Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Covid-19 - Det här gäller i Östergötland

Här kommer information rörande Covid-19 från Vårdförbundet Östergötland till dig som är förtroendevald.

Det händer mycket varje dag men Vårdförbundet har försökt skapa en enhetlig kanal för att omhänderta frågor som kommer in till avdelningen och rör medlemmar och Corona. Precis som vanligt kontaktar du din coach i första hand vid frågor som rör arbetsmiljön och medlemmar.

 • Det behövs göras riskbedömningar i varje verksamhet hur Covid-19 påverkar arbetsmiljön och medarbetarna.
   
 • Arbetsgivaren skall, utan kostnad för arbetstagaren, tillhandahålla den personliga skyddsutrustning som behövs för arbetet.
   
 • Saknas rätt utrustning eller bedöms den endast räcka ett visst tag ska åtgärder vidtas som förhindrar att våra yrkesgrupper och vårdens personal riskerar sin hälsa.
   
 • Arbete ska kunna göras säkert och riskfritt för patienter och medarbetare.
   
 • Vi ska jobba tryggt och säkert utan att risk för att patientsäkerheten riskeras. Har jag fått ändrade arbetsuppgifter så behöver jag få den introduktion som krävs för det.
   
 • Den arbetsuppgift jag utför, har jag ett ansvar för att utföra på ett korrekt och säkert sätt enligt de rutiner och riktlinjer som finns.
   
 • Min chef ska hjälpa mig att  prioritera om det är för många uppgifter som ej är rimligt att kunna genomföra.
   
 • Skriv avvikelser för tillbud och risker, dessa kan komma att öka framöver.

För dig inom Region Östergötland

 • Håll er uppdaterade för svar till medlemmar via Lisa vad som gäller för medarbetare kring hygienrutiner och provtagningar. Det finns ett särskilt telefonnummer för medarbetare att ringa om de misstänker sig bära på Covid-19.
 • För er i Regionen finns mer information på intranätet Lisa.

FAQ om Covid-19

Håll er uppdaterade på Vårdförbundets FAQ som finns på webben.

Precis som alltid finns vi för er, hör hellre av er en gång för mycket!

Emma Klingvall, Vårdförbundet Östergötland

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -