Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Arbetsmiljön för chefer och ledare

Så har du det! Resultatet från vårens chefsenkät tillsammans med rapporter från Arbetsmiljöverket och SCB hjälper oss i vårt arbete för att förbättra villkoren för alla chefer och ledare!

Enkät till chefer 

Vårdförbundet skickade ut en nationell enkät i april till samtliga chefer och ledare i landet. Resultatet visar att personalgrupperna är för stora, att chefer har för lite mandat i förhållande till ansvar samt att det är svårt att rekrytera den personal som behövs.

Andra rapporter som visar samma sak

Arbetsmiljöverket har följt chefers arbetsmiljö i 3 år och deras rapport visar på samma problem. De menar också att arbetsgivarna är dåliga på att följa upp den arbetsbelastning som chefer inom vården har och att det ofta saknas organisatoriskt och administrativt stöd, exempelvis från HR och IT. 

Statistiska Centralbyrån, SCB kom förra året ut med en rapport, Sjuksköterskor utanför yrket, där de via enkät frågat sjuksköterskor som lämnat yrket vad som skulle få dem att återgå till sin profession. Resultatet visar att mer än hälften anser att följande faktorer var en avgörande för att de slutade i yrket:

  • Arbetsbelastning
  • Möjlighet att styra arbetssituationen
  • Lönen, i förhållande till utbildningen.

En majoritet kunde tänka sig att återgå till yrket om dessa faktorer förbättrades betydligt.

Vårdförbundets erbjudande till dig som är chef eller ledare

Gott ledarskap är en förutsättning för en välmående arbetsplats. För att uppnå detta måste chefer och ledare ha förutsättningar att göra ett bra jobb. Därför har vi Vårdförbundet Chef,  riktad verksamhet för dig som är chef. Detta är exempel på vad vi erbjuder:

Saknar du något från Vårdförbundet? Har du några önskemål på aktiviteter eller har förslag på vilken form av stöd du skulle behöva av oss i din chefsroll? Kontakta Östergötlands chefskontakt Maria Ljung

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -