Förtroendevalda med facklig tid

Här hittar du information och kontaktuppgifter till de som, utöver eventuellt styrelseuppdrag, har andra uppdrag för Vårdförbundet och arbetar på framförhandlad facklig tid i någon omfattning. Kontaktuppgifter till styrelsen återfinns under Kontakta Östergötland.

Namn 

Kontaktuppgifter 

Ansvarsområde(n) 

Anette Uckner

013-29 42 27

anette.uckner@linkoping.se

 • Linköpings kommun Vård och omsorg
 • Huvudskyddsombud Linköpings kommun

 

Ann-Marie Kempe

010-104 30 35

ann-marie.kempe@regionostergotland.se

 • Enskilda medlemsärenden (EMÄ)
 • Internationellt uppdrag (Lesothoprojektet)
 • Fokus Personcentrerad vård

 

Anneli Gåverud

010-104 30 37

anneli.gaverud@regionostergotland.se

 • Barn- och kvinnocentrum, BKC (RÖ)
 • Fokus Barnmorskor
 • Privat verksamhet
 • Ambulansen (Falck och PreMedic)
 • Riksomfattande verksamhet för Attendo och Ansvar & Omsorg
 • Internationellt uppdrag (Lesothoprojektet)

Annika Petersson

010-103 67 43
annika.petersson@regionostergotland.se

 

 • Diagnostikcentrum, DC (RÖ)

 

Carina Wennerström

010-103 47 85

carina.wennerstrom@regionostergotland.se

 • Fackliga utbildningar för förtroendevalda

 

Emma Klingvall

013-35 67 90

emma.klingvall@vardforbundet.se

 • Avdelningsordförande
 • Ansvarig kommuner
 • Fokus Forskning och skolsköterskor
 • Naturbruksgymnasiet

Eva Edelönn

013-35 67 86

eva.edelonn@vardforbundet.se

 • Vice avdelningsordförande
 • Huvudskyddsombud Region Östergötland
 • Ansvarig kommuner
 • Naturbruksgymnasiet
 • Fokus Skolsköterskor

Eva Heijne Adolfsson

010-103 43 43

eva.heijne.adolfsson@vardforbundet.se

 • Styrelseledamot
 • Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård, CKOC (RÖ)
 • Fackliga utbildningar för förtroendevalda

Hedvig Axén

 

010-104 30 80

hedvig.axén@regionostergotland.se

 • Närsjukvården Östra Östergötland, NSÖ
 • Huvudskyddsombud Region Östergötland
 

Helén Wilhelmsson

 

 

010-103 63 02

helen.m.wilhelmsson@regionostergotland.se

 • Enskilda medlemsärenden (EMÄ)
 • Valberedning
 

Heléne Esping

010-104 30 45

helene.esping@regionostergotland.se

 • Styrelseledamot
 • Primärvårdscentrum
 • Nationell valberedning
 • Fokus Primärvård och Personcentrerad vård
 

Ida Hallsten

 

010-103 86 91

ida.hallsten@regionostergotland.se

Föräldraledig till september -20

 • Fokus Barnmorskor
 • Medlemsaktiviteter

Ing-Marie Petersson

 

010-103 41 82

ing-marie.petersson@regionostergotland.se

 • Fokus Behålla medlemmar
 

Kristina Catania

 

010-103 63 35

kristina.catania@regionostergotland.se

 • Enskilda medlemsärenden (EMÄ)
 • Valberedning

Lina Gustafsson

010-103 79 58

lina.gustafsson@regionostergotland.se

 • Medicincentrum, MC (RÖ)

Linda Ericsson

011- 15 30 41

lindaerica.ericsson@norrkoping.se

 • Norrköpings kommun, Elevhälsan
 • Fokus Skolsköterskor

Linda Linné

010-103 57 91

linda.linne@capio.se

 • Ordförande Capioklubben
 

Maria Ljung

 

010-104 79 57

maria.ljung@vardforbundet.se

 • Styrelseledamot
 • CVU, KMC, Ledarstab (Region Östergötland)
 • Regionalt skyddsombud (RSO) 
 • Privata verksamheter
 • Chefer och ledare
 • Riksomfattande verksamhet Attendo och Ansvar & Omsorg
 

Marie Yngvesson

 

070-316 41 88

marie.yngvesson@regionostergotland.se

 • Närsjukvården Centrala Östergötland, NSC (RÖ)

Monica Johansson

013-20 71 19

monica.a.johansson@linkoping.se

 • Linköpings kommun Elevhälsan
 • Fokus Skolsköterskor

Monica Jonsson 

010-103 72 81

monica.jonsson@vardforbundet.se

 • Styrelseledamot
 • Hjärtcentrum, HC (RÖ)

 

Susanne Augustsson

010-104 72 80

susanne.augustsson@regionostergotland.se

 • Närsjukvården Västra Östergötland, NSV (RÖ)
 • Psykiatricentrum (RÖ)
 • Huvudskyddsombud Region Östergötland
 • Regionalt skyddsombud (RSO)
 • Privata verksamheter
 • Riksomfattande verksamhet Attendo och Ansvar & Omsorg

Åsa Andersson

 

0122-858 44

asa.andersson2@finspang.se

 • Finspångs kommun
 • Huvudskyddsombud Finspångs kommun

Åsa Hermansson

010-103 31 71

asa.hermansson@regionostergotland.se

 • Fokus Barnmorskor

Åsa Wilhelmsson

010-103 63 14

asa.wilhelmsson@regionostergotland.se

 • Sinnescentrum, SC (RÖ)
 • Fackliga utbildningar för förtroendevalda

 

Åse Högstedt

011-15 18 83

ase.hogstedt@norrkoping.se

 

 • Norrköpings kommun
 • Huvudskyddsombud Norrköpings kommun
 • Fokus Personcentrerad vård