att anmäla arbetsskada och tillse att arbetsgivaren och medlemmen skickar in den till Arbetsmiljöverket och Vårdförbundet.

När vi får kännedom om en arbetsskada tar ansvariga coacher – som är förtroendevalda med facklig tid – kontakt med lokal förtroendevald och efterhör hur ärendet har hanterats. Utifrån ärendets karaktär kan coachen tillsammans med förtroendevald hantera ärendet vidare eller vid behov ta kontakt med huvudskyddsombud eller vår lokala arbetsgrupp för Enskilda Medlemsärenden för stöd och hjälp.

Arbetsgivaren är skyldig att arbeta preventivt för att undvika psykisk ohälsa och i sviterna av pandemin är det viktigt att ta hjälp av arbetsgivarens företagshälsovård om du inte mår bra. Kontakta även Vårdförbundet om du önskar stöd.

Kontakta din coach/förtroendevalda med facklig tid

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -