Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Hej medlem i Vårdförbundet!

Nu har Vårdförbundet avslutat årets löneöversyn med arbetsgivaren Region Östergötland. Det här är resultatet.

 

  • Totalt löneutfall: 2,76%
  • För yrkesskickliga: 2,43%
  • För särskilt yrkesskickliga: 3,86%
  • 21% har identifierats som särskilt yrkesskickliga i Regionen och det ser väldigt olika ut från arbetsplats till arbetsplats.

Ett steg mot ökad lönespridning

Ett av målen med HÖK19 (vårt huvudavtal) är att öka lönespridningen. Vårdförbundet brukar prata om att lönespridningen ska vara 100%, alltså den som tjänar mest ska tjäna dubbelt så mycket som den som tjänar minst, bortsett från de 10% som tjänar minst respektive mest. Arbetsgivaren själv har som mål att lönespridningen ska vara 50%.

I årets revision har steg tagits mot en ökad lönespridning, även om vi har långt kvar till målet.

Nästa steg i lönearbetet

Vi skickade ut en enkät till er medlemmar i Regionen. Vi fick 17% i svarsfrekvens. Många lämnade värdefulla kommentarer som vi har kategoriserat, sammanfattat och tagit upp i avstämningsmöten med arbetsgivaren.

Utifrån löneenkäten kan vi konstatera att vi har många utmaningar lokalt att ta hänsyn till inför löneöversyn 2020. Vi för dialog med arbetsgivaren om hur processer och lönekriterier kan bli tydligare. Vi påbörjar löneöversyn 2020 med första dialog med arbetsgivaren redan nu i december.

 

Emma Klingvall, ordförande Vårdförbundet avdelning Östergötland

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -